REKLAMA

HM INWEST S.A.: wyniki finansowe

2022-09-27 20:45
publikacja
2022-09-27 20:45
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
HM_raport_okresowy_za_I_polrocze_2022_.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_z_przegladu_srodrocznego_skroconego_SF_HM_Inwest_30.06.2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_z_przegladu_srodrocznego_skroconego_SSF_GK_HM_Inwest_30.06.2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. EUR
półrocze / 2022 półrocze /2021 półrocze / 2022 półrocze /2021
I. Aktywa trwałe 28 287 209 29 896 270 6 043 501 6 500 037
II. Zapasy 218 627 752 126 297 817 46 709 343 27 459 629
III. Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 22 860 012 26 029 113 4 883 992 5 659 241
IV. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych 24 996 821 14 153 142 5 340 516 3 077 171
V. Kapitał własny 41 841 439 45 948 980 8 939 332 9 990 212
VI. Zobowiązania i rezerwy długoterminowe razem 110 326 269 80 076 882 23 570 967 17 410 289
VII. Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe razem 145 366 790 77 273 809 31 057 298 16 800 846
VIII. Przychody netto ze sprzedaży 36 802 162 134 095 612 7 926 888 29 489 777
IX. Zysk przed opodatkowaniem (4 073 091) 20 727 718 (877 311) 4 558 348
X. Zysk netto (4 093 679) 16 172 030 (881 745) 3 556 481
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
HM raport okresowy za I półrocze 2022 .pdfHM raport okresowy za I półrocze 2022 .pdf
Raport z przeglądu śródrocznego skróconego SF_HM Inwest 30.06.2022.pdfRaport z przeglądu śródrocznego skróconego SF_HM Inwest 30.06.2022.pdf
Raport z przeglądu śródrocznego skróconego SSF_GK HM Inwest 30.06.2022.pdfRaport z przeglądu śródrocznego skróconego SSF_GK HM Inwest 30.06.2022.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-09-27 PIOTR HOFMAN PREZES ZARZĄDU
Tematy
BLACK WEEK na Pracuj.pl! - 40% na wszystko. Dodaj ogłoszenie, znajdź pracownika!

BLACK WEEK na Pracuj.pl! - 40% na wszystko. Dodaj ogłoszenie, znajdź pracownika!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki