REKLAMA

GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji LETUS CAPITAL SA oraz zawieszenia obrotu akcjami tej spółki

2017-07-11 07:36
publikacja
2017-07-11 07:36

Uchwała Nr 744/2017 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii H spółki LETUS CAPITAL S.A. oraz zawieszenia obrotu akcjami tej spółki

§ 1

Na podstawie § 7 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu oraz § 2 ust. 1 Załącznika Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia:

1) określić dzień 17 lipca 2017 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 3.400.050 (trzech milionów czterystu tysięcy pięćdziesięciu) akcji zwykłych na okaziciela serii H spółki LETUS CAPITAL S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, pod warunkiem dokonania w dniu 17 lipca 2017 r. rejestracji tych akcji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i oznaczenia ich kodem "PLGDVIS00018";

2) notować akcje, o których mowa w pkt 1), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "LETUS" i oznaczeniem "LET".

§ 2

Na podstawie § 11 ust. 1 pkt 1) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, po rozpatrzeniu wniosku spółki LETUS CAPITAL S.A. o zawieszenie notowań akcji tej spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej, Zarząd Giełdy postanawia zawiesić obrót akcjami spółki LETUS CAPITAL S.A., oznaczonymi kodem "PLGDVIS00018", od dnia 17 lipca 2017 r. do dnia 27 lipca 2017 r. (włącznie).

§ 3

Na podstawie § 25 ust. 9 i 10 Załącznika Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia, co następuje:

1) zlecenia maklerskie na akcje spółki LETUS CAPITAL S.A., przekazane w alternatywnym systemie obrotu, a nie zrealizowane do dnia 16 lipca 2017 r. (włącznie), tracą ważność po zakończeniu obrotu w tym dniu;

2) w okresie zawieszenia, o którym mowa w § 2, zlecenia maklerskie na akcje spółki LETUS CAPITAL S.A., nie będą przyjmowane.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom doa/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Woda pod Twoją marką i stojąca za nią historia

Woda pod Twoją marką i stojąca za nią historia

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki