REKLAMA

GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania na rynku NewConnect akcji serii A spółki LK DESIGNER SHOPS S.A.

2017-09-11 13:36
publikacja
2017-09-11 13:36

Uchwała Nr 1037/2017 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 11 września 2017 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A spółki LK DESIGNER SHOPS S.A.

Na podstawie § 7 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu oraz § 2 ust. 1 Załącznika Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia:

1) określić dzień 13 września 2017 r. jako dzień pierwszego notowania

w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 1.000.000 (jednego miliona) akcji zwykłych na okaziciela serii A spółki LK DESIGNER SHOPS S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,

pod warunkiem dokonania w dniu 13 września 2017 r. rejestracji tych akcji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i oznaczenia ich kodem "PLLKDGS00015";

2) notować akcje, o których mowa w pkt 1), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "LKDESIGN" i oznaczeniem "LKS".

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom abs/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Konto firmowe z premią do 2000 zł od Banku Millennium + 400 zł od Bankier.pl

Konto firmowe z premią do 2000 zł od Banku Millennium + 400 zł od Bankier.pl

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki