1,8000 zł
-3,64% -0,0680 zł
Getin Holding SA (GTN)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
SF2019Q1_PL.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SzDz2019Q1_PL.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31
dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I kwartał 2019 I kwartał 2018 I kwartał 2019 I kwartał 2018
Wynik z tytułu odsetek - działalność kontynuowana 196 635 229 026 45 752 54 812
Wynik z tytułu prowizji i opłat - działalność kontynuowana 71 310 62 253 16 592 14 899
Wynik z działalności operacyjnej - działalność kontynuowana (38 185) 35 321 (8 885) 8 453
Zysk (strata) brutto - działalność kontynuowana (36 992) 46 992 (8 607) 11 246
Zysk (strata) netto - działalność kontynuowana (58 895) 31 872 (13 704) 7 628
Zysk (strata) netto akcjonariuszy jednostki dominującej (22 470) 24 522 (5 228) 5 869
Zysk (strata) netto przypadający na udziały niekontrolujące (36 425) 7 350 (8 475) 1 759
Zysk (strata) na akcję -podstawowy (w zł/ EURO) (0,12) 0,13 (0,03) 0,03
Zysk (strata) na akcję -rozwodniony (w zł/ EURO) (0,12) 0,13 (0,03) 0,03
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 562 920 99 145 130 979 23 728
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (143 689) 25 697 (33 433) 6 150
Środki pieniężne netto z działalności finansowej (889 263) (50 946) (206 911) (12 193)
Zwiększenie (zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (470 032) 73 896 (109 366) 17 685
31.03.2019 31.12.2018 31.03.2019 31.12.2018
Aktywa ogółem 25 687 533 25 225 700 5 972 039 5 866 442
Zobowiązania ogółem 24 740 833 24 265 029 5 751 943 5 643 030
Zobowiązania wobec klientów 20 851 745 19 781 444 4 847 777 4 600 336
Kapitał własny ogółem 946 700 960 671 220 096 223 412
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 816 715 795 373 189 876 184 970
Udziały niekontrolujące 129 985 165 298 30 220 38 441
Kapitał zakładowy 759 069 759 069 176 474 176 528
Liczba akcji 189 767 342 189 767 342 189 767 342 189 767 342
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------- -------------------------- -------------------------- ---------------------------
dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego
I kwartał 2019 I kwartał 2018 I kwartał 2019 I kwartał 2018
Przychody ogółem 51 729 8 256 12 036 1 976
Zysk (strata) brutto 45 996 762 10 702 182
Zysk (strata) netto 37 244 604 8 666 145
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 21 100 245 4 909 59
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (78 099) 1 178 (18 172) 282
Środki pieniężne netto z działalności finansowej 65 288 (2 903) 15 191 (695)
Zwiększenie (zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 8 289 (1 480) 1 929 (354)
Zysk (strata) na jedną akcję (w zł / EUR) 0,20 - 0,05 -
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (w zł / EUR) 0,20 - 0,05 -
31.03.2019 31.12.2018 31.03.2019 31.12.2018
Aktywa ogółem 1 118 277 1 071 791 259 986 249 254
Zobowiązania długoterminowe 187 580 101 375 43 610 23 576
Zobowiązania krótkoterminowe 102 272 203 941 23 777 47 428
Kapitał własny 828 425 766 475 192 599 178 250
Kapitał podstawowy 759 069 759 069 176 474 176 528
Liczba akcji 189 767 342 189 767 342 189 767 342 189 767 342
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
SF2019Q1_PL.pdfSF2019Q1_PL.pdf
SzDz2019Q1_PL.pdfSzDz2019Q1_PL.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-05-30 Piotr Kaczmarek Prezes Zarządu
2019-05-30 Krzysztof Jarosław Bielecki I Wiceprezes Zarządu
2019-05-30 Izabela Lubczyńska Członek Zarządu
2019-05-30 Krzysztof Florczak Członek Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne

Kalendarium

  • Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

  • Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.