3,7500 zł
-17,04% -0,7700 zł
GetBack SA (GBK)

Powołanie Pana Przemysława Dąbrowskiego w skład zarządu GetBack S.A. w restrukturyzacji jako Wiceprezesa Zarządu GetBack S.A. w restrukturyzacji

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 30 / 2019
Data sporządzenia: 2019-04-11
Skrócona nazwa emitenta
GETBACK S.A.
Temat
Powołanie Pana Przemysława Dąbrowskiego w skład zarządu GetBack S.A. w restrukturyzacji jako Wiceprezesa Zarządu GetBack S.A. w restrukturyzacji
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd GetBack S.A. w restrukturyzacji ("Spółka") informuje o powołaniu przez Radę Nadzorczą Spółki na posiedzeniu w dniu 10 kwietnia 2019 r. Pana Przemysława Dąbrowskiego w skład Zarządu Spółki. Pan Przemysław Dąbrowski – z dniem 10 kwietnia 2019 r. – została powołan do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki. Pana Paulina Pietkiewicz posiada wykształcenie wyższe (w zakresie studiów informatycznych jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego, ukończył także studia podyplomowe z zarządzania na Uniwersytecie Warszawskim, a potem uzyskał również tytuł MBA Uniwersytetu Illinois oraz ukończył program Warsaw-Illinois Executive MBA, oraz Advanced Management Program na IESE w Hiszpanii). Pan Przemysław Dąbrowski ma istotne doświadczenie w zarządzaniu finansami, inwestycjami finansowymi oraz w przeprowadzaniu dużych transakcji. Pan Przemysław Dąbrowski pracował w takich przedsiębiorstwach doradczych jak AT Kearney i Accenture, jak również w grupach PZU i PZU Życie, gdzie przeszedł od szczebla dyrektora pionu finansowego, poprzez dyrektora biura planowania i kontrolingu do stanowiska członka zarządu PZU Życie oraz członka zarządu PZU odpowiadającego za pion finansowy i nadzorującego obszar windykacji. Pan Przemysław Dąbrowski nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, Pan Przemysław Dąbrowski nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej i nie uczestniczy w konkurencyjnej wobec Spółki osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Przemysław Dąbrowski nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 5 w związku z § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-04-11 Przemysław Dąbrowski Wiceprezes Zarządu
2019-04-11 Magdalena Nawłoka Wiceprezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.