Fiskus podpowiada: Komu przysługuje ulga rehabilitacyjna

Od lat nie ma już ulgi zdrowotnej - o czym niestety nadal wielu podatników zapomina składając zeznanie podatkowe. Przy wypełnianiu PIT-a za ubiegły rok można odliczyć jedynie wydatki na cele rehabilitacyjne. Jednak prawo do tej ulgi mają tylko niektóre osoby. Jakie - to wyjaśnia Teresa Tkocz-Kamieniorz, inspektor w Urzędzie Kontroli Skarbowej w Katowicach.

Podatnik będący osobą niepełnosprawną lub podatnik, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne, ma prawo do pomniejszenia dochodu uzyskanego w 2006 r. o kwotę wydatków poniesionych na cele rehabilitacyjne oraz o kwotę wydatków związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych.

Warunkiem skorzystania z tej ulgi jest posiadanie przez osobę, której wydatek dotyczy:

• orzeczenia o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności, określonych w odrębnych przepisach,

• lub decyzji przyznającej rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową albo rentę socjalną,

• albo orzeczenia o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16 roku życia, wydanego na podstawie odrębnych przepisów.

Odliczenie może być dokonane również w przypadku, gdy osoba, której dotyczy wydatek, posiada orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez właściwy organ na podstawie odrębnych przepisów obowiązujących do 31 sierpnia 1997 r.

Z ulgi mogą skorzystać podatnicy, na których utrzymaniu pozostają następujące osoby niepełnosprawne: współmałżonek, dzieci własne i przysposobione, dzieci obce przyjęte na wychowanie, pasierbowie, rodzice, rodzeństwo, rodzice współmałżonka, ojczym, macocha, zięciowie i synowie.

Z możliwości odliczenia wydatków mogą skorzystać także ci podatnicy, na utrzymaniu których pozostają osoby niepełnosprawne, jeżeli dochody tych osób nie przekroczyły w 2006 r. kwoty 9 120 zł. Warto wiedzieć, że w przypadku korzystania z tej ulgi, większość wydatków na cele rehabilitacyjne oraz wydatków związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych podlega odliczeniu w całości. Powyższe wydatki podlegają odliczeniu od dochodu w roku podatkowym, w którym zostały poniesione, w wysokości faktycznie poniesionej, jednakże pamiętajmy, że maksymalną ich wysokość wyznacza dochód do opodatkowania.

Wysokość wydatków niepodlegających limitowi ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie, którym mogą być np.: rachunki, faktury, dowody kasowe, paragony, przelewy itp.

Odliczeniu podlegają również wydatki na leki, jeżeli lekarz specjalista stwierdził, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki stale lub czasowo, czyli musimy dysponować odpowiednim zaświadczeniem lekarskim. Odliczeniu podlega różnica pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami na leki w danym miesiącu a kwotą 100 zł. Pamiętajmy, że odliczenie wydatków na leki musimy udokumentować - dokumentem poświadczającym zakup leków może być paragon bądź faktura z apteki.

Istnieje również grupa wydatków na cele rehabilitacyjne, których odliczenie jest limitowane. Należą do niej na przykład wydatki poniesione na opłacanie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa. Powyższe wydatki odlicza się za 2006 r. do wysokości kwoty 2 280 zł. Jest to limit roczny przypadający na każdy z tego typu wydatków. W przypadku wydatków na cele rehabilitacyjne objęte limitem, nie jest wymagane posiadanie dowodu poniesienia wydatku.

Uwaga na wyjątki!

Pamiętajmy, że omawiana ulga rehabilitacyjna nie przysługuje, gdy poniesione wydatki zostały zrekompensowane. Tak więc z wyżej przedstawionych tytułów odliczenie nie przysługuje, gdy wydatki były sfinansowane (dofinansowane) ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych albo zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek innej formie. W przypadku, gdy wydatki były tylko częściowo sfinansowane ze wspomnianych źródeł, odliczyć możemy tylko różnicę pomiędzy poniesionymi wydatkami a kwotą sfinansowaną (dofinansowaną) z tych funduszy (środków) lub zwróconą w jakiejkolwiek formie.


Dziennik Zachodni

Źródło:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Nowy komentarz

Anuluj
1 0 ~goska

mam corke ktora mials zasilek pielegnacyjny do ukonczenia 16 roku zycia............. zasilek pobieralam przez 4 lata ale ten ostatni trwal tylko 10 miesiecy .. rozliczam sie z mezem ale corka nie jeste jego czty moge skorzystac z ulgi rehabilitacyjnej mimo tego ze nie pracuje ..

!

Porównaj oferty

Sprawdź, które banki pożyczą pieniądze na najlepszych warunkach, i ile wyniesie miesięczna rata kredytu.

Znajdź najbardziej zyskowną lokatę bankową. Określ najważniejsze cechy, a wyszukiwarka wybierze najlepsze oferty.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl