Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Raport_QSr_2019_3.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
I. Skrócone skonsolidowane Sprawozdanie finansowe wg MSR 0
II. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 162127 167625 37629 39409
III. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 26048 30062 6046 7068
IV. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 23335 27037 5416 6356
V. Zysk (strata) netto grupy kapitalowej 19631 23252 4556 5467
VI. Zysk (strata) netto udziałowcom nie dającym kontroli 1872 698 434 164
VII. Inne całkowite dochody 2751 1907 638 448
VIII. Łączne całkowite dochody 22382 25159 5195 5915
IX. Łączne całkowite dochody przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej 19141 23486 4443 5522
X. Łączne całkowite dochody przypadające udziałom nie dajacym kontroli 3241 1673 752 393
XI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 625 13472 145 3167
XII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -902 -17969 -209 -4225
XIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 2402 -988 557 -232
XIV. Przepływy pieniężne netto, razem 2125 -5485 493 -1290
XV. Aktywa razem 333746 308892 76309 72316
XVI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 161496 151887 36925 35559
XVII. Zobowiązania długoterminowe 55017 18781 12579 4397
XVIII. Zobowiązania krótkoterminowe 99869 121678 22835 28487
XIX. Kapitał własny 172250 157005 39384 36757
XX. Kapitał podstawowy 8731 8731 1996 2044
XXI. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 139405 126492 31874 29614
XXII. Kapitały przypadające udziałom nie dającym kontroli 32845 30513 7510 7144
XXIII. Zysk przypadajacy akcjonariuszom jednostki dominującej 17759 22554 4122 5302
XXIV. Zysk przypadający udziałom nie dającym kontroli 1 872 698 434 164
XXV. Liczba akcji 3107249 3107249 3107249 3107249
XXVI. Zysk (strata) właścicieli jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 5,94 6,77 1,38 1,59
XXVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,00
XXVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 55,43 50,53 12,67 11,83
XXIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 0,00
XXX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 0,80 0,80 0,18 0,19
XXXI. Skrócone Sprawozdanie finansowe wg Ustawy o Rachunkowości 0
XXXII. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 119246 134781 27676 31687
XXXIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 21068 24554 4890 5773
XXXIV. Zysk (strata) brutto 18756 22242 4353 5229
XXXV. Zysk (strata) netto 16684 18752 3872 4409
XXXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 84 6968 19 1638
XXXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1011 -13516 -235 -3178
XXXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 2242 3233 520 760
XXXIX. Przepływy pieniężne netto, razem 1315 -3315 305 -779
XL. Aktywa razem 221741 210784 50700 49348
XLI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 100134 101930 22895 23863
XLII. Zobowiązania długoterminowe 53217 15539 12168 3638
XLIII. Zobowiązania krótkoterminowe 40747 76550 9317 17922
XLIV. Kapitał własny 121607 108854 27805 25484
XLV. Kapitał podstawowy 8731 8731 1996 2044
XLVI. Liczba akcji 3107249 3107249 3107249 3107249
XLVII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 5,37 6,03 1,25 1,41
XLVIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,00
XLIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 39,14 35,03 8,95 8,20
L. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 0,00
LI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 0,80 0,80 0,18 0,19
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Raport QSr_2019_3.pdfRaport QSr_2019_3.pdf ROZSZERZONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za III kwartał 2019 roku

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-26 Zdzisław Bik Prezes Zarządu
2019-11-26 Zofia Guzy Wiceprezes Zarządu
2019-11-26 Wiesław Piecuch Wiceprezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.