0,0600 zł
20,00% 0,0100 zł
Erne Ventures S.A. (ERN)

Blockchain nowym elementem strategii ERNE VENTURES

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2018
Data sporządzenia: 2018-01-11
Skrócona nazwa emitenta
ERNE VENTURES S.A.
Temat
Blockchain nowym elementem strategii ERNE VENTURES
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
ERNE VENTURES, fundusz kapitałowy notowany na NewConnect od blisko dziesięciu lat, ogłosił aktualizację swojej strategii rozwoju.
Fundusz inwestujący dotychczas głównie w spółki growe koncentruje swoją strategię na inwestycjach w technologię blockchain, która ma szereg zastosowań we wszystkich dziedzinach życia: począwszy od sektora finansowego, poprzez przemysł, a na usługach skończywszy.
Blockchain to zapis aktywów oraz transakcji zebrany w bloki. Bloki te tworzą rozproszoną i niezmienialną bazę danych opartą na algorytmach matematycznych i kryptografii niemożliwą do rozszyfrowania i złamania. W porównaniu do tradycyjnych systemów centralnych dodatkowymi zaletami są o wiele niższe koszty użytkowania oraz o wiele większe bezpieczeństwo. Każdy z użytkowników blockchaina ma bowiem kopię tej samej bazy danych, zaś nowe bloki danych dopisywane są zgodnie z przyjętym przez daną sieć algorytmem. Dzięki temu system jest też maksymalnie odporny na ataki hakerskie, gdyż praktycznie jest niemożliwe, aby zmienić bazę danych zlokalizowaną u tysięcy użytkowników na ich własnych komputerach.
W ramach swojej strategii - wychodząc naprzeciw najnowszym trendom w finansowaniu startupów - ERNE VENTURES szczególną uwagę zwracać będzie na projekty planujące wdrożenie własnych rozwiązań opartych o blockchain, również w ramach ICO (Initial Coin Offering).
Wadą wielu emisji cyfrowych walut jest jednak brak pełnej informacji o twórcach projektów czy też niewystarczająca dokumentacja pozwalająca w pełni ocenić ryzyko inwestycyjne. Większość ICO była też często jedynie pomysłami w bardzo wczesnej fazie rozwoju.
Z tego powodu ERNE VENTURES skoncentruje się na tzw. 'reverse ICO', czyli na projektach spółek posiadających już gotowy produkt lub usługę.
Szczególny nacisk będzie też kładziony na weryfikację pochodzenia pieniędzy w oparciu o najwyższe możliwe standardy AML i KYC.
Podstawowe założenia strategii ERNE VENTURES pozostają bez zmian i obejmują inwestycje w unikalne projekty o globalnym potencjale rozwoju, poprzez obejmowanie pakietów mniejszościowych zapewniających ponadprzeciętne stopy zwrotu.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Blockchain as a new element of ERNE VENTURES strategy

ERNE VENTURES, a venture capital fund listed on NewConnect Stock
exchange in Warsaw, Poland for nearly ten years, has announced an update
to its investment strategy.


The fund investing mainly in video and mobile gaming companies for
years, is concentrating now its strategy on investments in blockchain
technology which has many applications in all areas of life: ranging
from finance sector through industry, to services.


A blockchain is a record of assets and transactions organised into
blocks of ledgers. These blocks constitute a distributed and
unchangeable database based on mathematical algorithms and cryptography
that is impossible to decode and break. Safety and low cost of using are
its additional advantages in comparison woth centralised systems. Each
user of the blockchain has a copy of the same database and new data
blocks are added with the algorithm used in the network. This makes the
system extremely resillient to cyberattacks as it is virtually
impossible to alter a database which is on the computers of thousands of
users.


In its strategy ERNE VENTURES will pay particular attention to projects
aiming to create its own solutions in ICO (Initial Coin Offering) based
on blockchain, meeting new trends in startup funding.


Many digital issues have a disadvantage of not having complete
information about project designers or insuficient documentation that
would help fully estimate investment risk. The majority of ICOs are also
merely ideas in a very early stage.


ERNE VENTURES will therefore concentrate on the so called “reverse ICO”,
projects with companies that have a product or service ready for sale.
Particular emphasis will be also placed on verifying the origin of the
money with the highest possible standards of AML and KYC requirements.


The basic assumptions of ERNE VENTURES strategy will remain unchanged
and they encompass searching for unique projects with global potential
of development, taking up minority shares that ensure higher than
average rates of return.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-01-11 Arkadiusz Kuich Prezes Zarządu Arkadiusz Kuich
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.