REKLAMA

ENTER AIR S.A.: wyniki finansowe

2023-09-29 17:11
publikacja
2023-09-29 17:11
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
SSF_GKEASA_-_1H2023.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SZDZ_GKEASA_-_1H2023.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_w_sprawie_rzetelnosci_SF_i_SZ.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_z_przegladu_MSSF_skrocone__SSF_ENTER_AIR_S.A.-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_z_przegladu_MSSF_skrocone__JSF_ENTER_AIR_S.A.-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2023 półrocze /2022 półrocze / 2023 półrocze /2022
Sprawozdanie z całkowitych dochodów
I. Przychody netto ze sprzedaży 1 011 443 817 762 219 259 176 139
II. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 86 416 46 537 18 733 10 024
III. Zysk (strata) brutto z działalności operacyjnej 62 392 22 418 13 525 4 829
IV. Zysk za rok obrotowy z działalności kontynuowanej 73 505 -99 711 15 934 -21 477
Sprawozdanie z przepływów pieniężnych
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 258 578 174 815 56 054 37 654
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -7 582 18 578 -1 644 4 002
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -171 490 -185 783 -37 175 -40 016
VIII. Przepływy pieniężne netto razem 79 506 7 610 17 235 1 640
Sprawozdanie z sytuacji finansowej
IX. Rzeczowe aktywa trwałe 1 610 031 1 258 804 361 780 268 407
X. Aktywa obrotowe 638 553 422 892 143 485 90 171
XI. Kapitał podstawowy 17 544 17 544 3 942 3 741
XII. Kapitał własny 234 824 161 319 52 766 34 397
XIII. Zobowiązania długoterminowe 1 310 645 1 116 534 294 507 238 072
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 850 912 571 949 191 203 121 953
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
SSF_GKEASA_-_1H2023.pdfSSF_GKEASA_-_1H2023.pdf
SZDZ_GKEASA_-_1H2023.pdfSZDZ_GKEASA_-_1H2023.pdf
Oświadczenie w sprawie rzetelności SF i SZ.pdfOświadczenie w sprawie rzetelności SF i SZ.pdf
Raport z przeglądu MSSF skrócone SSF ENTER AIR S.A.-sig.pdfRaport z przeglądu MSSF skrócone SSF ENTER AIR S.A.-sig.pdf
Raport z przeglądu MSSF skrócone JSF ENTER AIR S.A.-sig.pdfRaport z przeglądu MSSF skrócone JSF ENTER AIR S.A.-sig.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-09-29 Grzegorz Polaniecki Członek Zarządu
2023-09-29 Marcin Kubrak Członek Zarządu
2023-09-29 Andrzej Kobielski Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Karta kredytowa - wygodny dostęp do dodatkowych pieniędzy

Karta kredytowa - wygodny dostęp do dodatkowych pieniędzy

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki