0,0300 zł
0,00% 0,0000 zł
Europejski Fundusz Hipoteczny SA (EFH)

Wybór biegłego

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 13 / 2015
Data sporządzenia: 2015-07-31
Skrócona nazwa emitenta
EFH
Temat
Wybór biegłego
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 30 lipca 2015 roku powziął informacje , że Rada Nadzorcza Spółki w dniu 28 lipca 2015 roku podjęła uchwałę o wyborze biegłego rewidenta Spółki - spółkę działającą pod firmą PKF CONSULT Sp. z o.o. z siedzibą 02-695 Warszawa, ul. Orzycka 6 lok 1B, NIP 521-052-77-10, REGON 010143080 wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 548 oraz zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000034774, jako podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych Spółki.
Przedmiotem badania będzie badanie jednostkowego sprawozdania finansowego spółki "Europejski Fundusz Hipoteczny" S.A. sporządzonego wg stanu na 31.12.2015 roku zgodnie z PSR, a także przeprowadzenie przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego za pierwsze półrocze 2015 roku.
Spółka korzystała wcześniej z usług PKF Consult Sp. z o.o. w zakresie badania jednostkowego sprawozdania finansowego Emitenta za poprzedni rok obrotowy.
Podstawa prawna: § 56 ust. 1 pkt. 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku – w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.