REKLAMA

EFH: Informacja o umorzeniu postępowania upadłościowego

2015-12-01 16:30
publikacja
2015-12-01 16:30
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 18 / 2015
Data sporządzenia: 2015-12-01
Skrócona nazwa emitenta
EFH
Temat
Informacja o umorzeniu postępowania upadłościowego
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Syndyk Masy Upadłości spółki Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Warszawie (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 01 grudnia 2015 roku doręczone zostało mu postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział X Gospodarczy ds. Upadłościowych i Naprawczych, sygn. akt X GUp 353/15 z dnia 26 listopada 2015 roku, którym Sąd umorzył postępowanie upadłościowe Emitenta.

W uzasadnieniu w/w postanowienia z dnia 26 listopada 2015 roku jako podstawę umorzenia postępowania wskazano art. 361 ust 1 pkt 2 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze, podnosząc że: "Wobec zaistniałych okoliczności, przy braku jakichkolwiek perspektyw uzyskania środków pieniężnych niezbędnych dla dalszego prowadzenia postępowania oraz niewpłacenia zaliczek przez wierzycieli, uzasadnione i konieczne jest umorzenie postępowania upadłościowego."

Przedmiotowe postanowienie nie jest prawomocne.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 24 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-12-01 Tycjan Saltarski Syndyk Masy Upadłości Tycjan Saltarski
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto dla firm i zyskaj do 1100 zł premii!

Otwórz konto dla firm i zyskaj do 1100 zł premii!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki