REKLAMA

EASYCALL.PL S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 69a Ustawy o ofercie publicznej

2020-02-17 20:42
publikacja
2020-02-17 20:42
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2020
Data sporządzenia: 2020-02-17
Skrócona nazwa emitenta
EASYCALL.PL S.A.
Temat
Zawiadomienie w trybie art. 69a Ustawy o ofercie publicznej
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd easyCALL.pl S.A. (Emitent), informuje że otrzymał zawiadomienie od Joanny Jakubowskiej, złożone w imieniu własnym oraz małoletnich dzieci - Julii Jakubowskiej, Adama Jakubowskiego oraz Michała Jakubowskiego (Zawiadamiający), sporządzone na podstawie art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej w związku z art. 69a ust. 1 pkt. 1) ustawy o ofercie publicznej. Zawiadomienie zostało sporządzone w związku z nabyciem spadku przez Zawiadamiających po Michale Jakubowskim, w wyniku czego nabyli oni 668.323 akcji Emitenta, stanowiących 55,17% kapitału zakładowego Emitenta i uprawniających do wykonywania 668.323 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowi 55,17% ogólnej liczby głosów.
Zgodnie z ww. zawiadomieniem, Zawiadamiający przed nabyciem spadku nie posiadali bezpośrednio ani pośrednio prawa głosu z tytułu posiadanych akcji Emitenta, które należały poprzednio do Michała Jakubowskiego, z tym że Joanna Jakubowska poinformowała, że pomiędzy nią a Michałem Jakubowskim obowiązywał ustawowy ustrój wspólności małżeńskiej.
Natomiast po nabyciu spadku, Zawiadamiający nabyli 668.323 akcji Emitenta, stanowiących 55,17% kapitału zakładowego Emitenta i uprawniających do wykonywania 668.323 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowi 55,17% ogólnej liczby głosów. Zawiadamiający zastrzegli że każde z nich jest uprawnione do wykonywania 167.080,75 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.
Ponadto w ww. zawiadomieniu Zawiadamiający poinformowali, że nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. c ustawy o ofercie publicznej.
Joanna Jakubowska poinformowała Emitenta, że wystąpi do właściwego sądu rodzinnego o zezwolenie na wykonywanie praw z akcji oraz czynności przekraczających zwykły zarząd wobec akcji w imieniu małoletnich dzieci w celu ustanowienia jej wspólnym przedstawicielem.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-02-17 Piotr Mazurkiewicz Członek Zarządu Piotr Mazurkiewicz
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki