REKLAMA

DOM DEVELOPMENT S.A.: Rekomendacja Rady Nadzorczej w zakresie propozycji Zarządu dotyczącej projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu VII Opcji Menedżerskich

2022-07-26 11:54
publikacja
2022-07-26 11:54
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 32 / 2022
Data sporządzenia: 2022-07-26
Skrócona nazwa emitenta
DOM DEVELOPMENT S.A.
Temat
Rekomendacja Rady Nadzorczej w zakresie propozycji Zarządu dotyczącej projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu VII Opcji Menedżerskich
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 30/2022 z dnia 25 lipca 20222 roku, Zarząd Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie ( dalej „Spółka”) informuje, że w dniu 26 lipca 2022 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie rozpatrzenia i zaopiniowania propozycji Zarządu Dom Development S.A. dotyczących uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Zgodnie z ww. uchwałą Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała m.in. projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu VII oraz projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu w zakresie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz zarekomendowała Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki podjęcie uchwał o treści proponowanej przez Zarząd Spółki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-07-26 Jarosław Szanajca Prezes Zarządu
2022-07-26 Dariusz Gołębiewski Prokurent
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Wyprodukuj wodę pod własną marką

Wyprodukuj wodę pod własną marką

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki