REKLAMA

DIGITREE GROUP S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Digitree Group S.A. wraz z projektami uchwał

2021-10-08 16:08
publikacja
2021-10-08 16:08
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Ogloszenie_NWZ_DG_04_11_2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Projekty_uchwal_wraz_z_uzasadnieniami_NZW_listopad_2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Wzor_pelnomocnictwa_i_instrukcji_do_glosowania_NWZ_listopad_2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
struktura_kapitalu_NWZ_04112021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
DG_SA_klauzula.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Regulamin_Obrad_Walnego_Zgromadzenia_04_11_2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Regulamin_Rady_Nadzorczej_04_11_2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 35 / 2021
Data sporządzenia: 2021-10-08
Skrócona nazwa emitenta
DIGITREE GROUP S.A.
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Digitree Group S.A. wraz z projektami uchwał
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 398 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) oraz na podstawie § 11 statutu spółki Digitree Group S.A. („Spółka”, „Emitent”), Zarząd Spółki zwołuje w trybie art. 4021 KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Digitree Group S.A., które odbędzie się w dniu 04.11.2021 r. o godzinie 12:00 w Rybniku, w siedzibie Spółki przy ul. Raciborskiej 35A (I piętro).
W załączeniu znajduje się treść ogłoszenia, projekty uchwał wraz z proponowanym porządkiem obrad, struktura kapitału zakładowego Emitenta, wzór pełnomocnictwa i instrukcji do głosowania oraz dokumenty, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, istotne dla podejmowanych uchwał, a które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości.
Załączniki
Plik Opis
Ogloszenie NWZ DG_04_11_2021.pdfOgloszenie NWZ DG_04_11_2021.pdf Ogłoszenie o zwołaniu NWZ Digitree Group 04.11.2021 r.
Projekty uchwal wraz z uzasadnieniami NZW listopad 2021.pdfProjekty uchwal wraz z uzasadnieniami NZW listopad 2021.pdf Projekty uchwał NWZ Digitree Group 04.11.2021 r.
Wzor pelnomocnictwa i instrukcji do glosowania NWZ_listopad 2021.pdfWzor pelnomocnictwa i instrukcji do glosowania NWZ_listopad 2021.pdf Wzór pełnomocnictwa i instrukcji do głosowania NWZ 04.11.2021 r.
struktura_kapitału_NWZ_04112021.pdfstruktura_kapitału_NWZ_04112021.pdf Struktura kapitału zakładowego NWZ 04.11.2021 r.
DG_SA_klauzula.pdfDG_SA_klauzula.pdf Klauzula informacyjna
Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia_04_11_2021.pdfRegulamin Obrad Walnego Zgromadzenia_04_11_2021.pdf Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia
Regulamin Rady Nadzorczej_04_11_2021.pdfRegulamin Rady Nadzorczej_04_11_2021.pdf Regulamin Rady Nadzorczej

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-10-08 Przemysław Marcol Członek Zarządu
2021-10-08 Konrad Żaczek Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz PKO Konto za Zero na selfie albo zamów kuriera!

Otwórz PKO Konto za Zero na selfie albo zamów kuriera!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki