REKLAMA

DGA: Wypowiedzenie przez DGA S.A. i spółkę zależną Life Fund Sp. z o.o. umów pożyczek

2021-08-30 16:32
publikacja
2021-08-30 16:32
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2021
Data sporządzenia: 2021-08-30
Skrócona nazwa emitenta
DGA
Temat
Wypowiedzenie przez DGA S.A. i spółkę zależną Life Fund Sp. z o.o. umów pożyczek
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd DGA S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o umorzeniu postępowania sanacyjnego firmy EL-MAG Sp. z o.o. S.k (Pożyczkobiorcy), w której spółka zależna DGA Kancelaria Restrukturyzacji i Upadłości S.A. pełni funkcję Zarządcy na mocy postanowienia Sądu Rejonowego Poznań Stare Miasto w Poznaniu, Wydział XI Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych.

W związku z powyższym faktem w dniu dzisiejszym DGA S.A., jak i spółka zależna Life Fund Sp. z o.o. wypowiedziały spółce EL-MAG Sp. z o.o. S.k. umowy pożyczek i wezwały ją do natychmiastowej spłaty.

Na dzień niniejszego raportu zobowiązania Pożyczkobiorcy wobec DGA S.A. z tytułu udzielonej pożyczki wynoszą 400.000 zł kapitału, a wobec Life Fund Sp. z o.o. 600.000 zł kapitału. Wszystkie odsetki na dzień niniejszego raportu są uregulowane przez Pożyczkobiorcę.

Udzielone pożyczki spółce EL-MAG Sp. z o.o. S.k. są zabezpieczone na majątku Pożyczkobiorcy, w postaci zastawów rejestrowych na:
- wyrobach gotowych i materiałach do kwoty 300.000 zł,
- maszynach i urządzeniach do kwoty 963.070 zł.
Dodatkowo umowy pożyczek zostały zabezpieczone na majątku osoby fizycznej, w postaci zastawów rejestrowych na maszynach i urządzeniach do kwoty 782.243 zł.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-08-30 Andrzej Głowacki Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz Konto Mój Biznes i zyskaj nawet 1800 zł

Otwórz Konto Mój Biznes i zyskaj nawet 1800 zł

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki