REKLAMA
ZAGŁOSUJ

DECORA: wyniki finansowe

2021-11-10 07:12
publikacja
2021-11-10 07:12
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
DECORA_SSF_Q3_2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30
Skonsolidowane dane:
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 360 570 273 555 79 098 61 583
II. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 140 831 112 488 30 894 25 324
III. Zysk (strata) ze sprzedaży 65 282 53 457 14 321 12 034
IV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 69 531 51 391 15 253 11 569
V. EBITDA 78 971 59 666 17 324 13 432
VI. Zysk (strata) brutto 69 156 51 466 15 171 11 586
VII. Zysk (strata) netto 56 407 41 536 12 374 9 351
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 40 041 48 984 8 784 11 027
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (19 554) (8 887) (4 289) (2 001)
X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (14 150) (33 015) (3 104) (7 432)
XI. Przepływy pieniężne netto – razem 6 338 7 082 1 390 1 594
XII. Aktywa / Pasywa razem 285 792 231 858 61 687 51 219
XIII. Aktywa trwałe 127 931 106 139 27 614 23 447
XIV. Aktywa obrotowe 157 861 125 719 34 074 27 772
XV. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom emitenta 225 186 172 665 48 606 38 143
XVI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 61 597 59 193 13 296 13 076
XVII. Zobowiązania i rezerwy długoterminowe 2 910 3 313 628 732
XVIII. Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe 57 696 55 880 12 454 12 344
XIX. Liczba akcji 10 547 063 10 547 063 10 547 063 10 547 063
XX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 5,35 3,94 1,17 0,89
XXI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł /EUR) 21,35 16,37 4,61 3,62
Dane skonsolidowanego z bilansu na 31.12.2020:
XXII. Aktywa / Pasywa razem 248 329 53 811
XXIII. Aktywa trwałe 116 210 25 182
XXIV. Aktywa obrotowe 132 118 28 629
XXV. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom emitenta 188 675 40 885
XXVI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 61 059 13 231
XXVII. Zobowiązania i rezerwy długoterminowe 3 430 743
XXVIII. Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe 56 224 12 183
XXIX. Liczba akcji 10 547 063 10 547 063
XXX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 5,37 1,20
XXXI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł /EUR) 17,89 3,88
Jednostkowe dane:
XXXII. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 345 132 260 502 75 712 58 645
XXXIII. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 131 670 102 170 28 885 23 001
XXXIV. Zysk (strata) ze sprzedaży 58 975 46 530 12 937 10 475
XXXV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 63 326 44 793 13 892 10 084
XXXVI. EBITDA 71 737 52 663 15 737 11 856
XXXVII. Zysk (strata) brutto 69 030 55 069 15 143 12 397
XXXVIII. Zysk (strata) netto 56 974 46 133 12 498 10 386
XXXIX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 31 370 38 742 6 882 8 722
XL. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (12 384) 2 683 (2 717) 604
XLI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (14 952) (33 554) (3 280) (7 554)
XLII. Przepływy pieniężne netto – razem 4 034 7 872 885 1 772
XLIII. Aktywa / Pasywa razem 261 806 211 411 56 510 46 702
XLIV. Aktywa trwałe 114 906 95 584 24 802 21 115
XLV. Aktywa obrotowe 146 900 115 827 31 708 25 587
XLVI. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom emitenta 198 164 147 952 42 773 32 684
XLVII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 63 642 63 459 13 737 14 018
XLVIII. Zobowiązania długoterminowe 4 852 6 625 1 047 1 464
XLIX. Zobowiązania krótkoterminowe 58 790 56 833 12 690 12 555
L. Liczba akcji 10 547 063 10 547 063 10 547 063 10 547 063
LI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 5,40 4,37 1,19 0,98
LII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł /EUR) 18,79 14,03 4,06 3,10
Dane z jednostkowego bilansu na 31.12.2020:
LIII. Aktywa / Pasywa razem 226 993 49 188
LIV. Aktywa trwałe 104 669 22 681
LV. Aktywa obrotowe 122 324 26 507
LVI. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom emitenta 161 098 34 909
LVII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 65 895 14 279
LVIII. Zobowiązania długoterminowe 6 777 1 469
LIX. Zobowiązania krótkoterminowe 59 118 12 810
LX. Liczba akcji 10 547 063 10 547 063
LXI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 5,59 1,25
LXII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł /EUR) 15,27 3,31
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
DECORA_SSF_Q3_2021.pdfDECORA_SSF_Q3_2021.pdf DECORA SSF Q3 2021

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-11-10 Waldemar Osuch Prezes Zarządu
2021-11-10 Artur Hibner Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź, jak odebrać na start 24 000 punktów o wartości do 400 zł z kartą kredytową CitiBanku (RRSO 12,59%)

Sprawdź, jak odebrać na start 24 000 punktów o wartości do 400 zł z kartą kredytową CitiBanku (RRSO 12,59%)

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki