REKLAMA

CREATIVEFORGE GAMES S.A.: Podpisanie umowy

2023-07-05 17:34
publikacja
2023-07-05 17:34
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2023
Data sporządzenia: 2023-07-05
Skrócona nazwa emitenta
CREATIVEFORGE GAMES S.A.
Temat
Podpisanie umowy
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd CreativeForge Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) informuje, iż pomiędzy Emitentem a Slitherine Software UK LTD z siedzibą w Wielkiej Brytanii (dalej: Partner), został zawarty aneks do umowy (dalej: Aneks), o której mowa w raporcie ESPI nr 10/2020 z dnia 19 czerwca 2020 r.

Zawarcie przedmiotowego Aneksu jest wynikiem obustronnych negocjacji oraz przesunięć czasowych związanych z produkcją gry pt. „Stargate: Timekeepes” (dalej: Gra, Tytuł), które przyczyniły się do decyzji o zmianie warunków umowy bazowej.

Na podstawie przedmiotowego Aneksu zostało zmienione wynagrodzenie Spółki, które wynosi maksymalnie 120.000,00 EUR, z czego:
- 50.000,00 EUR zostało zapłacone Emitentowi przed podpisaniem Aneksu,
- pozostała kwota będzie wypłacana po wydaniu Tytułu, w ratach miesięcznych, w wysokości 30% przychodów netto ze sprzedaży, tj. po uwzględnieniu zwrotów Gry, do momentu wypłacenia łącznej kwoty 70.000,00 EUR.

Emitent jest producentem Gry, natomiast Partner jest wydawcą Gry i posiada prawa majątkowe do przedmiotowego Tytułu. Nie jest jeszcze znana dokładna data premiery Gry, ale warto zaznaczyć, że Spółka nie poniesie żadnych dodatkowych kosztów związanych z produkcją Tytułu.

Zarząd Emitenta podkreśla, iż zdecydował się na zawarcie Aneksu z uwagi na możliwość rozwoju Spółki w kierunku wydawniczym i chęć wykorzystania potencjału rynkowego w najbliższych miesiącach. Dodatkowe fundusze pozwolą na pozyskanie i rozwijanie innych atrakcyjnych tytułów z rynku gier, co zgodne jest ze strategią wzrostu Spółki i dążeniem do wartości dla akcjonariuszy i graczy Emitenta.

Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na istotną wartość Aneksu, a ponadto może mieć istotny wpływ na kształtowanie się sytuacji finansowej i majątkowej Emitenta oraz potencjalnie istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-07-05 Piotr Karbowski Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Szybki kredyt dla firm online. Wniosek złożysz bez wizyty w placówce

Szybki kredyt dla firm online. Wniosek złożysz bez wizyty w placówce

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki