0,8550 zł
1,79% 0,0150 zł
CI Games S.A. (CIG)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
Spr._z_dzialalnosci__CI_Games_2019_r._27.03.2020_MTMR.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Spr.Fin._CI_Games_za_2019_r._27.03.2020_KMMTMR.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2019_03_27_Oświadczenie_o_stosowaniu_zasad_ladu_korporacyjnego_w_roku_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2020-03-27_Ocena_RN.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2020-03-27_Oswiadczenie_RN.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2020-03-27_Informacja_zarzadu_audyt.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
JSF_MSSF_JZP_Sprawozdanie_z_badania__CI_Games_31.12.2019_sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2019 2019
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 47 045,00 21 003,00 10 936,00 4 922,00
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 5 643,00 -21 018,00 1 312,00 -4 926,00
III. Zysk (strata) brutto 4 631,00 -20 563,00 1 077,00 -4 819,00
IV. Zysk (strata) netto 2 007,00 -21 508,00 467,00 -5 041,00
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 4 384,00 6 828,00 1 019,00 1 600,00
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -20 924,00 -25 545,00 -4 864,00 -5 987,00
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 15 855,00 15 739,00 3 686,00 3 689,00
VIII. Przepływy pieniężne netto, RAZEM -685,00 -2 978,00 -159,00 -698,00
IX. Aktywa trwałe 67 713,00 64 663,00 15 901,00 15 038,00
X. Aktywa obrotowe 34 031,00 17 283,00 7 991,00 4 020,00
XI. Aktywa RAZEM 101 744,00 81 946,00 23 892,00 19 058,00
XII. Kapitał własny 66 758,00 55 472,00 15 676,00 12 900,00
XIII. Kapitał zakładowy 1 619,00 1 511,00 380,00 351,00
XIV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 34 986,00 26 474,00 8 216,00 6 157,00
XV. Zobowiązania długoterminowe 6 474,00 17 209,00 1 520,00 4 002,00
XVI. Zobowiązania krótkoterminowe 28 512,00 9 265,00 6 695,00 2 155,00
XVII. Pasywa RAZEM 101 744,00 81 946,00 23 892,00 19 058,00
XVIII. Liczba akcji w tys. sztuk 155 414,00 151 110,00 155 414,00 151 110,00
XIX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,01 -0,14 -0,00 -0,03
XX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/ EUR) 0,43 0,37 0,10 0,09
XXI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/ EUR) n/a n/a n/a n/a
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Spr. z działalności_ CI Games_2019 r._27.03.2020 MTMR.pdfSpr. z działalności_ CI Games_2019 r._27.03.2020 MTMR.pdf Sprawozdanie Zarządzu z działalności CI Games S,A, za rok 2019
Spr.Fin. CI Games za 2019 r._27.03.2020 KMMTMR.pdfSpr.Fin. CI Games za 2019 r._27.03.2020 KMMTMR.pdf Jednostkowe sprawozdanie finansowe CI Games S.A. za rok 2019
2019_03_27_Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w roku 2019.pdf2019_03_27_Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w roku 2019.pdf Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w roku 2019
2020-03-27 Ocena RN.pdf2020-03-27 Ocena RN.pdf Ocena Rady Nadzorczej CI Games S.A. dotyczaca sprawozdań za rok 2019
2020-03-27 Oswiadczenie RN.pdf2020-03-27 Oswiadczenie RN.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej CI Games S.A.
2020-03-27 Informacja zarządu audyt.pdf2020-03-27 Informacja zarządu audyt.pdf Informacja Zarządu CI Games S.A.
JSF_MSSF_JZP_Sprawozdanie z badania_ CI Games 31.12.2019_sig.pdfJSF_MSSF_JZP_Sprawozdanie z badania_ CI Games 31.12.2019_sig.pdf Sprawozdanie z badania jednostkowego sprawozdania finansowego CI Games S.A.

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-03-27 Marek Tymiński Prezes Zarządu
2020-03-27 Monika Rumianek Członek Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-03-27 Katarzyna Milewska Główna Księgowa
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.