REKLAMA

CENTKLIMA: Dopuszczenie papierów Emitentów do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowym i ustalenie daty pierwszego notowania.

2008-12-31 17:23
publikacja
2008-12-31 17:23
1.
Zarząd Centrum Klima SA informuje, że w dniu 30 grudnia 2008 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na rynku równoległym (Głównym Rynku GPW) 5.518.625 akcji zwykłych na okaziciela serii A i B Centrum Klima S.A., oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLCNKLM00016" w tym:
- 5.100.000 akcji serii A, oraz
- 418.625 akcji serii B.
Uchwała o dopuszczeniu akcji do obrotu giełdowego weszła w życie z dniem jej podjęcia, to jest w dniu 30 grudnia 2008 roku.
2.
Równocześnie Zarząd Centrum Klima SA informuje, że w dniu 31 grudnia 2008 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę w sprawie wprowadzenia z dniem 6 stycznia 2009 roku w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku równoległym GPW w systemie notowań ciągłych następujących akcji Emitenta:
- 5.100.000 akcji serii A,
- 418.625 akcji serii B,
oznaczonych łącznie przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLCNKLM00016".
Pierwszym dniem notowań w/w akcji Emitenta będzie dzień 6 stycznia 2009 roku.

Podstawa prawna - §34 ustęp 1 pkt 2 i 3 rozporządzenia z dnia 19.10.2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.
Załączniki:
Osoby reprezentujące spółkę
Marek Perendyk Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Najlepsze konta dla płacących kartą lub telefonem - styczeń 2022 r.

Najlepsze konta dla płacących kartą lub telefonem - styczeń 2022 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki