0,2100 zł
-32,26% -0,1000 zł
Central European Distribution Corporation (CDC)

Raport bieżący CEDC: Central European Distribution Corporation informuje o złożeniu raportu na Formularzu 8-K w Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (ang. U.S. Securities and Exchange Commission) w sprawie przekształcenia skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki za okresy rozpoczynające się 1 października 2010 r. lub później w celu sprostowania błędów księgowych oraz odroczenia walnego zgromadzenia akcjonariuszy Spółki

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Raport47a_2013.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 47 / 2013
Data sporządzenia: 2013-05-09
Skrócona nazwa emitenta
CEDC
Temat
Raport bieżący CEDC: Central European Distribution Corporation informuje o złożeniu raportu na Formularzu 8-K w Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (ang. U.S. Securities and Exchange Commission) w sprawie przekształcenia skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki za okresy rozpoczynające się 1 października 2010 r. lub później w celu sprostowania błędów księgowych oraz odroczenia walnego zgromadzenia akcjonariuszy Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 oraz art. 62 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. 2009 r. Nr 185, poz. 1439 z późniejszymi zmianami) ("Ustawa o Ofercie") Central European Distribution Corporation ("CEDC" lub "Spółka") niniejszym informuje o złożeniu raportu na Formularzu 8-K w Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (ang. U.S. Securities and Exchange Commission) informującego, iż w dniu 9 maja 2013 r.: kierownictwo wyższego szczebla Spółki, po zasięgnięciu opinii komitetu audytu i rady dyrektorów Spółki, doszło do wniosku, że Spółka przekształci swoje skonsolidowane sprawozdania finansowe za okresy rozpoczynające się 1 października 2010 r. lub później w celu sprostowania błędów księgowych wynikających z nieprawidłowego ujęcia niektórych aktywów i rezerw z tytułu podatku odroczonego w związku z nabyciem Russian Alcohol Group w roku 2009. Ponadto, rada dyrektorów Spółki postanowiła odroczyć walne zgromadzenie akcjonariuszy Spółki, obecnie planowane na 14 maja 2013 r., i zwołać je w późniejszym terminie, który zostanie ustalony przez radę dyrektorów Spółki.
W związku z art. 62 ust. 8 Ustawy o Ofercie, w załączeniu CEDC przekazuje pełne polskie tłumaczenie treści raportu bieżącego na Formularzu 8-K. CEDC informuje ponadto, iż pełna angielska wersja raportu bieżącego na Formularzu 8-K dostępna jest na stronie internetowej Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (ang. U.S. Securities and Exchange Commission) po wpisaniu nazwy Spółki pod adresem:
http://www.sec.gov/edgar/searchedgar/companysearch.html

Załączniki:
1. Polskie tłumaczenie treści raportu bieżącego na Formularzu 8-K.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 i art. 62 ust. 8 Ustawy o Ofercie.
Załączniki
Plik Opis
Raport47a_2013.pdfRaport47a_2013.pdf Polskie tłumaczenie treści raportu bieżącego na Formularzu 8-K

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-05-09 Ryan Lee Dyrektor Finansowy Ryan Lee
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne

Kalendarium

Brak wydarzeń
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.