REKLAMA
BADANIE

CCC: Zawiadomienie o przekroczeniu progu w znacznych pakietach akcji

2023-01-10 18:05
publikacja
2023-01-10 18:05
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2023
Data sporządzenia: 2023-01-10
Skrócona nazwa emitenta
CCC
Temat
Zawiadomienie o przekroczeniu progu w znacznych pakietach akcji
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd CCC S.A. (dalej: „Emitent”) informuje, że Emitent otrzymał na podstawie art. 69, w związku z art. 87 ust. 1 pkt 2b, Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, od Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Allianz Polska S.A. zarządzającego Allianz Polska Otwartym Funduszem Emerytalnym, dalej Allianz OFE, zarządzającego Allianz Polska Dobrowolnym Funduszem Emerytalnym, dalej Allianz DFE, zawiadomienie, iż w wyniku połączenia, na podstawie art. 67 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 105 z późn. zm. "Ustawa o Funduszach Emerytalnych") oraz art. 492 § 1 pkt 1 KSH, w dniu 30.12.2022r., ze spółką Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva Santander Spółka Akcyjna zarządzającego Drugim Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny , dalej Drugi Allianz OFE, udział w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów spółki CCC S.A. na rachunkach Allianz OFE, Allianz DFE i Drugi Allianz OFE zwiększył się powyżej 6%.

Zgodnie z przesłanym zawiadomieniem, przed połączeniem łącznie na rachunkach Allianz OFE i Allianz DFE zapisanych było 263 809 akcji, stanowiących 0,48% udziału w kapitale zakładowym spółki, co dawało prawo do wykonywania 263 809 głosów z akcji stanowiących 0,43% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA spółki. Na rachunku Drugiego Allianz OFE, zapisanych było 4 022 697 akcji, stanowiących 7,33% udziału w kapitale zakładowym spółki, co dawało prawo do wykonywania 4 022 697 głosów z akcji stanowiących 6,54% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA spółki.

Po połączeniu, łącznie stan na rachunkach Allianz OFE, Allianz DFE i Drugi Allianz OFE zwiększył się do
4 286 506 akcji, stanowiących 7,81% udziału w kapitale zakładowym spółki, co daje prawo do wykonywania
4 286 506 głosów z akcji, stanowiących 6,97% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA spółki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-01-10 Karol Półtorak Wiceprezes Zarządu
2023-01-10 Hanna Kamińska Prokurent
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki