REKLAMA

CALATRAVA CAPITAL SA: Przekroczenie progu 10%

2017-06-27 21:07
publikacja
2017-06-27 21:07
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 14 / 2017
Data sporządzenia: 2017-06-27
Skrócona nazwa emitenta
CALATRAVA CAPITAL SA
Temat
Przekroczenie progu 10%
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd CALATRAVA CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27 czerwca 2017 roku Spółka otrzymała zawiadomienie od Spółki Walton Spencer LLC („Zawiadamiająca”) o:

1. Zwiększeniu dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce Calatrava Capital S.A. powyżej progu 10% w wyniku nabycia na rynku regulowanym w dniu 27 czerwca 2017 r. 16.000 akcji Spółki Calatrava Capital S.A.

2. Przed nabyciem Zawiadamiająca posiadała łącznie 1.498.527 sztuk akcji, stanowiących 9,99% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających łącznie do 1.498.527 głosów w Spółce, co stanowi 9,99% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

3. Po nabyciu Zawiadamiająca posiada 1.514.527 sztuk akcji, stanowiących 10,09% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 1.514.527 głosów w Spółce, co stanowi 10,09% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

4. Nie występują podmioty zależne od Zawiadamiającej posiadające akcje Spółki Calatrava Capital S.A.

5. Nie występują osoby o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. C ustawy o ofercie.

6. Zawiadamiająca nie posiada pośrednio lub bezpośrednio instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 ustawy o ofercie.Podstawa prawna: art. 70 ust. 1 Ustawy o ofercie

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-06-27 Jacek Makowiecki Członek Rady Nadzorczej oddelegowany do Zarządu Spółki
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki