REKLAMA

C&C ENERGY SA: Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego

2023-03-09 13:22
publikacja
2023-03-09 13:22
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2023
Data sporządzenia: 2023-03-09
Skrócona nazwa emitenta
C&C ENERGY SA
Temat
Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Clean & Carbon Energy S.A. z siedzibą w Warszawie wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000079667 informuje, że w dniu 09 marca 2023 roku Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o wyborze Firmy Biuro Rachunkowo-Podatkowe dr hab. Karol Schneider z siedzibą w Szczecinie wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego pod numerem 859, do zbadania rocznego sprawozdania finansowego Spółki Clean & Carbon Energy S.A. za 2022 r., obejmującego okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r., a także przeglądu śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Clean & Carbon Energy S.A. za okres od 01 stycznia 2023 roku do 30 czerwca 2023 roku.
Rada Nadzorcza upoważnia Zarząd emitenta do podpisania stosownych umów z wybranym podmiotem. Umowa z wybranym podmiotem zostanie zawarta na czas niezbędny do wykonania ww. czynności. Spółka korzystała wcześniej z usług Firmy Biuro-Rachunkowo Podatkowe „dr hab. Karol Schneider” w zakresie badań finansowych za rok 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 oraz sprawozdań za I półrocze 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-03-09 Józef Mikołajczyk Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto firmowe mBiznes Standard w mBanku wraz z kartą firmową np. Mastercard i zyskaj 350 zł premii

Otwórz konto firmowe mBiznes Standard w mBanku wraz z kartą firmową np. Mastercard i zyskaj 350 zł premii

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki