REKLAMA

BYTOM: Połączenie Bytom SA z Vistula Group S.A.

2018-11-30 10:21
publikacja
2018-11-30 10:21
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 47 / 2018
Data sporządzenia: 2018-11-30
Skrócona nazwa emitenta
BYTOM
Temat
Połączenie Bytom SA z Vistula Group S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
BYTOM S.A. z siedzibą w Krakowie („Emitent”) informuje o powzięciu wiadomości o tym, że w dniu 30 listopada 2018 roku Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego połączenia Emitenta jako spółki przejmowanej z Vistula Group S.A. (nowa nazwa: VRG S.A.) jako spółki przejmującej.
Zgodnie z art. 493 § 2 KSH połączenie spółek następuje z dniem wpisania połączenia do rejestru właściwego według siedziby spółki przejmującej. Wpis ten wywołuje skutek wykreślenia z rejestru spółki przejmowanej, tj. BYTOM S.A.
Stosownie do art. 494 KSH, z dniem połączenia Vistula Group S.A. (nowa nazwa: VRG SA) jest następcą prawnym BYTOM S.A., tj. wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki BYTOM S.A. jako spółki przejmowanej.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-11-30 Michał Wójcik Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Pracodawco! Tylko dziś! -50% na ogłoszenia z kodem CYBER2023! Sprawdź

Pracodawco! Tylko dziś! -50% na ogłoszenia z kodem CYBER2023! Sprawdź

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki