REKLAMA

BNP PARIBAS BANK POLSKA SA: Decyzje Komisji Nadzoru Finansowego o wyrażeniu zgody na włączenie do kapitału podstawowego Tier 1 zysku netto za trzeci kwartał 2019 r. na poziomie jednostkowym i skonsolidowanym

2020-02-06 14:37
publikacja
2020-02-06 14:37
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2020
Data sporządzenia: 2020-02-06
Skrócona nazwa emitenta
BNP PARIBAS BANK POLSKA SA
Temat
Decyzje Komisji Nadzoru Finansowego o wyrażeniu zgody na włączenie do kapitału podstawowego Tier 1 zysku netto za trzeci kwartał 2019 r. na poziomie jednostkowym i skonsolidowanym
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 33/2019 z 13 listopada 2019 r. Zarząd BNP Paribas Bank Polska S.A. („Bank”) informuje, że Bank otrzymał decyzję Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”) o wyrażeniu zgody na włączenie do kapitału podstawowego Tier 1 Banku zysku netto jednostkowego wypracowanego w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r. w kwocie 114 075 064,24 zł (słownie: sto czternaście milionów siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćdziesiąt cztery złote i dwadzieścia cztery grosze) oraz decyzję o wyrażeniu zgody na włączenie do skonsolidowanego kapitału podstawowego Tier I zysku netto skonsolidowanego (konsolidacja ostrożnościowa) wypracowanego w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r. w kwocie 110 903 651,00 zł (słownie: sto dziesięć milionów dziewięćset trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt jeden złotych i zero groszy).

Zaliczenie zysku netto trzeciego kwartału 2019 r. do kapitału podstawowego Tier 1 Banku pozwoli na poprawę jednostkowego współczynnika kapitału podstawowego Tier I (CET I), jednostkowego współczynnika kapitału Tier I jak również jednostkowego łącznego współczynnika wypłacalności (TCR) o 0,14 p.p., przyjmując do kalkulacji dane na 30 września 2019 r. Współczynniki w ujęciu skonsolidowanym wzrosną o 0,13 p.p.


Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Decisions of the Polish Financial Supervision Authority on the consent
for recognition of the 3Q 2019 net profit as a part of the Common Equity
Tier 1 capital on stand-alone and consolidated levels


current report no. 5/2020


date: 6 February 2020


With reference to the current report no. 33/2019 dated 13 November 2019
the Management Board of BNP Paribas Bank Polska S.A. (“the Bank”) hereby
announces that the Bank received a decision of the Polish Financial
Supervision Authority (“KNF”)on the consent for recognition of a
stand-alone net profit for period from 1 July 2019 to 30 September 2019
in the amount of PLN 114,075,064.24 (in words: one hundred fourteen
million seventy five thousand sixty four zlotys twenty four groszy) as a
part of the Bank’s Common Equity Tier 1 capital as well as a decision on
the consent for recognition of consolidated net profit (prudential
consolidation) for period from 1 July 2019 to 30 September 2019 in the
amount of PLN 110,903,651.00 (one hundred ten million nine hundred three
thousand six hundred fifty one zlotys zero groszy) as a part of Common
Equity Tier I capital on a consolidated level.


Recognition of the 3Q 2019 net profit as a part of the Bank’s Common
Equity Tier 1 capital will improve: Common Equity Tier I ratio (CET I),
Tier I Capital ratio as well as Total Capital ratio (TCR) calculated on
a stand-alone basis by 0.14 pp based on data as at 30 September 2019.
Ratios calculated on a consolidated basis will increase by 0.13 pp.


Legal basis


Article 17, item 1 of the Market Abuse Regulation (MAR)


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-02-06 Jean-Charles Aranda Wiceprezes Zarządu Banku
2020-02-06 Aleksandra Zouner Dyrektor Zarządzający
Pion Rachunkowości Zarządczej
i Relacji Inwestorskich
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki