REKLAMA

BERLING S.A.: Kalendarz publikacji raportów okresowych w 2021 roku

2021-01-29 15:12
publikacja
2021-01-29 15:12
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2021
Data sporządzenia: 2021-01-29
Skrócona nazwa emitenta
BERLING S.A.
Temat
Kalendarz publikacji raportów okresowych w 2021 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Na podstawie § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757 – dalej „Rozporządzenie”), Zarząd Berling S.A. przekazuje do publicznej wiadomości daty publikacji raportów okresowych w 2021 roku.
Terminy przekazywania raportów:
1. Raport roczny Berling S.A. za 2020 rok – 23 marca 2021 r.
2. Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Berling za 2020 rok – 23 marca 2021 r.
3. Skonsolidowane raporty kwartalne Grupy Kapitałowej Berling:
- za I kwartał 2021 roku – 25 maja 2021 r.
- za III kwartał 2021 roku – 30 listopada 2021 r.
4. Skonsolidowany raport Grupy Kapitałowej Berling za I półrocze 2021 roku – 14 września 2021 r.
Zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia, Berling S.A. nie będzie publikować raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał roku 2020 i II kwartał roku 2021.
Zgodnie z § 62 ust. 1 i ust. 3 Rozporządzenia, skonsolidowane raporty kwartalne oraz skonsolidowany raport półroczny będą zawierać odpowiednio kwartalne i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe. W związku z tym Berling S.A. w 2021 roku nie będzie przekazywał odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz nie przekaże odrębnego jednostkowego raportu półrocznego za I półrocze 2021 roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-01-29 Hanna Berling Prezes Zarządu
2021-01-29 Jakub Wołczaski Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki