REKLAMA

ATLANTAPL: wyniki finansowe

2021-03-31 17:11
publikacja
2021-03-31 17:11
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Sprawozdanie_finansowe__ATLANTA_POLAND_I_polrocze_2020_2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_ATLANTA_POLAND_I_polrocze_2020-2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Atlanta_-_Raport_z_przegladu_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2020 półrocze /2019 półrocze / 2020 półrocze /2019
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów towarów i materiałów 156 877 151 158 34 807 35 027
II. Zysk na działalności operacyjnej 6 300 4 444 1 398 1 030
III. Zysk brutto 5 117 3 994 1 135 926
IV. Zysk netto 4 047 3 180 898 737
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 22 561 -14 161 5 006 -3 281
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 320 -827 -515 -192
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -16 945 11 159 -3 760 2 586
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 3 296 -3 829 731 -887
IX. Aktywa razem 169 673 168 197 36 767 37 662
X. Zobowiązania długoterminowe 36 891 43 086 7 994 9 648
XI. Zobowiązania krótkoterminowe 56 079 50 749 12 152 11 363
XII. Kapitał własny 76 703 74 362 16 621 16 651
XIII. Kapitał podstawowy 76 703 74 362 16 621 16 651
XIV. Liczba akcji 6 091 904 6 091 904 6 091 904 6 091 904
XV. Podstawowy i rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł./EUR) 0,66 0,52 0,15 0,12
XVI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 12,59 12,21 2,73 2,73
Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy”
Plik Opis
Sprawozdanie_finansowe_ ATLANTA POLAND I półrocze 2020_2021.pdfSprawozdanie_finansowe_ ATLANTA POLAND I półrocze 2020_2021.pdf sprawozdanie finansowe
Sprawozdanie_Zarządu_ATLANTA_POLAND I półrocze 2020-2021.pdfSprawozdanie_Zarządu_ATLANTA_POLAND I półrocze 2020-2021.pdf sprawozdanie Zarządu
Atlanta - Raport z przeglądu 2020.pdfAtlanta - Raport z przeglądu 2020.pdf raport

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-03-31 Piotr Bieliński Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki