REKLAMA

ATLANTAPL: wyniki finansowe

2020-11-30 17:46
publikacja
2020-11-30 17:46
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
sprawozdanie_I_kw_2020_2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-30 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-30 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 69 946 67 028 15 741 15 655
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 270 1 782 736 416
III. Zysk (strata) brutto 2 480 2 067 558 483
IV. Zysk (strata) netto 2 003 1 670 451 390
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 20 999 1 484 4 726 347
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 264 -195 -284 -46
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -15 182 846 -3 417 198
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 4 553 2 136 1 025 499
IX. Aktywa razem 154 291 168 197 34 084 37 662
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 77 926 93 835 17 214 21 011
XI. Zobowiązania długoterminowe 36 028 43 086 7 959 9 648
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 41 898 50 749 9 256 11 363
XIII. Kapitał własny 76 365 74 362 16 870 16 651
XIV. Kapitał zakładowy 6 092 6 092 1 346 1 364
XV. Liczba akcji 6 091 904 6 091 904 6 091 904 6 091 904
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,33 0,27 0,07 0,06
XVII. XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 12,54 12,21 2,77 2,73
Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
sprawozdanie I kw 2020_2021.pdfsprawozdanie I kw 2020_2021.pdf sprawozdanie

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-11-30 Piotr Bieliński Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki