REKLAMA

ATAL S.A.: wyniki finansowe

2019-11-19 17:06
publikacja
2019-11-19 17:06
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
SSF_GK_ATAL_SA2019-09-final.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
SKROCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
I. AKTYWA OBROTOWE* 2 383 055 1 726 005 544 873 401 397
II. AKTYWA RAZEM* 2 521 853 1 871 985 576 608 435 345
III. KAPITAL WLASNY* 743 516 857 267 170 001 199 364
IV. ZOBOWIAZANIA DLUGOTERMINOWE* 891 425 391 595 203 820 91 069
V. ZOBOWIAZANIA KROTKOTERMINOWE* 886 912 623 123 202 788 144 912
VI. ZOBOWIAZANIA* 1 778 337 1 014 718 406 607 235 981
VII. PRZYCHODY ZE SPRZEDAZY PRODUKTOW, TOWAROW, i
MATERIALOW
418 730 878 487 97 185 206 533
VIII. ZYSK Z DZIALALNOSCI OPERACYJNEJ 91 040 217 614 21 130 51 161
IX. ZYSK BRUTTO 87 811 213 222 20 380 50 129
X. ZYSK NETTO 70 437 172 559 16 348 40 569
SKROCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
XI. AKTYWA OBROTOWE* 2 352 006 1 726 453 537 773 401 501
XII. AKTYWA RAZEM* 2 504 022 1 883 504 572 531 438 024
XIII. KAPITAL WLASNY* 740 551 850 639 169 323 197 823
XIV. ZOBOWIAZANIE DLUGOTERMINOWE* 884 412 383 676 202 216 89 227
XV. ZOBOWIAZANIE KROTKOTERMINOWE* 879 059 649 189 200 992 150 974
XVI. ZOBOWIAZANIA* 1 763 471 1 032 865 403 208 240 201
XVII. PRZYCHODY ZE SPRZEDAZY PRODUKTOW, TOWAROW, i
MATERIALOW
410 108 877 466 95 184 206 293
XVIII. ZYSK Z DZIALALNOSCI OPERACYJNEJ 78 125 175 741 18 132 41 317
XIX. ZYSK BRUTTO 87 602 187 399 20 332 44 058
XX. ZYSK NETTO 73 125 153 986 16 972 36 202
<html>
<head>

</head>
<body>
<p>
<font size="10.0pt" face="Verdana,sans-serif" color="black"><span style="line-height: 107%; background-color: white; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null">Wybrane
dane finansowe zawierające podstawowe pozycje skonsolidowanego i </span><span align="start" style="float: none; word-spacing: 0px">jednostkowego
sprawozdania finansowego zaprezentowano i przeliczono na euro
według następujących zasad:</span></font><br/><font size="10.0pt" face="Verdana,sans-serif" color="black"><span style="line-height: 107%"><br align="start" style="word-spacing: 0px; line-height: 107%">-
poszczególne pozycje aktywów i pasywów sprawozdania z sytuacji
finansowej zaprezentowano i przeliczono według kursów obowiązujących na
ostatni dzień okresu sprawozdawczego, a mianowicie na 30.09.2019r.: 1
EUR-4,3736 PLN oraz na 31.12.2018r.: 1 EUR-4,3000 PLN. </span></font>
</p>
<p>
<font size="10.0pt" face="Verdana,sans-serif" color="black"><span style="line-height: 107%">-
poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz
sprawozdania z przepływu środków pieniężnych przeliczono według kursów
stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez
Narodowy Bank Polski dla EURO, obowiązujących na ostatni dzień każdego
miesiąca w danym okresie sprawozdawczym, a mianowicie:
01.01–30.09.2019r: 1 EUR -4,3086 PLN, oraz 01.01–30.09.2018r.: 1
EUR-4,2535 PLN.<br align="start" style="word-spacing: 0px; line-height: 107%"></span></font>
</p>
</body>
</html>
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
<html>
<head>

</head>
<body>
</body>
</html>
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
SSF GK ATAL SA2019-09-final.pdfSSF GK ATAL SA2019-09-final.pdf Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ATAL S.A. za III kwartał 2019 roku

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-19 Zbigniew Juroszek Prezes Zarządu
2019-11-19 Mateusz Bromboszcz Wiceprezes Zarządu ds. Prawno-Administracyjnych
2019-11-19 Aleksandra Michalska Główna Księgowa
<HTML><BODY><font face='Times New Roman'><FONT face='Times New Roman'><P></P></FONT></font></BODY></HTML>
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto dla firm i zyskaj do 1100 zł premii!

Otwórz konto dla firm i zyskaj do 1100 zł premii!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki