REKLAMA

ATAL S.A.: Informacja o warunkowym wprowadzeniu do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji serii AW2

2020-09-14 15:48
publikacja
2020-09-14 15:48
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 27 / 2020
Data sporządzenia: 2020-09-14
Skrócona nazwa emitenta
ATAL S.A.
Temat
Informacja o warunkowym wprowadzeniu do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji serii AW2
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd ATAL S.A. z siedzibą w Cieszynie (dalej „Spółka”, „Emitent”) w nawiązaniu do raportów bieżących nr 4/2020 z dnia 19 lutego 2020r., 20/2020 z dnia 1 września 2020r. oraz 22/2020 z dnia 4 września 2020r. przekazuje do publicznej wiadomości, że na mocy Uchwały nr 681/2020 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 14 września 2020 roku oraz Uchwały Nr 124/20 Zarządu BondSpot S.A. z dnia 14 września 2020 roku wprowadzonych zostanie do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz BondSpot S.A. do 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) obligacji Emitenta na okaziciela serii AW2 o jednostkowej wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) pod warunkiem rejestracji tych obligacji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych pod kodem PLATAL000160 oraz spełnienia przez te obligacje wymogu określonego w § 4 ust. 1 pkt 4 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.
Zarząd Spółki informuje, że planowany termin rejestracji obligacji serii AW2 w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. to 15 września 2020 rok.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-09-14 Zbigniew Juroszek Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki