REKLAMA

ASBISc: Nabycie akcji własnych

2022-07-12 08:12
publikacja
2022-07-12 08:12
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Zestawienie_transakcji_nabycia_akcji_wlasnych_01.07_-11.07.2022.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 32 / 2022
Data sporządzenia: 2022-07-12
Skrócona nazwa emitenta
ASBISc
Temat
Nabycie akcji własnych
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Rada Dyrektorów ASBISc Enterprises PLC (“Spółka") informuje, iż celem wykonania Uchwały nr 1 NWZA z dnia 28 marca 2022 r. Spółka podczas sesji giełdowych w dniach 01 - 11 lipca 2022 r. nabyła łącznie 35 000 szt. akcji własnych.

Średnia jednostkowa cena zakupu wyniosła 12,83 zł za akcję.

Wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,20 USD za 1 akcję.

Nabyty pakiet stanowi 0,063% kapitału zakładowego i daje 35 000 głosów (0,063%) na WZA.

Po powyższej transakcji Spółka posiada łącznie 288 000 sztuk akcji własnych, stanowiących 0,519% kapitału zakładowego i dających 288 000 głosów (0,519%) na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Szczegółowe informacje o transakcjach nabycia akcji własnych Spółka przekazuje w załączeniu.
Załączniki
Plik Opis
Zestawienie transakcji nabycia akcji własnych 01.07 -11.07.2022.pdfZestawienie transakcji nabycia akcji własnych 01.07 -11.07.2022.pdf Zestawienie transakcji nabycia akcji własnych w okresie 01 lipca - 11 lipca 2022 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Title: Purchase of own shares


Legal basis: other regulations


Message:The Board of Directors of ASBISc Enterprises Plc („the
Company”) hereby informs that in order to execute Resolution no. 1 of
the EGM from March 28th, 2022, the Company during market sessions
between 1st – 11th July 2022, purchased a total number of 35,000 own
shares.


The average unit price of the purchase was PLN 12.83 per share.


The nominal value per share is USD 0.20 for 1 share.


The purchased package is 0.063% of share capital and gives 35,000 votes
(0.063%) at the AGM.


After this transaction, the Company has a total of 288,000 own shares,
representing 0.519% of share capital and giving 288,000 votes 0.519% at
the General Meeting of Shareholders.


Detailed information on the purchase of own shares the Company provides
with the attachment.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-07-12 Constantinos Tziamalis Wiceprezes Grupy ASBIS
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Wyprodukuj wodę pod własną marką

Wyprodukuj wodę pod własną marką

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki