REKLAMA

APATOR: Korekta raportu bieżącego nr 34/2021 dot. pierwszego zawiadomienia o zamiarze połączenia Apator SA oraz Apator Elkomtech SA

2021-09-13 13:36
publikacja
2021-09-13 13:36
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Plan_polaczenia_Apator_SA_z_Apator_Elkomtech_SA.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 34 / 2021 K
Data sporządzenia: 2021-09-13
Skrócona nazwa emitenta
APATOR
Temat
Korekta raportu bieżącego nr 34/2021 dot. pierwszego zawiadomienia o zamiarze połączenia Apator SA oraz Apator Elkomtech SA
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd Apator SA poniżej przekazuje korektę raportu bieżącego nr 34/2021 dot. pierwszego zawiadomienia o zamiarze połączenia Apator SA oraz Apator Elkomtech SA ze względu na niepełny skan treści załącznika.

Wobec powyższego Zarząd przekazuje pełną treść raportu nr 34/2021 wraz z prawidłowym załącznikiem - planem połączenia spółki Apator SA z Apator Elkomtech SA.

"Zarząd Apator SA, działając na podstawie art. 504 § 1 Kodeksu spółek handlowych („k.s.h.”), niniejszym po raz pierwszy zawiadamia Akcjonariuszy o zamiarze połączenia Apator SA jako spółki przejmującej („Spółka Przejmująca”) ze spółką zależną - Apator Elkomtech SA z siedzibą w Łodzi („Spółka Przejmowana”).

Planowane połączenie zostanie przeprowadzone poprzez przeniesienie całego majątku Apator Elkomtech SA na Apator SA z dniem 1 stycznia 2022 r. Z uwagi na fakt, iż Apator SA jest właścicielem 100% akcji spółki Apator Elkomtech SA, połączenie odbędzie się w ramach procedury uproszczonej na podstawie art. 516 § 6 k.s.h, bez podwyższania kapitału zakładowego Emitenta, a także bez wydania nowych akcji.

Plan Połączenia udostępniony będzie do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Przejmującej: www.apator.com na stronie głównej oraz w zakładce "Relacje Inwestorskie" w raporcie bieżącym nr 34/2021 z dnia 6 września 2021 r. zgodnie z art. 500 § 2(1) k.s.h. aż do dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej i Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej, na których zostaną podjęte uchwały o połączeniu.

Ponadto, z dokumentami, o których mowa w art. 505 § 1 pkt 1-3 kodeksu spółek handlowych Akcjonariusze mogą zapoznać się w miejscu prowadzenia działalności Apator SA w Ostaszewie 57C, 87-148 Łysomice, w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 16:00 nieprzerwanie począwszy od dnia 06.09.2021 r. przez miesiąc, aż do dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej i Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej, na których zostaną podjęte uchwały o połączeniu.

Plan połączenia stanowi załącznik do niniejszego zawiadomienia.

Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej, którego przedmiotem będzie m.in. podjęcie uchwały w sprawie połączenia zostanie zwołane w drodze odrębnego raportu bieżącego w najbliższym czasie.

O podjęciu decyzji o połączeniu ww. spółek Zarząd Apator SA informował w raporcie bieżącym nr 28/2021 z dnia 30.06.2021 r.

Podstawa prawna: Inne uregulowania - art. 504§1 Kodeksu spółek handlowych."

Załączniki
Plik Opis
Plan połączenia Apator SA z Apator Elkomtech SA.pdfPlan połączenia Apator SA z Apator Elkomtech SA.pdf Plan połączenia Apator SA z Apator Elkomtech SA

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-09-13 Mirosław Klepacki Prezes Zarządu
2021-09-13 Jolanta Dombrowska Prokurent
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najlepsze konta osobiste dla młodych – październik 2021 r.

Najlepsze konta osobiste dla młodych – październik 2021 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki