REKLAMA

AMICA: wyniki finansowe

2022-03-31 00:47
publikacja
2022-03-31 00:47
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU


Spis załączników:
GK_Amica_skonsolidowany_raport_roczny_za_2021_rok.zip  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Amica_SA_31-12-2021.zip.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Lad_korporacyjny_Skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Lad_korporacyjny_Skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe.xhtml.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenia_Zarzadu_i_Rady_Nadzorczej_Skonsolidowane.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenia_Zarzadu_i_Rady_Nadzorczej_Skonsolidowane.xhtml.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_dzialalnosci.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_dzialalnosci.xhtml.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SzB_GK_AmicaSA_2021.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SzB_GK_AmicaSA_2021.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. EUR
2021 2020 2021 2020
I. Przychody z umów z klientami 3 433,90 3 068,70 751,90 690,40
II. Zysk z działalności operacyjnej 149,90 200,50 32,80 45,10
III. Zysk przed opodatkowaniem 144,90 193,70 31,70 43,60
IV. Zysk netto przypadający akcjonariuszom Spółki 111,70 150,60 24,50 33,90
V. Zysk netto przypadający na udziałowców mniejszościowych -0,50 0,10 -0,10 0,00
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -167,00 353,40 -36,60 79,50
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -84,50 -24,70 -18,50 -5,60
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 41,50 -153,60 9,10 -34,60
IX. Przepływy pieniężne netto, razem -210,00 175,10 -46,00 39,30
X. Aktywa, razem 2 585,60 2 191,70 562,20 474,90
XI. Zobowiązania długoterminowe 214,50 155,60 46,60 33,70
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 1 228,20 967,60 267,00 209,70
XIII. Kapitał własny przypadający udziałowcom Spółki 1 140,70 1 066,00 248,00 231,00
XIV. Kapitał własny przypadający na udziałowców mniejszościowych 2,20 2,50 0,50 0,50
XV. Kapitał zakładowy 15,60 15,60 3,40 3,40
XVI. Liczba akcji (w szt.) 7 775 273,00 7 775 273,00 7 775 273,00 7 775 273,00
XVII. Akcje własne do zbycia (w szt.) 147 137,00 201 983,00 147 137,00 201 983,00
XVIII. Zysk na jedną akcję zwykłą 14,58 19,90 3,19 4,48
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 146,71 137,10 31,90 29,71
XX. Wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN/EUR)* 6,00 3,00 1,31 0,67
Dane finansowe przeliczone zostały na walutę Euro według następujących kursów:
kurs do przeliczenia pozycji rachunku zysków i przepływów pieniężnych: 4,5670 (31.12.2021) i 4,4449 (31.12.2020)
kurs do przeliczenia pozycji bilansu: 4,5994 (31.12.2021) i 4,6148 (31.12.2020)
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
GK Amica_skonsolidowany raport roczny za 2021 rok.zipGK Amica_skonsolidowany raport roczny za 2021 rok.zip
Amica_SA_31-12-2021.zip.XAdESAmica_SA_31-12-2021.zip.XAdES
Ład korporacyjny Skonsolidowane sprawozdanie finansowe.xhtmlŁad korporacyjny Skonsolidowane sprawozdanie finansowe.xhtml
Ład korporacyjny Skonsolidowane sprawozdanie finansowe.xhtml.XAdESŁad korporacyjny Skonsolidowane sprawozdanie finansowe.xhtml.XAdES
Oświadczenia Zarządu i Rady Nadzorczej Skonsolidowane.xhtmlOświadczenia Zarządu i Rady Nadzorczej Skonsolidowane.xhtml
Oświadczenia Zarządu i Rady Nadzorczej Skonsolidowane.xhtml.XAdESOświadczenia Zarządu i Rady Nadzorczej Skonsolidowane.xhtml.XAdES
Sprawozdanie z działalności.xhtmlSprawozdanie z działalności.xhtml
Sprawozdanie z działalności.xhtml.XAdESSprawozdanie z działalności.xhtml.XAdES
SzB_GK_AmicaSA_2021.xhtmlSzB_GK_AmicaSA_2021.xhtml
SzB_GK_AmicaSA_2021.xhtml.xadesSzB_GK_AmicaSA_2021.xhtml.xades
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto, które samo oszczędza na 2,2% i zgarnij nawet 300 zł

Otwórz konto, które samo oszczędza na 2,2% i zgarnij nawet 300 zł

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki