REKLAMA

ALTA: Informacja w sprawie sprzedaży nieruchomości Spółki Chmielowskie – rozwiązanie przedwstępnej umowy sprzedaży oraz zawarcie przedwstępnych warunkowych umów sprzedaży nieruchomości

2019-11-13 17:19
publikacja
2019-11-13 17:19
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 24 / 2019
Data sporządzenia: 2019-11-13
Skrócona nazwa emitenta
ALTA
Temat

Informacja w sprawie sprzedaży nieruchomości Spółki Chmielowskie – rozwiązanie przedwstępnej umowy sprzedaży oraz zawarcie przedwstępnych warunkowych umów sprzedaży nieruchomości
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd ALTA S.A. powziął w dniu 13.11.2019r. informację, o zawarciu przez Chmielowskie Sp. z o.o. (Sprzedająca, Spółka – Inwestycja ALTA S.A.) w dniu 12.11.2019r. następujących transakcji:

1. Chmielowskie Sp. z o.o. i Murapol Projekt Sp. z o.o. 1 Sp. k (Nabywca, podmiot z grupy spółek Murapol), zwane dalej Stronami, rozwiązały w dniu 12.11.2019r. Przedwstępną umowę sprzedaży nieruchomości z dnia 7.07.2017r. objętą aneksem z dnia 28.06.2018r. Przedwstępna umowa sprzedaży nieruchomości zakładała zawarcie transakcji sprzedaży obejmującej 13 000 m kw powierzchni użytkowej mieszkalnej (dalej PUM) oraz 9 000 m kw PUM w terminach odpowiednio do 30.06.2019r. oraz 30.06.2020r. (Zarząd Spółki przekazywał informacje raportem bieżącym: 17/2017, 18/2018 i 16/2019)

2. Chmielowskie Sp. z o.o. i Murapol Real Estate S.A. (Nabywca, podmiot z grupy spółek Murapol), zwane dalej stronami, zawarły w dniu 12.11.2019r. warunkową umowę sprzedaży nieruchomości, na łączną kwotę około 12 mln zł która obejmuje:
- sprzedaż do dnia 25.05.2020r. działek budowlanych o powierzchni 0,98 ha, na których zostaną zbudowane budynki wielorodzinne o powierzchni co najmniej 10 276,07 m kw PUM
- sprzedaż do dnia 30.04.2022r. nieruchomości, na której zostaną zbudowane budynki wielorodzinne o powierzchni co najmniej 12 000 m kw PUM.

Istotne warunki zawieszające obejmują: dostarczenie gotowych do budowy działek budowlanych w tym szczególnie uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę, uzgodnienie koncepcji architektonicznych, uzyskanie przez nabywcę przedsprzedaży na poziomie 25 mieszkań, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa nie skorzysta z przysługującego Skarbowi Państwa prawa pierwokupu na podstawie art. 29 ust. 4 ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz Gmina Siewierz nie skorzysta z przysługującego jej prawa pierwokupu na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 1. Ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Strony postanowiły, że zobowiązanie i należność wynikająca z zadatków: rozwiązanej przedwstępnej umowy sprzedaży (1,2 mln zł) oraz z zawartych warunkowych umów sprzedaży nieruchomości (1,7 mln zł łącznie) zostaną wzajemnie rozliczone tytułem ww transakcji. Celem zabezpieczenia zwrotu zadatku w kwocie 1,7 mln zł, Sprzedająca ustanowiła na części nieruchomości objętej transakcją hipotekę umowną łączną do sumy nie wyższej niż 4,4 mln zł na rzecz Nabywcy.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-13 Robert Jacek Moritz Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Wybierz konto firmowe, które zarabia na Ciebie i zyskaj premię do 1250 zł.

Wybierz konto firmowe, które zarabia na Ciebie i zyskaj premię do 1250 zł.

Komentarze (1)

dodaj komentarz
raweck
Potrzebują około 100 dni na sprzedaż tych 25 mieszkań

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki