REKLAMA

ALLEGRO.EU S.A.: Planowane przekazanie funkcji Przewodniczącej Komitetu Audytu i członkini Rady Dyrektorów Allegro.eu

2023-11-07 21:53
publikacja
2023-11-07 21:53
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 24 / 2023
Data sporządzenia: 2023-11-07
Skrócona nazwa emitenta
ALLEGRO.EU S.A.
Temat
Planowane przekazanie funkcji Przewodniczącej Komitetu Audytu i członkini Rady Dyrektorów Allegro.eu
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Rada Dyrektorów Allegro.eu (odpowiednio “Rada” i „Spółka”) niniejszym informuje, że otrzymała dzisiaj powiadomienie od pani Carli Smits-Nusteling o jej zamiarze przekazania funkcji Przewodniczącej Komitetu Audytu oraz Dyrektor Niewykonawczej następcy.

Carla zamierza pozostać Przewodniczącą Komitetu Audytu i Dyrektor Niewykonawczą do czasu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w 2024 r., aby dopełnić nadzór nad roczną sprawozdawczością finansową Spółki za rok 2023.

Carla wyraziła poparcie dla powołania doradcy rekrutacyjnego na potrzeby rozpoczęcia procesu wyłonienia jej następcy. Jednocześnie Carla potwierdziła, że będzie wypełniać swoje obowiązki związane z zajmowanym przez nią stanowiskiem do czasu wyłonienia jej następcy oraz płynnego przekazania pełnionych obowiązków.Allegro.eu jest luksemburską spółką akcyjną (société anonyme), adres siedziby: 1, rue Hildegard von Bingen, L – 1282 Luksemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga, R.C.S. Luksemburg: B214830.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current report No. 24/2023

7 November 2023

Title : Transition of the chairperson of the Audit Committee and member
of the Board of Directors of Allegro.eu to a successor

Legal basis: Art. 17 sec. 1 MAR – inside information

The Board of Directors of Allegro.eu (the “Board” and the “Company”,
respectively) hereby announces that it has received today a notification
from Carla Smits-Nusteling that she intends to transition her role as
Chairperson of Audit Committee and Director of the Board of the Company
to a successor.

Carla intends to remain as Chairperson of the Audit Committee and
non-executive Director until the Annual General Meeting in 2024, to
complete the oversight of the Company’s annual financial reporting for
2023.

Carla supports engaging a recruiter to begin the process of seeking her
successor. She will also continue to fulfill the responsibilities of her
position until a new Audit Committee Chairperson is appointed by the
Board and a smooth transition has been executed.Allegro.eu is a Luxembourg public limited company (société anonyme),
registered office: 1, rue Hildegard von Bingen, L-1282 Luxembourg, Grand
Duchy of Luxembourg, Luxembourg Business Register: B214830


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-11-07 Roy Perticucci Director
2023-11-07 Rafał Janiak Disclosure Panel Member
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najtańsze konta firmowe dla oszczędzających z premią

Najtańsze konta firmowe dla oszczędzających z premią

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki