REKLAMA

ALIOR BANK S.A.: wyniki finansowe

2021-08-04 00:16
publikacja
2021-08-04 00:16
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Raport_Grupy_Kapitalowej_Alior_Banku_I_polrocze_2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
1H2021_Sprawozdanie_Zarzadu_GK_Alior_Bank.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Alior_Bank_S.A._A4663S_Raport_z_przegladu_SSF_30062021_PL.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Alior_Bank_S.A._A4663S_Raport_z_przegladu_JSF_30062021_PL.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Financial_raport_of__Alior_Bank_Group_for_I_half_2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
1H2021_Management_Board_Report_Alior_Bank_Group.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Alior_Bank_S.A._A4663S_Raport_z_przegladu_SSF_30062021_ENG.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Alior_Bank_S.A._A4663S_Raport_z_przegladu_JSF_30062021_ENG.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2021 półrocze /2020 półrocze / 2021 półrocze /2020
I. Wynik z tytułu odsetek 1 336 837 1 498 865 293 991 337 483
II. Wynik z tytułu opłat i prowizji 361 088 289 755 79 409 65 241
III. Wynik handlowy i pozostały 86 126 -47 250 18 940 -10 639
IV. Wynik z odpisów na straty oczekiwane, odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości i rezerw -510 341 -1 279 889 -112 232 -288 179
V. Koszty działania -797 271 -876 571 -175 332 -197 368
VI. Zysk brutto 360 170 -524 979 79 207 -118 204
VII. Zysk netto 231 905 -513 367 51 000 -115 589
VIII. Przepływy pieniężne netto -893 529 -250 612 -196 501 -56 428
IX. Należności od klientów 57 028 409 55 703 480 12 614 672 12 472 790
X. Zobowiązania wobec klientów 67 832 836 65 865 441 15 004 609 14 748 195
XI. Kapitał własny 6 582 188 6 367 351 1 455 979 1 425 739
XII. Aktywa razem 79 035 095 77 671 909 17 482 546 17 391 829
Wybrane wskaźniki
XIII. Zysk na jedną akcję zwykłą 1,78 -3,91 0,39 -0,88
XIV. Współczynnik wypłacalności 14,95% 15,72% 14,95% 15,72%
XV. Tier 1 12,99% 13,14% 12,99% 13,14%
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Raport Grupy Kapitałowej Alior Banku I półrocze 2021.pdfRaport Grupy Kapitałowej Alior Banku I półrocze 2021.pdf Raport Grupy Kapitałowej Alior Banku I półrocze 2021
1H2021_Sprawozdanie Zarządu_GK_Alior_Bank.pdf1H2021_Sprawozdanie Zarządu_GK_Alior_Bank.pdf 1H2021_Sprawozdanie Zarządu_GK_Alior_Bank
Alior Bank S.A._A4663S_Raport_z_przegladu_SSF_30062021_PL.pdfAlior Bank S.A._A4663S_Raport_z_przegladu_SSF_30062021_PL.pdf Alior Bank_ Raport z przeglądu_SSF
Alior Bank S.A._A4663S_Raport_z_przegladu_JSF_30062021_PL.pdfAlior Bank S.A._A4663S_Raport_z_przegladu_JSF_30062021_PL.pdf Alior Bank_ Raport z przeglądu_JSF
Financial raport of Alior Bank Group for I half 2021.pdfFinancial raport of Alior Bank Group for I half 2021.pdf Financial raport of Alior Bank Group for I half 2021_
1H2021_Management Board Report Alior Bank Group.pdf1H2021_Management Board Report Alior Bank Group.pdf 1H2021_Management Board Report Alior Bank Group
Alior Bank S.A._A4663S_Raport_z_przegladu_SSF_30062021_ENG.pdfAlior Bank S.A._A4663S_Raport_z_przegladu_SSF_30062021_ENG.pdf Alior Bank_ Raport z przeglądu_SSF_ENG
Alior Bank S.A._A4663S_Raport_z_przegladu_JSF_30062021_ENG.pdfAlior Bank S.A._A4663S_Raport_z_przegladu_JSF_30062021_ENG.pdf Alior Bank_ Raport z przeglądu_JSF_ENG

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-08-04 Iwona Duda Prezes Zarządu
2021-08-04 Maciej Brzozowski Wiceprezes Zarządu
2021-08-04 Radomir Gibała Wiceprezes Zarządu
2021-08-04 Seweryn Kowalczyk Wiceprezes Zarządu
2021-08-04 Jacek Polańczyk Wiceprezes Zarządu
2021-08-04 Agata Strzelecka Wiceprezes Zarządu
2021-08-04 Dariusz Szwed Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najlepsze konta osobiste dla młodych – październik 2021 r.

Najlepsze konta osobiste dla młodych – październik 2021 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki