REKLAMA
WAŻNE

ALIOR BANK S.A.: wyniki finansowe

2021-02-26 03:42
publikacja
2021-02-26 03:42
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU


Spis załączników:
Jednostkowe_sprawozdanie_finansowe_Alior_Bank_20201231.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Jednostkowe_sprawozdanie_finansowe_Alior_Bank_20201231.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_GK_Alior_Banku_w_2020_roku.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_GK_Alior_Banku_w_2020_roku.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_GK_Alior_Banku_na_temat_informacji_niefinansowych_za_2020_rok.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_GK_Alior_Banku_na_temat_informacji_niefinansowych_za_2020_rok.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Ocena_Rady_Nadzorczej_Alior_Bank_SA_sprawozdan_finansowych_i_sprawozdania_z_dzialalnosci_Zarzadu_za_rok_2020.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Ocena_Rady_Nadzorczej_Alior_Bank_SA_sprawozdan_finansowych_i_sprawozdania_z_dzialalnosci_Zarzadu_za_rok_2020.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_Alior_Bank_SA_w_sprawie_Komitetu_Audytu.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_Alior_Bank_SA_w_sprawie_Komitetu_Audytu.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
AliorBank_A4663I_Sprawozdanie_z_badania_JSF_31122020_PL_2021-02-25_15.00.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
AliorBank_A4663I_Sprawozdanie_z_badania_JSF_31122020_PL_2021-02-25_15.00.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2 019 2020 2 019
I. Wynik z tytułu odsetek 2 846 248,00 3 208 112,00 636 147,00 745 760,00
II. Wynik z tytułu opłat i prowizji 536 166,00 571 306,00 119 835,00 132 806,00
III. Wynik handlowy i pozostały 30 977,00 -63 225,00 6 923,00 -14 697,00
IV. Wynik z tytułu odpisów na straty oczekiwane, odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości i rezerw -1 825 696,00 -1 425 281,00 -408 050,00 -331 322,00
V. Koszty działania -1 575 965,00 -1 529 387,00 -352 234,00 -355 523,00
VI. Zysk/strata brutto -209 073,00 535 551,00 -46 729,00 124 495,00
VII. Zysk/strata netto -316 388,00 284 055,00 -70 714,00 66 032,00
VIII. Przepływy pieniężne netto 1 056 473,00 -725 026,00 236 126,00 -168 540,00
IX. Należności od klientów 56 040 799,00 55 553 726,00 12 143 711,00 13 045 374,00
X. Zobowiązania wobec klientów 66 824 581,00 65 012 760,00 14 480 493,00 15 266 587,00
XI. Kapitały własne 6 655 257,00 6 838 002,00 1 442 155,00 1 605 730,00
XII. Aktywa razem 78 263 547,00 76 312 816,00 16 959 250,00 17 920 116,00
Wybrane wskaźniki
XIII. Zysk/strata na jedną akcję zwykłą -2,42 2,18 -0,54 0,51
XIV. Współczynnik wypłacalności 16,33 16,67 16,33 16,67
XV. Tier 1 14,03 13,95 14,03 13,95
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Jednostkowe sprawozdanie finansowe Alior Bank 20201231.xhtmlJednostkowe sprawozdanie finansowe Alior Bank 20201231.xhtml Jednostkowe sprawozdanie finansowe Alior Banku
Jednostkowe sprawozdanie finansowe Alior Bank 20201231.xhtml.xadesJednostkowe sprawozdanie finansowe Alior Bank 20201231.xhtml.xades Jednostkowe sprawozdanie finansowe Alior Banku - podpis
Sprawozdanie Zarzadu z dzialalnosci GK Alior Banku w 2020 roku.xhtmlSprawozdanie Zarzadu z dzialalnosci GK Alior Banku w 2020 roku.xhtml Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku
Sprawozdanie Zarzadu z dzialalnosci GK Alior Banku w 2020 roku.xhtml.xadesSprawozdanie Zarzadu z dzialalnosci GK Alior Banku w 2020 roku.xhtml.xades Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku - podpis
Sprawozdanie GK Alior Banku na temat informacji niefinansowych za 2020 rok.xhtmlSprawozdanie GK Alior Banku na temat informacji niefinansowych za 2020 rok.xhtml Sprawozdanie Grupy Kapitałowej Alior Banku na temat informacji niefinansowych
Sprawozdanie GK Alior Banku na temat informacji niefinansowych za 2020 rok.xhtml.xadesSprawozdanie GK Alior Banku na temat informacji niefinansowych za 2020 rok.xhtml.xades Sprawozdanie Grupy Kapitałowej Alior Banku na temat informacji niefinansowych - podpis
Ocena Rady Nadzorczej Alior Bank SA sprawozdan finansowych i sprawozdania z dzialalnosci Zarzadu za rok 2020.xhtmlOcena Rady Nadzorczej Alior Bank SA sprawozdan finansowych i sprawozdania z dzialalnosci Zarzadu za rok 2020.xhtml Ocena Rady Nadzorczej Alior Banku sprawozdań finansowych i sprawozdania Zarządu z działalności
Ocena Rady Nadzorczej Alior Bank SA sprawozdan finansowych i sprawozdania z dzialalnosci Zarzadu za rok 2020.xhtml.xadesOcena Rady Nadzorczej Alior Bank SA sprawozdan finansowych i sprawozdania z dzialalnosci Zarzadu za rok 2020.xhtml.xades Ocena Rady Nadzorczej Alior Banku sprawozdań finansowych i sprawozdania Zarządu z działalności - podpis
Oswiadczenie Rady Nadzorczej Alior Bank SA w sprawie Komitetu Audytu.xhtmlOswiadczenie Rady Nadzorczej Alior Bank SA w sprawie Komitetu Audytu.xhtml Oświadczenie Rady Nadzorczej Alior Banku w sprawie Komitetu Audytu
Oswiadczenie Rady Nadzorczej Alior Bank SA w sprawie Komitetu Audytu.xhtml.xadesOswiadczenie Rady Nadzorczej Alior Bank SA w sprawie Komitetu Audytu.xhtml.xades Oświadczenie Rady Nadzorczej Alior Banku w sprawie Komitetu Audytu - podpis
AliorBank_A4663I_Sprawozdanie_z_badania_JSF_31122020_PL_2021-02-25 15.00.xhtmlAliorBank_A4663I_Sprawozdanie_z_badania_JSF_31122020_PL_2021-02-25 15.00.xhtml Sprawozdanie z badania JSF
AliorBank_A4663I_Sprawozdanie_z_badania_JSF_31122020_PL_2021-02-25 15.00.xhtml.xadesAliorBank_A4663I_Sprawozdanie_z_badania_JSF_31122020_PL_2021-02-25 15.00.xhtml.xades Sprawozdanie z badania JSF
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Szukasz kierowcy? Opublikuj ogłoszenie za 89,28 zł

Szukasz kierowcy? Opublikuj ogłoszenie za 89,28 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki