REKLAMA

7FIT S.A.: Rekomendacja Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy za 2020 r.

2021-06-04 15:37
publikacja
2021-06-04 15:37
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-04
Skrócona nazwa emitenta
7FIT S.A.
Temat
Rekomendacja Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy za 2020 r.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd 7FIT S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 4 czerwca 2021 r. podejmując uchwałę, postanowił przedłożyć walnemu zgromadzeniu akcjonariuszy rekomendację podziału zysku netto osiągniętego przez Spółkę w kwocie 765 426,28 zł za rok obrotowy 2020 w następujący sposób:
1. dywidenda dla akcjonariuszy w kwocie 161 325,00 zł,
2. kapitał zapasowy w kwocie 604 101,28 zł.
Zarząd Spółki rekomenduje ustalenie daty 2 sierpnia 2021 r. jako dnia dywidendy oraz daty 16 sierpnia 2021 r. jako terminu wypłaty dywidendy.
Wnioskowana dywidenda na 1 akcję wynosi 0,09 zł.
Zarząd Spółki rekomenduje, aby wypłatą dywidendy objąć wszystkie akcje spółki 7FIT S.A., tj. 1 792 500 akcji.
Zarząd wystąpi do Rady Nadzorczej o ocenę powyższej propozycji oraz przedłoży ją wraz z rekomendacją Walnemu Zgromadzeniu.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-04 Arkadiusz Bała Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Temperatura skacze, nagroda wzrasta! Otwórz konto i odbierz nawet 350 zł!

Temperatura skacze, nagroda wzrasta! Otwórz konto i odbierz nawet 350 zł!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki