4,2800 zł
9,46% 0,3700 zł
7FIT SA (7FT)

Komunikaty spółki - 7FIT

Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA w dniu 05.07.2021 roku
Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy za 2020 r.
Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki 7FIT S.A w dniu 05.07.2021 r.
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 05.07.2021 r.
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 05.07.2021 r.
Rekomendacja Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy za 2020 r.
Raport roczny spółki 7FIT S.A. za 2020 rok
Raport okresowy Spółki 7FIT SA za I kwartał 2021 roku
Wybór biegłego rewidenta
Raport okresowy Spółki 7FIT SA za IV kwartał 2020 roku
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 r.
Rozwiązanie umowy z Autoryzowanym Doradcą
Raport okresowy Spółki 7FIT SA za III kwartał 2020 roku
Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej – przekroczenie udziału powyżej progu 5% w ogólnej liczbie głosów i udziału w kapitale Spółki
Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej – obniżenie udziału poniżej progu 5% w ogólnej liczbie głosów i udziału w kapitale Spółki
7FIT 9,46% 4,28
2021-07-30 09:13:35

Kalendarium

  • Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,09 zł na akcję.

  • Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku.

    Wypłata dywidendy 0,09 zł na akcję.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.