REKLAMA
ZAGŁOSUJ

14ZACH: Rezygnacja osób nadzorujących.

2009-12-23 15:15
publikacja
2009-12-23 15:15
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 46 / 2009
Data sporządzenia: 2009-12-23
Skrócona nazwa emitenta
14ZACH
Temat
Rezygnacja osób nadzorujących.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd spółki Zachodni Fundusz Inwestycyjny NFI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej "Fundusz"), informuje, iż do Funduszu wpłynęły rezygnacje Pana Marcina Zientary oraz Pana Macieja Wandzla z funkcji w Radzie Nadzorczej Funduszu.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2009-12-23 Jerzy Kotkowski Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Nawet 360 zł z Kontem 360° w Banku Millennium

Nawet 360 zł z Kontem 360° w Banku Millennium

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki