0,80%
-0,70 p.p.
Inflacja r/r (Wielka Brytania)

Inflacja r/r

Ostatnia wartość: 0,80%
Zmiana: -0,70 p.p.
Poprzednia wartość: 1,50%
Max 5L: 3,00%
Min 5L: -0,10%
Źródło: OECD
Kraj: Wielka Brytania

Charakterystyka wskaźnika

CPI określa średnio - ważoną, miesięczną zmianę cen dóbr i usług zakupionych przez gospodarstwa domowe, zarówno rezydentów jak i nierezydentów na krajowym rynku. Wszystkie dobra i usługi, które kształtują końcową konsumpcję gospodarstw domowych są określone w Systemie Rachunków Narodowych z 1993 roku.

Notowania historyczne

Data Wartość
IV 2020 0,8
III 2020 1,5
II 2020 1,7
I 2020 1,8
XII 2019 1,3
XI 2019 1,5
X 2019 1,5
IX 2019 1,7
VIII 2019 1,7
VII 2019 2,1
VI 2019 2
V 2019 2
IV 2019 2,1
III 2019 1,9
II 2019 1,9
I 2019 1,8
XII 2018 2,1
XI 2018 2,3
X 2018 2,4
IX 2018 2,4
VIII 2018 2,7
VII 2018 2,5
VI 2018 2,4
V 2018 2,4
IV 2018 2,4
III 2018 2,5
II 2018 2,7
I 2018 3
XII 2017 2,5
XI 2017 2,7
X 2017 3
IX 2017 3
VIII 2017 2,9
VII 2017 2,6
VI 2017 2,6
V 2017 2,9
IV 2017 2,7
III 2017 2,3
II 2017 2,3
I 2017 1,8
XII 2016 1,6
XI 2016 1,2
X 2016 0,9
IX 2016 1
VIII 2016 0,6
VII 2016 0,6
VI 2016 0,5
V 2016 0,3
IV 2016 0,3
III 2016 0,5
II 2016 0,3
I 2016 0,3
XII 2015 0,2
XI 2015 0,1
X 2015 -0,1
IX 2015 -0,1
VIII 2015 0
VII 2015 0,1
VI 2015 0
V 2015 0,1
IV 2015 -0,1
III 2015 0
II 2015 0
I 2015 0,3
XII 2014 0,5
XI 2014 1
X 2014 1,3
IX 2014 1,2
VIII 2014 1,5
VII 2014 1,6
VI 2014 1,9
V 2014 1,5
IV 2014 1,8
III 2014 1,6
II 2014 1,7
I 2014 2,2
XII 2013 2
XI 2013 2,1
X 2013 2,2
IX 2013 2,7
VIII 2013 2,7
VII 2013 2,8
VI 2013 2,9
V 2013 2,7
IV 2013 2,4
III 2013 2,8
II 2013 2,8
I 2013 2,7
XII 2012 2,7
XI 2012 2,7
X 2012 2,7
IX 2012 2,5
VIII 2012 2,5
VII 2012 2,6
VI 2012 2,4
V 2012 2,8
IV 2012 3
III 2012 3,4
II 2012 3,4
I 2012 3,6
XII 2011 4,2
XI 2011 4,8
X 2011 5
IX 2011 5,2
VIII 2011 4,5
VII 2011 4,4
VI 2011 4,2
V 2011 4,5
IV 2011 4,5
III 2011 4
II 2011 4,4
I 2011 4
XII 2010 3,7
XI 2010 3,3
X 2010 3,2
IX 2010 3,1
VIII 2010 3,1
VII 2010 3,1
VI 2010 3,2
V 2010 3,4
IV 2010 3,7
III 2010 3,4
II 2010 3
I 2010 3,5
XII 2009 2,9
XI 2009 1,9
X 2009 1,5
IX 2009 1,1
VIII 2009 1,6
VII 2009 1,8
VI 2009 1,8
V 2009 2,2
IV 2009 2,3
III 2009 2,9
II 2009 3,1
I 2009 3
XII 2008 3,1
XI 2008 4,1
X 2008 4,5
IX 2008 5,2
VIII 2008 4,8
VII 2008 4,4
VI 2008 3,8
V 2008 3,3
IV 2008 3
III 2008 2,4
II 2008 2,5
I 2008 2,2
XII 2007 2,1
XI 2007 2,1
X 2007 2
IX 2007 1,7
VIII 2007 1,7
VII 2007 1,9
VI 2007 2,4
V 2007 2,5
IV 2007 2,8
III 2007 3,1
II 2007 2,8
I 2007 2,7
XII 2006 3
XI 2006 2,7
X 2006 2,5
IX 2006 2,4
VIII 2006 2,5
VII 2006 2,4
VI 2006 2,5
V 2006 2,2
IV 2006 2
III 2006 1,8
II 2006 2,1
I 2006 1,9
XII 2005 1,9
XI 2005 2,1
X 2005 2,3
IX 2005 2,4
VIII 2005 2,3
VII 2005 2,4
VI 2005 1,9
V 2005 1,9
IV 2005 1,9
III 2005 2
II 2005 1,6
I 2005 1,6
XII 2004 1,6
XI 2004 1,4
X 2004 1,2
IX 2004 1,1
VIII 2004 1,3
VII 2004 1,3
VI 2004 1,7
V 2004 1,4
IV 2004 1,1
III 2004 1,1
II 2004 1,3
I 2004 1,4
XII 2003 1,2
XI 2003 1,4
X 2003 1,4
IX 2003 1,5
VIII 2003 1,4
VII 2003 1,4
VI 2003 1
V 2003 1,3
IV 2003 1,5
III 2003 1,5
II 2003 1,6
I 2003 1,4
XII 2002 1,7
XI 2002 1,5
X 2002 1,3
IX 2002 0,9
VIII 2002 1,1
VII 2002 1,1
VI 2002 0,6
V 2002 0,8
IV 2002 1,4
III 2002 1,6
II 2002 1,5
I 2002 1,6
XII 2001 1,1
XI 2001 0,9
X 2001 1,3
IX 2001 1,3
VIII 2001 1,8
VII 2001 1,5
VI 2001 1,7
V 2001 1,6
IV 2001 1,2
III 2001 0,9
II 2001 0,8
I 2001 0,9
XII 2000 0,8
XI 2000 1,1
X 2000 1
IX 2000 1
VIII 2000 0,5
VII 2000 0,9
VI 2000 0,8
V 2000 0,5
IV 2000 0,5
III 2000 0,7
II 2000 1
I 2000 0,8
XII 1999 1,2
XI 1999 1,1
X 1999 1,1
IX 1999 1,2
VIII 1999 1,2
VII 1999 1,3
VI 1999 1,4
V 1999 1,3
IV 1999 1,5
III 1999 1,7
II 1999 1,3
I 1999 1,7
XII 1998 1,6
XI 1998 1,4
X 1998 1,4
IX 1998 1,4
VIII 1998 1,3
VII 1998 1,4
VI 1998 1,7
V 1998 2
IV 1998 1,8
III 1998 1,7
II 1998 1,6
I 1998 1,5
XII 1997 1,7
XI 1997 1,9
X 1997 1,9
IX 1997 1,8
VIII 1997 2
VII 1997 2
VI 1997 1,7
V 1997 1,6
IV 1997 1,6
III 1997 1,7
II 1997 1,9
I 1997 2,1
XII 1996 2,3
XI 1996 2,6
X 1996 2,5
IX 1996 2,3
VIII 1996 2,3
VII 1996 2,3
VI 1996 2,4
V 1996 2,4
IV 1996 2,6
III 1996 2,6
II 1996 2,7
I 1996 2,7
XII 1995 3
XI 1995 2,8
X 1995 2,9
IX 1995 3
VIII 1995 2,6
VII 1995 2,6
VI 1995 2,6
V 1995 2,5
IV 1995 2,3
III 1995 2,6
II 1995 2,4
I 1995 2,4
XII 1994 2
XI 1994 1,8
X 1994 1,5
IX 1994 1,5
VIII 1994 1,9
VII 1994 1,7
VI 1994 2
V 1994 2
IV 1994 2
III 1994 2,2
II 1994 2,5
I 1994 2,7
XII 1993 2,4
XI 1993 2,3
X 1993 2,6
IX 1993 3
VIII 1993 2,9
VII 1993 2,6
VI 1993 2,4
V 1993 2,5
IV 1993 2,5
III 1993 2,5
II 1993 2,4
I 1993 2,2
XII 1992 2,6
XI 1992 2,6
X 1992 2,9
IX 1992 3
VIII 1992 3,2
VII 1992 3,6
VI 1992 3,8
V 1992 4,3
IV 1992 4,7
III 1992 7,1
II 1992 6,9
I 1992 7
XII 1991 7,2
XI 1991 7,1
X 1991 6,8
IX 1991 7,1
VIII 1991 7,7
VII 1991 8,3
VI 1991 8,4
V 1991 8,2
IV 1991 8,5
III 1991 6,9
II 1991 7
I 1991 7,1
XII 1990 7,6
XI 1990 7,8
X 1990 8,1
IX 1990 8,1
VIII 1990 7,7
VII 1990 6,8
VI 1990 6,9
V 1990 6,8
IV 1990 6,4
III 1990 6
II 1990 5,9
I 1990 5,7
XII 1989 5,5
XI 1989 5,5
X 1989 5,5
IX 1989 5,2
VIII 1989 5
VII 1989 5,2
VI 1989 5,2
V 1989 5,3
IV 1989 5,3
III 1989 5
II 1989 5
I 1989 4,9
XII 1988 6,78
XI 1988 6,38
X 1988 6,41
IX 1988 5,86
VIII 1988 5,68
VII 1988 4,81
VI 1988 4,61
V 1988 4,22
IV 1988 3,93
III 1988 3,48
II 1988 3,29
I 1988 3,3
XII 1987 3,7
XI 1987 4,1
X 1987 4,5
IX 1987 4,2
VIII 1987 4,4
VII 1987 4,4
VI 1987 4,2
V 1987 4,2
IV 1987 4,2
III 1987 4
II 1987 3,9
I 1987 4
XII 1986 3,8
XI 1986 3,5
X 1986 3
IX 1986 3
VIII 1986 2,4
VII 1986 2,4
VI 1986 2,5
V 1986 2,7
IV 1986 3,1
III 1986 4,2
II 1986 5,1
I 1986 5,5
XII 1985 5,6
XI 1985 5,4
X 1985 5,4
IX 1985 5,9
VIII 1985 6,2
VII 1985 6,9
VI 1985 7
V 1985 7
IV 1985 6,9
III 1985 6,1
II 1985 5,4
I 1985 5
XII 1984 4,6
XI 1984 4,9
X 1984 5
IX 1984 4,7
VIII 1984 5
VII 1984 4,5
VI 1984 5,1
V 1984 5,1
IV 1984 5,2
III 1984 5,2
II 1984 5,1
I 1984 5,1
XII 1983 5,3
XI 1983 4,8
X 1983 5
IX 1983 5,1
VIII 1983 4,6
VII 1983 4,2
VI 1983 3,7
V 1983 3,7
IV 1983 4
III 1983 4,6
II 1983 5,3
I 1983 4,9
XII 1982 5,4
XI 1982 6,3
X 1982 6,8
IX 1982 7,3
VIII 1982 8
VII 1982 8,7
VI 1982 9,2
V 1982 9,5
IV 1982 9,4
III 1982 10,4
II 1982 11
I 1982 12
XII 1981 12
XI 1981 12
X 1981 11,7
IX 1981 11,4
VIII 1981 11,5
VII 1981 10,9
VI 1981 11,3
V 1981 11,7
IV 1981 12
III 1981 12,6
II 1981 12,5
I 1981 13
XII 1980 15,1
XI 1980 15,3
X 1980 15,4
IX 1980 15,9
VIII 1980 16,3
VII 1980 16,9
VI 1980 21
V 1980 21,9
IV 1980 21,8
III 1980 19,8
II 1980 19,1
I 1980 18,4
XII 1979 17,2
XI 1979 17,4
X 1979 17,2
IX 1979 16,5
VIII 1979 15,8
VII 1979 15,6
VI 1979 11,4
V 1979 10,3
IV 1979 10,1
III 1979 9,8
II 1979 9,6
I 1979 9,3
XII 1978 8,4
XI 1978 8,1
X 1978 7,8
IX 1978 7,8
VIII 1978 8
VII 1978 7,8
VI 1978 7,4
V 1978 7,7
IV 1978 7,9
III 1978 9,1
II 1978 9,5
I 1978 9,9
XII 1977 12,1
XI 1977 13
X 1977 14,1
IX 1977 15,6
VIII 1977 16,5
VII 1977 17,6
VI 1977 17,7
V 1977 17,1
IV 1977 17,5
III 1977 16,7
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl