0,2700 zł
0,00% 0,0000 zł
KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA (KBD)

Komunikaty spółki - KBDOM

Uprawomocnienie się postanowienia o ogłoszeniu upadłości Emitenta
Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości przez podmiot zależny od Emitenta
Postanowienie o ogłoszeniu upadłości Emitenta
Podpisanie aneksu do Umowy pożyczki
Wznowienie notowań akcji Emitenta
Uzupełnienie raportu okresowego za pierwsze półrocze 2021r.
Zawieszenie notowań akcji Emitenta
Wyniki finansowe
Rezygnacja osoby zarządzającej
Korporacja Budowlana DOM Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
Informacje udzielone akcjonariuszowi poza Walnym Zgromadzeniem w trybie art. 428 KSH
Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 23 czerwca 2021 roku
Uchwały będące przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 23 czerwca 2021r.
Uzupełnienie do raportu bieżącego nr 7/2021 dotyczącego projektów uchwał na WZ Spółki zwołane na dzień 23 czerwca 2021r.
Wyniki finansowe
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.