0,3960 zł
-5,71% -0,0240 zł
KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA (KBD)

Komunikaty spółki - KBDOM

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 25 czerwca 2019r.
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 25 czerwca 2019r.
Wznowienie notowań akcji Emitenta
Uzupełnienie do raportu rocznego za 2018 rok
Uzupełnienie do raportu rocznego jednostkowego i skonsolidowanego za rok 2018
Zawieszenie notowań akcji Emitenta
Wyniki finansowe
Wyniki finansowe
Informacja o utworzeniu odpisu aktualizującego wartość aktywów
Powołanie osoby zarządzającej
Rezygnacja osoby zarządzającej
Otrzymanie od podmiotu zależnego od Emitenta informacji o wystawionej nocie obciążeniowej
Otrzymanie od podmiotu zależnego od Emitenta informacji o wystawionych notach obciążeniowych
Otrzymanie wezwania do zapłaty
Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w jego części, która odbyła się po przerwie w dniu 28 lutego 2019 roku
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.