0,5750 zł
-4,17% -0,0250 zł
KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA (KBD)

Komunikaty spółki - KBDOM

Drugie wezwanie Korporacja Budowlana Dom SA do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji
Wezwanie Korporacja Budowlana Dom SA do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji
Wyniki finansowe
Otrzymanie od podmiotu zależnego od Emitenta informacji o pozytywnym zaopiniowaniu Planu restrukturyzacji
Korekta sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej Spółki za 2019 rok
Otrzymanie od podmiotu zależnego od Emitenta informacji o ustanowieniu Rady Wierzycieli
Powołanie osoby zarządzającej
Uzupełnienie do informacji zawartych w raportach okresowych Emitenta
Uzupełnienie do informacji zawartych w raportach okresowych Emitenta
Informacje udzielone akcjonariuszowi poza Walnym Zgromadzeniem w trybie art. 428 KSH
Otrzymanie wezwań do zapłaty
INFORMACJA O OTRZYMANYCH WEZWANIACH DO ZAPŁATY
Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 7 lipca 2020 roku
Powołanie członków Rady Nadzorczej na nową kadencję
Uchwały będące przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 7 lipca 2020r.
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.