0,6100 zł
29,79% 0,1400 zł
KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA (KBD)

Komunikaty spółki - KBDOM

Rezygnacja osoby zarządzającej
Korporacja Budowlana DOM Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
Informacje udzielone akcjonariuszowi poza Walnym Zgromadzeniem w trybie art. 428 KSH
Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 23 czerwca 2021 roku
Uchwały będące przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 23 czerwca 2021r.
Uzupełnienie do raportu bieżącego nr 7/2021 dotyczącego projektów uchwał na WZ Spółki zwołane na dzień 23 czerwca 2021r.
Wyniki finansowe
Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 23 czerwca 2021r.
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 23 czerwca 2021r.
Otrzymanie postanowienia o ustanowieniu tymczasowego nadzorcy sądowego
Wyniki finansowe
Wyniki finansowe
Powzięcie informacji o zmianie Postanowienia Sądu w przedmiocie ustanowienia Rady Wierzycieli
Złożenie przez Emitenta wniosku o ogłoszenie upadłości
Podpisanie Aneksu do umowy pożyczki
KBDOM 29,79% 0,61
2021-09-16 15:25:33

Kalendarium

  • Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.

  • Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.