0,6000 zł
8,11% 0,0450 zł
KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA (KBD)

Komunikaty spółki - KBDOM

Wyniki finansowe
Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 23 czerwca 2021r.
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 23 czerwca 2021r.
Otrzymanie postanowienia o ustanowieniu tymczasowego nadzorcy sądowego
Wyniki finansowe
Wyniki finansowe
Powzięcie informacji o zmianie Postanowienia Sądu w przedmiocie ustanowienia Rady Wierzycieli
Złożenie przez Emitenta wniosku o ogłoszenie upadłości
Podpisanie Aneksu do umowy pożyczki
Terminarz publikacji raportów okresowych w roku 2021
Otrzymanie od podmiotu zależnego od Emitenta informacji o zatwierdzeniu przez Sąd Planu restrukturyzacji
Piąte wezwanie Korporacja Budowlana Dom SA do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji
Wyniki finansowe
Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu za 3Q 2020r.
Czwarte wezwanie Korporacja Budowlana Dom SA do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji
KBDOM 8,11% 0,60
2021-06-11 15:00:00

Kalendarium

  • ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto poniesionej w roku 2020.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.