0,2700 zł
0,00% 0,0000 zł
KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA (KBD)

Akcjonariat - KBDOM

Dane ogólne

Kapitalizacja: 2 680 249,5 Liczba dużych akcjonariuszy: 7
Liczba akcji: 9 926 850 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 8 607 650
Liczba głosów na WZA: 9 926 850 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 86,71%
Kapitał akcyjny: 39 707 400,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 8 607 650
Cena nominalna akcji: 4,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 86,71%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 13,29%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Polnord SA 3 439 189 (34,64%) 3 439 189 (34,99%) 2017-04-12 -
Korporacja Budowlana Dom sp. z o.o. 1 590 215 (16,01%) 1 590 215 (16,18%) 2017-09-20 -
Compensa TUnŻ SA VIG 902 850 (9,09%) 902 850 (9,18%) 2014-09-30 PRG, IDM
Zandell Holdings Ltd. 866 000 (8,72%) 866 000 (8,81%) 2012-05-11 -
Czumakow Władimir 690 215 (6,95%) 690 215 (7,02%) 2014-09-30 -
Geosof Ltd. ZWZ 590 820 (5,95%) 590 820 (6,01%) 2016-06-27 -
PKO TFI SA poprzez Neptun FIZAN 528 361 (5,32%) 528 361 (5,37%) 2015-06-29 JCA, NVS, PGS, TOR, QMK, EDI, HDR, ETL, ATG

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
konwersja obligacji na akcje seria K 2 160 000
5 400 000,00
2,00 2,50 11 758 490
23 516 980,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2006-07-17
2006-07-20
konwersja obligacji na akcje serii K 920 000
2 300 000,00
2,00 2,50 12 678 490
25 356 980,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2006-07-21
2006-09-21
2006-07-28
podwyższenie kapitału seria U1 2 250 000
0,20 298 904 805
59 780 961,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-01-27
ogłoszenie upadłości

KDPW:
KRS:
GPW:

2021-10-11
wycofanie akcji z obrotu

KDPW:
KRS:
GPW:


2022-07-05
podwyższenie kapitału seria V 553 031 382
0,20 866 011 143
173 202 228,60
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-02-20
podwyższenie kapitału seria U2, U3 i U4 14 074 956
0,20 312 979 761
62 595 952,20
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-02-01
podwyższenie kapitału seria T4 28 548 306
0,20 253 659 723
50 731 944,60
KDPW:
KRS:
GPW:
2011-06-15
2011-07-20
podwyższenie kapitału seria T1 16 026 464
0,20 269 686 187
53 937 237,40
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-06-30
zmiana firmy z Tras Tychy SA na Tras Intur SA

KDPW:
KRS:
GPW:

2005-08-26
seria A - akcje założycielskie 1997-04-28 12 000
120 000,00
10,00 10,00 12 000
120 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2001-01-17
1997-05-07
2001-07-17
seria B - prawo poboru 1998-02-25 218 000
2 180 000,00
10,00 10,00 230 000
2 300 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2001-01-17
1998-05-29
2001-07-17
seria C - Tras-Okna SA 1998-11-26 140 000
1 400 000,00
10,00 10,00 370 000
3 700 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2001-01-17
1999-04-30
2001-07-17
seria D - subskrypcja publiczna 2000-07-25 568 184
11 647 772,00
2,00 20,50 2 418 184
4 836 368,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2001-01-17
2001-07-06
2001-07-17
spllit 1:5 brak danych o dacie rejestracji 2000-07-25
2,00 1 850 000
3 700 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria E - za obligacje zamienne 2000-07-25 1 000 000
2,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2002-06-03

połączenie z Tras-Okna SA 2001-12-12

KDPW:
KRS:
GPW:

2002-06-07
seria F - prawo poboru 1:1 2003-10-07 2 418 184
4 836 368,00
2,00 2,00 4 836 368
9 672 736,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2003-08-11
2003-09-16
seria G - prawo poboru 3:1 2004-08-18 1 612 122
4 836 366,00
2,00 3,00 6 448 490
12 896 980,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2004-08-25
2004-10-29
2004-12-10
seria H - zamienna: udziałowcy Intur-KFS sp. z o.o. 2005-03-24 350 000
1 407 000,00
2,00 4,02 6 798 490
13 596 980,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2005-06-30
2005-09-22
seria J - subskrypcja prywatna 2005-07-22 2 500 000
6 250 000,00
2,00 2,50 9 598 490
19 196 980,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2006-02-28
2005-11-18
2006-03-15
seria I - Jan Mazur 2005-07-22 300 000
750 000,00
2,00 2,50 7 098 490
14 196 980,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2006-02-28
2005-11-18
2006-03-15
seria K - za obligacje zamienne 2006-06-07 3 280 000
8 200 000,00
2,00 2,50
KDPW:
KRS:
GPW:


seria L - prawo poboru 2:1 2006-08-28 6 339 245
15 848 112,50
2,00 2,50 19 017 735
38 035 470,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-03-01
seria M - Stanisław Marek Grzona w zamian za 100% udziałów w Synergis sp. z o.o. 2006-09-12 1 800 000
6 552 000,00
2,00 3,64 20 817 735
41 635 470,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-05-10
2007-07-25
seria N - prawo poboru 2:1 2007-06-26 6 783 547
21 028 995,70
2,00 3,10 27 601 282
55 202 564,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-12-27
2008-01-14
seria O aport - Stolarskie Zakłady Produkcyjno-Handlowe w Mszanowie sp. z o.o. 2007-12-28 3 500 000
18 900 000,00
2,00 5,40 31 101 282
62 202 564,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-02-12
2008-07-17
seria P aport: Orion+ sp. z o.o. 2007-12-28 4 850 000
26 190 000,00
2,00 5,40 35 951 282
71 902 564,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-02-12
2008-07-17
zmiana firmy z Tras Intur SA na Trion SA 2008-03-31

KDPW:
KRS:
GPW:


2008-05-08
seria R - subskrypcja prywatna 2009-06-10 10 000 000
20 000 000,00
2,00 2,00 45 951 282
91 902 564,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2009-09-23
obniżenie kapitału zmiana wartości nominalnej akcji 2010-09-23
0,74 45 951 282
34 003 948,68
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-09-30
seria S - subskrypcja prywatna 2010-11-03 124 068 462
0,20 170 019 744
34 003 948,80
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-01-31
obniżenie kapitału zmiana wartości nominalnej akcji 2010-11-03
0,20 45 951 282
9 190 256,40
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-01-31
połączenie z Trion Financial Services sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2010-11-17

KDPW:
KRS:
GPW:

2011-04-12
seria T1 - Gospodarczy Bank Wielkopolski SA 2011-04-19 16 026 464
8 013 232,00
0,20 0,50
KDPW:
KRS:
GPW:


seria T5 - Gospodarczy Bank Wielkopolski SA, Wojciech Urbaniak 2011-05-31 472 626
189 050,40
0,20 0,40 225 111 417
45 022 283,40
KDPW:
KRS:
GPW:
2011-06-01

seria T2 - Jarosław Żołędowski 2011-05-31 2 500 000
500 000,00
0,20 0,20 172 519 744
34 503 948,80
KDPW:
KRS:
GPW:
2011-05-31
2011-06-30
seria T3 - Grandecassius Ltd. 2011-05-31 52 119 047
10 944 999,87
0,20 0,21 224 638 791
44 927 758,20
KDPW:
KRS:
GPW:
2011-05-31
2011-06-30
seria T4 - subskrypcja prywatna 2011-06-14 85 305 492
17 061 098,40
0,20 0,20
KDPW:
KRS:
GPW:


seria U - prawo poboru 1:1 2011-07-20 26 968 618
5 393 723,60
0,20 0,20 296 654 805
59 330 961,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-10-06
połączenie z CF Plus SA bez podwyższania kapitału 2011-10-31

KDPW:
KRS:
GPW:

2011-11-29
seria V - Slidellco Holdings Ltd za warranty subskrypcyjne serii A 2011-11-15 553 031 382
165 909 414,60
0,20 0,30
KDPW:
KRS:
GPW:


seria U4 - Derwent sp. z o.o. Marseille SKA 2011-12-27 1 951 725
0,20
KDPW:
KRS:
GPW:


seria U3 - Slidellco Holding Ltd. 2011-12-27 7 806 900
0,20
KDPW:
KRS:
GPW:


seria U2 - SGB-Bank SA 2011-12-27 4 316 331
863 266,20
0,20 0,20
KDPW:
KRS:
GPW:


zmiana firmy z Trion SA na Korporacja Budowlana DOM SA 2012-03-16

KDPW:
KRS:
GPW:

2012-04-30
seria W - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne 2012-03-16 1 000 000 000
0,20
KDPW:
KRS:
GPW:


seria V3 - subskrypcja prywatna 2012-03-29 17 565 525
0,20 992 685 741
198 537 148,20
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-09-26
seria V1 - subskrypcja prywatna 2012-03-29 38 846 974
0,20 904 858 117
180 971 623,40
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-08-14
seria V2 - subskrypcja prywatna 2012-03-29 70 262 099
0,20 975 120 216
195 024 043,20
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-08-30
renominacja akcji 2013-06-28
0,16 992 685 741
158 829 718,56
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-09-09
obniżenie kapitału umorzenie akcji 2013-10-25 -741
0,16
KDPW:
KRS:
GPW:


scalenie akcji 100:1 2013-10-25
16,00 9 926 850
158 829 600,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-01-24
renumeracja akcji: seria A i R 2013-10-25
0,16 0,16
KDPW:
KRS:
GPW:


obniżenie kapitału 2017-03-07
2,00
KDPW:
KRS:
GPW:


obniżenie kapitału umorzenie akcji serii R 2017-03-07 -100 000
2,00
KDPW:
KRS:
GPW:


obniżenie kapitału 2017-04-13
4,00 9 926 850
39 707 400,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-11-16
połączenie z KBD Budownictwo sp. z o.o. i KBD Kruszywa sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2019-06-25

KDPW:
KRS:
GPW:

2019-08-12

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Korporacja Budowlana Dom sp. z o.o. 690 215 6,95 690 215 7,02 2017-06-07
Polnord SA 3 149 189 (484 639) 31,72 (4,88) 3 149 189 (484 639) 32,04 (4,93) 2015-07-07
PKO TFI SA 528 361 5,32 528 361 5,37 2015-06-29
PKO BP SA 0 (-528 361) 0,00 (-5,32) 0 (-528 361) 0,00 (-5,37) 2015-06-29
Polnord SA 2 664 550 (-79 390 244) 26,84 (18,58) 2 664 550 (-79 390 244) 27,11 (18,85) 2015-04-29
Slidellco Holdings Ltd. 484 639 (-650 000) 4,88 (-6,54) 484 639 (-650 000) 4,93 (-6,61) 2015-04-28
Slidellco Holdings Ltd. 1 134 639 (-164 963 262) 11,42 (-5,31) 1 134 639 (-164 963 262) 11,54 (-5,36) 2014-11-07
PKO BP SA 528 361 5,32 528 361 5,37 2014-11-07
Benefia TUnŻ SA VIG 0 (-78 210 000) 0,00 (-7,87) 0 (-78 210 000) 0,00 (-7,87) 2014-09-30
Slidellco Holdings Ltd. 166 097 901 (164 436 922) 16,73 166 097 901 (164 436 922) 16,90 2014-01-10
Slidellco Holdings Ltd. 1 660 979 (-1) 16,73 1 660 979 (-1) 16,90 2014-01-10
Slidellco Holdings Ltd. 1 660 980 (-193 436 921) 16,73 (-2,92) 1 660 980 (-193 436 921) 16,90 (-2,75) 2014-01-10
Slidellco Holdings Ltd. 195 097 901 (55 350 000) 19,65 (5,58) 195 097 901 (55 350 000) 19,65 (5,58) 2013-10-14
Slidellco Holdings Ltd. 139 747 901 (-52 208 999) 14,07 (-5,26) 139 747 901 (-52 208 999) 14,07 (-5,26) 2013-07-10
SGB-Bank SA 43 534 681 (-16 026 464) 4,38 (-2,20) 43 534 681 (-16 026 464) 4,38 (-2,20) 2013-07-09
Sznajder Tomasz 1 562 500 (1 546 875) 0,15 (0,15) 1 562 500 (1 546 875) 0,15 (0,15) 2013-07-04
Sznajder Tomasz 15 625 0,00 15 625 0,00 2013-07-04
Wesołowski Piotr 100 000 (-21 441) 1,00 100 000 (-21 441) 1,01 (0,01) 2013-07-03
Wesołowski Piotr 121 441 (-9 878 559) 1,00 121 441 (-9 878 559) 1,00 2013-07-03
Wesołowski Piotr 10 000 000 1,00 10 000 000 1,00 2013-07-03
Stroniawski Adam 377 500 (373 725) 0,03 (0,03) 377 500 (373 725) 0,03 (0,03) 2013-07-03
Stroniawski Adam 3 775 (-61 225) 0,00 3 775 (-61 225) 0,00 2013-07-03
Jakóbiak Rafał 380 500 (376 695) 0,03 (0,03) 380 500 (376 695) 0,03 (0,03) 2013-07-03
Jakóbiak Rafał 3 805 (-64 195) 0,00 3 805 (-64 195) 0,00 2013-07-03
Behnke Peter 8 381 751 (8 297 934) 0,84 8 381 751 (8 297 934) 0,84 (-0,01) 2013-07-03
Behnke Peter 83 817 (-1) 0,84 (0,84) 83 817 (-1) 0,85 (0,85) 2013-07-03
Behnke Peter 83 818 (-7 297 933) 0,00 (-0,85) 83 818 (-7 297 933) 0,00 (-0,85) 2013-07-03
Slidellco Holdings Ltd. 191 956 900 (-93 750 000) 19,33 (-9,96) 191 956 900 (-93 750 000) 19,33 (-9,96) 2013-06-27
Polnord SA 82 054 794 (-93 750 000) 8,26 (-9,45) 82 054 794 (-93 750 000) 8,26 (-9,45) 2013-06-24
Polnord SA 175 804 794 (174 046 747) 17,71 175 804 794 (174 046 747) 17,71 (-0,18) 2013-06-24
Polnord SA 1 758 047 (752) 17,71 (0,01) 1 758 047 (752) 17,89 (0,01) 2013-06-24
Polnord SA 1 757 295 (-68 504 804) 17,70 (9,59) 1 757 295 (-68 504 804) 17,88 (9,77) 2013-06-24
Stroniawski Adam 65 000 0,00 65 000 0,00 2012-10-31
Jakóbiak Rafał 68 000 0,00 68 000 0,00 2012-10-31
Dzięgielewska Małgorzata 70 000 0,00 70 000 0,00 2012-10-31
SGB-Bank SA 59 561 145 6,58 (0,48) 59 561 145 6,58 (0,48) 2012-08-28
SGB-Bank SA 59 561 145 6,10 (0,11) 59 561 145 6,10 (0,11) 2012-08-28
SGB-Bank SA 59 561 145 (38 846 974) 5,99 (-0,62) 59 561 145 (38 846 974) 5,99 (-0,62) 2012-08-28
Geosof Ltd. 46 100 000 (-40 500 000) 4,72 (-5,27) 46 100 000 (-40 500 000) 4,72 (-5,27) 2012-08-20
Benefia TUnŻ SA VIG 78 210 000 (77 427 900) 7,87 78 210 000 (77 427 900) 7,87 (-0,08) 2012-06-11
Benefia TUnŻ SA VIG 782 100 (-76 500) 7,87 (-0,77) 782 100 (-76 500) 7,95 (-0,78) 2012-06-11
Benefia TUnŻ SA VIG 858 600 (-77 351 400) 8,64 (-0,39) 858 600 (-77 351 400) 8,73 (-0,30) 2012-06-11
Benefia TUnŻ SA VIG 78 210 000 9,03 (0,39) 78 210 000 9,03 (0,39) 2012-06-11
Benefia TUnŻ SA VIG 78 210 000 8,64 (0,62) 78 210 000 8,64 (0,62) 2012-06-11
Benefia TUnŻ SA VIG 78 210 000 (35 000 000) 8,02 (3,04) 78 210 000 (35 000 000) 8,02 (3,04) 2012-06-11
Benefia TUnŻ SA VIG 43 210 000 4,98 43 210 000 4,98 2012-06-10
Projekt Jankowo sp. z o.o. 28 296 738 (-18 000 000) 3,26 (-2,08) 28 296 738 (-18 000 000) 3,26 (-2,08) 2012-06-05
Behnke Peter 7 381 751 0,85 (0,04) 7 381 751 0,85 (0,04) 2012-05-15
Behnke Peter 7 381 751 0,81 (0,06) 7 381 751 0,81 (0,06) 2012-05-15
Behnke Peter 7 381 751 0,75 (0,01) 7 381 751 0,75 (0,01) 2012-05-15
Behnke Peter 7 381 751 (39 332) 0,74 (-1,98) 7 381 751 (39 332) 0,74 (-1,98) 2012-05-15
Zandell Holdings Ltd. 86 600 000 9,57 (0,69) 86 600 000 9,57 (0,69) 2012-05-11
Zandell Holdings Ltd. 86 600 000 8,88 (0,16) 86 600 000 8,88 (0,16) 2012-05-11
Zandell Holdings Ltd. 86 600 000 (85 734 000) 8,72 86 600 000 (85 734 000) 8,72 (-1163,27) 2012-05-11
Zandell Holdings Ltd. 866 000 (-85 734 000) 8,72 (-1,27) 866 000 (-85 734 000) 1171,99 (1162,00) 2012-05-11
Zandell Holdings Ltd. 86 600 000 9,99 86 600 000 9,99 2012-05-11
Vamasol Ltd. 866 000 (-85 734 000) 8,00 (-1,99) 866 000 (-85 734 000) 8,00 (-1,99) 2012-05-11
Vamasol Ltd. 86 600 000 9,99 (0,42) 86 600 000 9,99 (0,42) 2012-05-11
Vamasol Ltd. 86 600 000 9,57 (0,69) 86 600 000 9,57 (0,69) 2012-05-11
Vamasol Ltd. 86 600 000 8,88 (0,16) 86 600 000 8,88 (0,16) 2012-05-11
Vamasol Ltd. 86 600 000 8,72 86 600 000 8,72 2012-05-11
Slidellco Holdings Ltd. 285 706 900 29,29 (0,51) 285 706 900 29,29 (0,51) 2012-05-11
Slidellco Holdings Ltd. 285 706 900 28,78 (-4,21) 285 706 900 28,78 (-4,21) 2012-05-11
Slidellco Holdings Ltd. 285 706 900 32,99 (1,42) 285 706 900 32,99 (1,42) 2012-05-11
Slidellco Holdings Ltd. 285 706 900 (269 988 185) 31,57 (26,57) 285 706 900 (269 988 185) 31,57 (26,57) 2012-05-11
Geosof Ltd. 86 600 000 9,99 (0,42) 86 600 000 9,99 (0,42) 2012-05-11
Geosof Ltd. 86 600 000 9,57 (0,69) 86 600 000 9,57 (0,69) 2012-05-11
Geosof Ltd. 86 600 000 8,88 86 600 000 8,88 2012-05-11
Polnord SA 70 262 099 8,11 (8,11) 70 262 099 8,11 (8,11) 2012-04-02
Polnord SA 0 (-70 262 099) 0,00 (-7,20) 0 (-70 262 099) 0,00 (-7,20) 2012-04-02
Derwent sp. z o.o. Marseille SKA 0 (-52 441 339) 0,00 (-16,75) 0 (-52 441 339) 0,00 (-16,75) 2012-04-02
Projekt Jankowo sp. z o.o. 46 296 738 5,34 46 296 738 5,34 2012-03-30
Polnord SA 70 262 099 7,20 (0,13) 70 262 099 7,20 (0,13) 2012-03-29
Polnord SA 70 262 099 7,07 70 262 099 7,07 2012-03-29
Derwent sp. z o.o. Marseille SKA 52 441 339 16,75 (10,70) 52 441 339 16,75 (10,70) 2012-02-15
Derwent sp. z o.o. Marseille SKA 52 441 339 (2 365 476) 6,05 (-10,83) 52 441 339 (2 365 476) 6,05 (-10,83) 2012-02-15
Slidellco Holdings Ltd. 15 718 715 5,00 (3,19) 15 718 715 5,00 (3,19) 2012-02-10
Slidellco Holdings Ltd. 15 718 715 1,81 (-3,21) 15 718 715 1,81 (-3,21) 2012-02-10
SGB-Bank SA 20 714 171 6,61 (4,22) 20 714 171 6,61 (4,22) 2012-01-31
SGB-Bank SA 20 714 171 2,39 20 714 171 2,39 2012-01-31
Slidellco Holdings Ltd. wraz z Korporacja Budowlana DOM sp. z o.o 15 718 715 (3 286 183) 5,02 (0,83) 15 718 715 (3 286 183) 5,02 (0,83) 2011-12-27
Slidellco Holdings Ltd. 12 432 532 (-556 317 565) 4,19 (-61,48) 12 432 532 (-556 317 565) 4,19 (-61,48) 2011-11-29
Slidellco Holdings Ltd. 568 750 097 (541 781 479) 65,67 (56,58) 568 750 097 (541 781 479) 65,67 (56,58) 2011-11-15
Żołędowski Jarosław 2 500 000 0,84 (0,01) 2 500 000 0,84 (0,01) 2011-11-14
Żołędowski Jarosław 2 500 000 0,83 2 500 000 0,83 2011-11-14
Gospodarczy Bank Wielkopolski SA 16 397 840 5,23 (3,34) 16 397 840 5,23 (3,34) 2011-11-14
Gospodarczy Bank Wielkopolski SA 16 397 840 1,89 (-3,63) 16 397 840 1,89 (-3,63) 2011-11-14
Gospodarczy Bank Wielkopolski SA 16 397 840 5,52 (0,04) 16 397 840 5,52 (0,04) 2011-11-14
Gospodarczy Bank Wielkopolski SA 16 397 840 (371 376) 5,48 (0,32) 16 397 840 (371 376) 5,48 (0,32) 2011-11-14
Behnke Peter 7 342 419 2,72 (0,25) 7 342 419 2,72 (0,25) 2011-10-13
Behnke Peter 7 342 419 2,47 (0,02) 7 342 419 2,47 (0,02) 2011-10-13
Behnke Peter 7 342 419 (120 785) 2,45 (-1,79) 7 342 419 (120 785) 2,45 (-1,79) 2011-10-13
Derwent sp. z o.o. Marseille SKA 50 075 863 16,88 (0,13) 50 075 863 16,88 (0,13) 2011-10-12
Derwent sp. z o.o. Marseille SKA 50 075 863 16,75 (0,76) 50 075 863 16,75 (0,76) 2011-10-12
Derwent sp. z o.o. Marseille SKA 50 075 863 (254 038) 15,99 (-2,48) 50 075 863 (254 038) 15,99 (-2,48) 2011-10-12
Slidellco Holdings Ltd. 26 968 618 9,09 26 968 618 9,09 2011-10-06
Grandecassius Ltd. 36 333 031 12,24 (0,09) 36 333 031 12,24 (0,09) 2011-09-30
Grandecassius Ltd. 36 333 031 12,15 (0,55) 36 333 031 12,15 (0,55) 2011-09-30
Grandecassius Ltd. 36 333 031 11,60 (7,41) 36 333 031 11,60 (7,41) 2011-09-30
Grandecassius Ltd. 36 333 031 4,19 (-9,28) 36 333 031 4,19 (-9,28) 2011-09-30
Grandecassius Ltd. 36 333 031 (-49 669 047) 13,47 (-18,41) 36 333 031 (-49 669 047) 13,47 (-18,41) 2011-09-30
AG sp. z o.o. 34 669 047 11,68 (0,09) 34 669 047 11,68 (0,09) 2011-09-30
AG sp. z o.o. 34 669 047 11,59 (0,52) 34 669 047 11,59 (0,52) 2011-09-30
AG sp. z o.o. 34 669 047 11,07 (7,07) 34 669 047 11,07 (7,07) 2011-09-30
AG sp. z o.o. 34 669 047 4,00 (-8,85) 34 669 047 4,00 (-8,85) 2011-09-30
AG sp. z o.o. 34 669 047 (24 669 047) 12,85 (6,97) 34 669 047 (24 669 047) 12,85 (6,97) 2011-09-30
Derwent sp. z o.o. Marseille SKA 49 821 825 18,47 (1,68) 49 821 825 18,47 (1,68) 2011-09-29
Derwent sp. z o.o. Marseille SKA 49 821 825 (25 821 825) 16,79 (9,06) 49 821 825 (25 821 825) 16,79 (9,06) 2011-09-29
Tutak Piotr 500 000 0,00 (-0,29) 500 000 0,00 (-0,29) 2011-09-09
Progres Investment SA w upadłości 13 830 000 5,12 (1,12) 13 830 000 5,12 (1,12) 2011-09-07
Progres Investment SA w upadłości 13 830 000 4,00 13 830 000 4,00 2011-09-07
Grandecassius Ltd. 86 002 078 (-36 830 000) 31,88 (-7,68) 86 002 078 (-36 830 000) 31,88 (-7,68) 2011-09-07
Gospodarczy Bank Wielkopolski SA 16 026 464 5,16 (-0,78) 16 026 464 5,16 (-0,78) 2011-07-06
Gospodarczy Bank Wielkopolski SA 16 026 464 5,94 (0,54) 16 026 464 5,94 (0,54) 2011-07-06
Gospodarczy Bank Wielkopolski SA 16 026 464 5,40 16 026 464 5,40 2011-07-06
Grandecassius Ltd. 122 832 078 (24 000 000) 39,56 (7,73) 122 832 078 (24 000 000) 39,56 (7,73) 2011-06-30
Grandecassius Ltd. 98 832 078 31,83 (-4,81) 98 832 078 31,83 (-4,81) 2011-06-30
Grandecassius Ltd. 98 832 078 (28 119 047) 36,64 (-4,95) 98 832 078 (28 119 047) 36,64 (-4,95) 2011-06-30
Derwent sp. z o.o. Marseille SKA 24 000 000 7,73 (-1,16) 24 000 000 7,73 (-1,16) 2011-06-30
Derwent sp. z o.o. Marseille SKA 24 000 000 8,89 24 000 000 8,89 2011-06-30
Tutak Piotr 500 000 0,29 (0,13) 500 000 0,29 (0,13) 2011-06-15
Tutak Piotr 500 000 0,16 (-0,02) 500 000 0,16 (-0,02) 2011-06-15
Tutak Piotr 500 000 0,18 (0,02) 500 000 0,18 (0,02) 2011-06-15
Tutak Piotr 500 000 0,16 500 000 0,16 2011-06-15
Bytner Józef 24 525 0,00 24 525 0,00 2011-06-15
Bytner Józef 24 525 0,00 24 525 0,00 2011-06-15
Bytner Józef 24 525 0,00 24 525 0,00 2011-06-15
Bytner Józef 24 525 0,00 (-0,01) 24 525 0,00 (-0,01) 2011-06-15
Bytner Józef 24 525 0,01 24 525 0,01 2011-06-15
Behnke Peter 7 221 634 4,24 (1,92) 7 221 634 4,24 (1,92) 2011-06-15
Behnke Peter 7 221 634 2,32 (-0,35) 7 221 634 2,32 (-0,35) 2011-06-15
Behnke Peter 7 221 634 (6 806 643) 2,67 (1,77) 7 221 634 (6 806 643) 2,67 (1,77) 2011-06-15
Grandecassius Ltd. 70 713 031 41,59 (18,81) 70 713 031 41,59 (18,81) 2011-04-04
Grandecassius Ltd. 70 713 031 22,78 70 713 031 22,78 2011-04-04
AG sp. z o.o. 10 000 000 5,88 (2,66) 10 000 000 5,88 (2,66) 2011-03-30
AG sp. z o.o. 10 000 000 3,22 (-0,48) 10 000 000 3,22 (-0,48) 2011-03-30
AG sp. z o.o. 10 000 000 3,70 10 000 000 3,70 2011-03-30
Behnke Peter 414 991 0,90 (0,66) 414 991 0,90 (0,66) 2010-11-13
Behnke Peter 414 991 0,24 414 991 0,24 2010-11-13
Grzona Marek wraz z CMV sp. z o.o. 1 540 800 (-4 959 200) 3,35 (-10,79) 1 240 800 (-5 259 200) 2,70 (-11,44) 2010-04-27
Grzona Marek wraz z CMV sp. z o.o. 6 500 000 (-1 659 459) 14,14 (-3,61) 6 500 000 (-1 659 459) 14,14 (-3,61) 2010-04-21
Grzona Marek wraz z CMV sp. z o.o. 8 159 459 (50 000) 17,75 (-4,80) 8 159 459 (50 000) 17,75 (-4,80) 2010-02-26
Novy Fund Limited 12 535 162 27,27 (19,90) 12 535 162 27,27 (19,90) 2009-10-09
Novy Fund Limited 12 535 162 7,37 (3,34) 12 535 162 7,37 (3,34) 2009-10-09
Novy Fund Limited 12 535 162 4,03 (-0,61) 12 535 162 4,03 (-0,61) 2009-10-09
Novy Fund Limited 12 535 162 4,64 (0,64) 12 535 162 4,64 (0,64) 2009-10-09
Novy Fund Limited 12 535 162 (11 246 978) 4,00 (-2,18) 12 535 162 (11 246 978) 4,00 (-2,18) 2009-10-09
Gubała Robert 2 103 557 (287 146) 4,57 (-0,48) 2 103 557 (287 146) 4,57 (-0,48) 2009-09-30
B.A.C.D. SA w upadłości układowej 1 890 000 4,00 (-0,11) 1 890 000 4,00 (-0,11) 2009-09-30
Grzona Marek wraz z CMV sp. z o.o. 8 109 459 22,55 (4,91) 8 109 459 22,55 (4,91) 2009-07-30
Grzona Marek wraz z CMV sp. z o.o. 8 109 459 (4 949 459) 17,64 (8,86) 8 109 459 (4 949 459) 17,64 (8,86) 2009-07-30
Gubała Robert 1 816 411 5,05 (1,10) 1 816 411 5,05 (1,10) 2009-05-26
Gubała Robert 1 816 411 3,95 1 816 411 3,95 2009-05-26
IDM SA 59 105 (-1 889 996) 0,16 (-5,26) 59 102 (-1 889 999) 0,16 (-5,26) 2008-12-31
B.A.C.D. SA w upadłości układowej 1 890 000 4,11 (-1,14) 1 890 000 4,11 (-1,14) 2008-12-31
B.A.C.D. SA w upadłości układowej 1 890 000 5,25 1 890 000 5,25 2008-12-31
IDM SA 1 949 101 (140 131) 5,42 (0,39) 1 949 101 (140 131) 5,42 (0,39) 2008-12-30
Grzona Marek 3 160 000 (-4 850 000) 8,78 (-13,50) 3 160 000 (-4 850 000) 8,78 (-13,50) 2008-12-30
Grzona Marek wraz z CMV sp. z o.o. 8 010 000 (4 970 000) 22,28 (13,83) 8 010 000 (4 970 000) 22,28 (13,83) 2008-12-28
CMV sp. z o.o. 0 (-4 850 000) 0,00 (-13,49) 0 (-4 850 000) 0,00 (-13,49) 2008-12-28
IDM SA 1 808 970 5,03 1 808 970 5,03 2008-10-13
CMV sp. z o.o. 4 850 000 (-2 800 000) 13,49 (-7,78) 4 850 000 (-2 800 000) 13,49 (-7,78) 2008-08-14
Grzona Marek 3 040 000 (100 000) 8,45 (0,28) 3 040 000 (100 000) 8,45 (0,28) 2008-07-30
Grzona Marek 2 940 000 (100 000) 8,17 (0,28) 2 940 000 (100 000) 8,17 (0,28) 2008-07-29
Grzona Marek 2 840 000 (40 000) 7,89 (-5,56) 2 840 000 (40 000) 7,89 (-5,56) 2008-07-28
Wareluk, Tadeusz Dariusz 0 (-364 179) 0,00 (-1,74) 0 (-364 179) 0,00 (-1,74) 2008-05-15
Mazur Jan z KJ Mazur 805 813 2,00 (-2,00) 805 813 2,00 (-2,00) 2008-02-29
CMV sp. z o.o. wraz z podmiotami zależnymi 7 650 000 21,27 7 650 000 21,27 2008-02-12
Wareluk, Tadeusz Dariusz 364 179 1,74 (0,43) 364 179 1,74 (0,43) 2007-11-15
Wareluk, Tadeusz Dariusz 364 179 1,31 (0,30) 364 179 1,31 (0,30) 2007-11-15
Wareluk, Tadeusz Dariusz 364 179 1,01 364 179 1,01 2007-11-15
Bank BPH SA w imieniu Pictet et Cie, Genewa 1 730 996 6,27 (1,46) 1 730 996 6,27 (1,46) 2007-11-14
Bank BPH SA w imieniu Pictet et Cie, Genewa 1 730 996 (-1 303 157) 4,81 (-6,18) 1 730 996 (-1 303 157) 4,81 (-6,18) 2007-11-14
Grzona Marek w tym 934000 PDA 2 800 000 13,45 (3,31) 2 800 000 13,45 (3,31) 2007-11-12
Grzona Marek 2 800 000 10,14 (2,36) 2 800 000 10,14 (2,36) 2007-11-12
Grzona Marek 2 800 000 (1 000 000) 7,78 (-0,86) 2 800 000 (1 000 000) 7,78 (-0,86) 2007-11-12
Bank BPH SA w imieniu Pictet et Cie, Genewa 3 034 153 10,99 (-3,58) 3 034 153 10,99 (-3,58) 2007-09-03
Bank BPH SA w imieniu Pictet et Cie, Genewa 3 034 153 (2 134 153) 14,57 (9,84) 3 034 153 (2 134 153) 14,57 (9,84) 2007-09-03
PKO BP Bankowy OFE 0 (-1 248 409) 0,00 (-4,52) 0 (-1 248 409) 0,00 (-4,52) 2007-08-28
Novy Fund Limited 1 288 184 6,18 (1,52) 1 288 184 6,18 (1,52) 2007-08-27
Novy Fund Limited 1 288 184 4,66 1 288 184 4,66 2007-08-27
PKO BP Bankowy OFE 1 248 409 (-597 841) 4,52 (-5,18) 1 248 409 (-597 841) 4,52 (-5,18) 2007-08-26
Grzona Marek w tym 100000 PDA 1 800 000 (-100 000) 8,64 (-1,35) 1 800 000 (-100 000) 8,64 (-1,35) 2007-05-10
PKO BP Bankowy OFE 1 846 250 9,70 (0,84) 1 846 250 9,70 (0,84) 2007-04-27
PKO BP Bankowy OFE 1 846 250 8,86 (2,18) 1 846 250 8,86 (2,18) 2007-04-27
PKO BP Bankowy OFE 1 846 250 (-192 573) 6,68 (-9,40) 1 846 250 (-192 573) 6,68 (-9,40) 2007-04-27
Bank BPH SA w imieniu Pictet et Cie, Genewa 900 000 (-77 938) 4,73 (-0,41) 900 000 (-77 938) 4,73 (-0,41) 2007-03-21
Mazur Jan z KJ Mazur 805 813 4,00 (0,13) 805 813 4,00 (0,13) 2007-03-09
Mazur Jan z KJ Mazur 805 813 3,87 (0,96) 805 813 3,87 (0,96) 2007-03-09
Mazur Jan z KJ Mazur 805 813 2,91 (0,67) 805 813 2,91 (0,67) 2007-03-09
Mazur Jan z KJ Mazur 805 813 2,24 (-4,11) 805 813 2,24 (-4,11) 2007-03-09
Bank BPH SA w imieniu Pictet et Cie, Genewa 977 938 5,14 977 938 5,14 2007-03-08
Mazur Jan z KJ Mazur, w tym 335271 PDA 805 813 6,35 (2,12) 805 813 6,35 (2,12) 2007-02-08
Mazur Jan z KJ Mazur, w tym 335271 PDA 805 813 (-100 000) 4,23 (-2,91) 805 813 (-100 000) 4,23 (-2,91) 2007-02-08
Grzona Marek w tym 100000 PDA 1 900 000 9,99 (0,87) 1 900 000 9,99 (0,87) 2007-02-07
Grzona Marek w tym 100000 PDA 1 900 000 9,12 (9,12) 1 900 000 9,12 (9,12) 2007-02-07
PKO BP Bankowy OFE 2 038 823 16,08 (5,36) 2 038 823 16,08 (5,36) 2007-01-16
PKO BP Bankowy OFE 2 038 823 (838 823) 10,72 (0,52) 2 038 823 (838 823) 10,72 (0,52) 2007-01-16
Mazur Jan z KJ Mazur, w tym 335271 PDA 905 813 (335 271) 7,14 (2,64) 905 813 (335 271) 7,14 (2,64) 2007-01-10
Grzona Marek 0 (-737 620) 0,00 (-5,81) 0 (-737 620) 0,00 (-5,81) 2006-11-14
Mazur Jan z KJ Mazur 570 542 (-100 000) 4,50 (-0,78) 570 542 (-100 000) 4,50 (-0,78) 2006-10-31
Rockbridge TFI SA 469 872 (-130 128) 3,70 (-2,55) 469 872 (-130 128) 3,70 (-2,55) 2006-07-25
Mazur Jan z KJ Mazur 670 542 (1) 5,28 (-1,70) 670 542 (1) 5,28 (-1,70) 2006-07-25
Grzona Marek 737 620 5,81 (-1,87) 737 620 5,81 (-1,87) 2006-07-19
PKO BP Bankowy OFE 1 200 000 10,20 (0,74) 1 200 000 10,20 (0,74) 2006-07-17
PKO BP Bankowy OFE 1 200 000 (1 075 000) 9,46 (4,30) 1 200 000 (1 075 000) 9,46 (4,30) 2006-07-17
Rockbridge TFI SA 600 000 6,25 (1,60) 600 000 6,25 (1,60) 2006-07-07
Rockbridge TFI SA 600 000 4,65 600 000 4,65 2006-07-07
Mazur Jan z KJ Mazur 670 541 6,98 (1,28) 670 541 6,98 (1,28) 2005-11-18
Mazur Jan z KJ Mazur 670 541 (300 000) 5,70 (0,25) 670 541 (300 000) 5,70 (0,25) 2005-11-18
Grzona Marek 737 620 7,68 (1,41) 737 620 7,68 (1,41) 2005-11-18
Grzona Marek 737 620 6,27 (0,46) 737 620 6,27 (0,46) 2005-11-18
Grzona Marek 737 620 (137 620) 5,81 (1,08) 737 620 (137 620) 5,81 (1,08) 2005-11-18
Grzona Marek 600 000 (-320 000) 4,73 (-2,52) 600 000 (-320 000) 4,73 (-2,52) 2005-08-28
Grzona Marek 920 000 (287 252) 7,25 (2,26) 920 000 (287 252) 7,25 (2,26) 2005-07-27
Grzona Marek 632 748 4,99 632 748 4,99 2005-07-27
Mazur Jan z KJ Mazur 370 541 5,45 370 541 5,45 2005-06-30
Marszalik Tadeusz 565 (-951 812) 0,00 (-19,69) 565 (-951 812) 0,00 (-19,69) 2004-12-16
Marszalik Tadeusz 952 377 (-16 831) 19,69 (4,67) 952 377 (-16 831) 19,69 (4,67) 2004-05-14
Marszalik Tadeusz 969 208 (19 161) 15,02 (-4,62) 969 208 (19 161) 15,02 (-4,62) 2004-05-14
Marszalik Tadeusz 950 047 (2 450) 19,64 (0,05) 950 047 (2 450) 19,64 (0,05) 2004-05-11
Szostek Stanisław 0 (-430 170) 0,00 (-8,89) 0 (-430 170) 0,00 (-8,89) 2004-05-05
Maksym Ryszard 195 085 (-255 085) 4,03 (-5,27) 195 085 (-255 085) 4,03 (-5,27) 2004-03-16
Marszalik Tadeusz 947 597 (-171 700) 19,59 (-3,55) 947 597 (-171 700) 19,59 (-3,55) 2003-12-19
Marszalik Tadeusz 1 119 297 (558 832) 23,14 (-0,04) 1 119 297 (558 832) 23,14 (-0,04) 2003-12-17
Maksym Ryszard 450 170 (-150 000) 9,30 (-3,10) 450 170 (-150 000) 9,30 (-3,10) 2003-11-21
Szostek Stanisław 430 170 (-180 000) 8,89 (-3,72) 430 170 (-180 000) 8,89 (-3,72) 2003-11-12
Szostek Stanisław 610 170 (215 085) 12,61 (-3,73) 610 170 (215 085) 12,61 (-3,73) 2003-09-04
Maksym Ryszard 600 170 (215 085) 12,40 (-3,52) 600 170 (215 085) 12,40 (-3,52) 2003-09-04
Dobrucki Andrzej 141 940 (970) 2,93 (-2,90) 141 940 (970) 2,93 (-2,90) 2003-09-04
PKO BP Bankowy OFE 125 000 5,16 (2,58) 125 000 5,16 (2,58) 2002-12-31
PKO BP Bankowy OFE 125 000 (120 064) 2,58 (2,48) 125 000 (120 064) 2,58 (2,48) 2002-12-31
PKO BP Bankowy OFE 4 936 0,10 4 936 0,10 2002-12-31
CA IB Investment Management SA 120 460 (-524) 4,98 (-0,02) 120 460 (-524) 4,98 (-0,02) 2002-09-24
CA IB Investment Management SA 120 984 (100) 5,00 (0,01) 120 984 (100) 5,00 (0,01) 2002-08-13
CA IB Investment Management SA 120 884 (-297) 4,99 (-0,02) 120 884 (-297) 4,99 (-0,02) 2002-08-07
CA IB Investment Management SA 121 181 5,01 121 181 5,01 2002-06-03
Kamiński Andreas 110 970 (-30 000) 4,59 (-1,24) 110 970 (-30 000) 4,59 (-1,24) 2002-04-25
Millennium DM SA zarządzanie aktywami 0 (-170 000) 0,00 (-7,03) 0 (-170 000) 0,00 (-7,03) 2002-01-24
Marszalik Tadeusz 560 465 (43 390) 23,18 (1,80) 560 465 (43 390) 23,18 (1,80) 2002-01-16
Szostek Stanisław 395 085 (15 000) 16,34 (0,62) 395 085 (15 000) 16,34 (0,62) 2001-12-21
Maksym Ryszard 385 085 (15 000) 15,92 (0,62) 385 085 (15 000) 15,92 (0,62) 2001-12-21
Millennium DM SA zarządzanie aktywami 170 000 7,03 170 000 7,03 2001-11-14
Maksym Ryszard 370 085 (-100 000) 15,30 (-10,11) 370 085 (-100 000) 15,30 (-10,11) 2001-10-18
Szostek Stanisław 380 085 (-90 000) 15,72 (-3,72) 380 085 (-90 000) 15,72 (-3,72) 2001-09-26
Szostek Stanisław 470 085 19,44 (-5,97) 470 085 19,44 (-5,97) 2001-01-08
Szostek Stanisław 470 085 25,41 470 085 25,41 2001-01-08
Schönberg Gurdun 110 815 4,58 (-1,41) 110 815 4,58 (-1,41) 2001-01-08
Schönberg Gurdun 110 815 5,99 110 815 5,99 2001-01-08
Marszalik Tadeusz 517 075 21,38 (-6,57) 517 075 21,38 (-6,57) 2001-01-08
Marszalik Tadeusz 517 075 27,95 517 075 27,95 2001-01-08
Maksym Ryszard 470 085 25,41 (5,97) 470 085 25,41 (5,97) 2001-01-08
Maksym Ryszard 470 085 19,44 470 085 19,44 2001-01-08
Kamiński Andreas 140 970 5,83 (-1,79) 140 970 5,83 (-1,79) 2001-01-08
Kamiński Andreas 140 970 7,62 140 970 7,62 2001-01-08
Dobrucki Andrzej 140 970 5,83 (-1,79) 140 970 5,83 (-1,79) 2001-01-08
Dobrucki Andrzej 140 970 7,62 140 970 7,62 2001-01-08

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2014-03-13 Split 100:1
2007-07-30 Prawo poboru 2:1
2006-10-06 Prawo poboru 2:1
2004-09-15 Prawo poboru 3:1
2003-03-14 Prawo poboru 1:1
2003-03-14 Prawo poboru 1:1
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.