REKLAMA

KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA: Postanowienie o ogłoszeniu upadłości Emitenta

2021-10-14 18:53
publikacja
2021-10-14 18:53
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 17 / 2021
Data sporządzenia: 2021-10-14
Skrócona nazwa emitenta
KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA
Temat
Postanowienie o ogłoszeniu upadłości Emitenta
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Korporacji Budowlanej Dom S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację
o wydaniu w dniu 11 października 2021 roku przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy postanowienia o ogłoszeniu upadłości Emitenta, zgodnie z którym Sąd postanowił m.in.:

1.Ogłosić upadłość dłużnika Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie, ul. Budowlana 3, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000024482;

2.Wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności syndykowi;

3.Wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym;

4.Wyznaczyć Sędziego - komisarza w osobie referendarza sądowego;

5.Wyznaczyć zastępcę Sędziego - komisarza w osobie referendarza sądowego;

6.Wyznaczyć syndyka w osobie Pana Macieja Głowackiego (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 667);

7.Określić, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE. L Nr 141, str. 19), a wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter głównego postępowania upadłościowego.

O złożonym wniosku o upadłość Emitent informował w raporcie bieżącym nr 3/2021r. z dnia 28 stycznia 2021r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-10-14 Jan Zajączkowski Prezes Zarządu
Tematy
Zrealizuj plany dzięki Pożyczce Internetowej. RRSO: 9,04%

Zrealizuj plany dzięki Pożyczce Internetowej. RRSO: 9,04%

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki