1,8000 zł
11,11% 0,1800 zł
FAM SA (FAM)

Komunikaty spółki - FAM

Uchwała Zarządu GPW w Warszawie w sprawie wykluczenia z obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji FAM S.A.
Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2018.
Zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na zniesienie dematerializacji akcji FAM S.A.
Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 10 stycznia 2018 roku
Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 10 stycznia 2018 roku
Ustanowienie nowej i zmiana ustanowionych hipotek na nieruchomościach Spółki
Stanowisko Zarządu FAM S.A. w sprawie pisma dotyczącego umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAM S.A. zwołanego na dzień 10 stycznia 2018 r.
Korekta zawiadomienia o transakcji osoby blisko związanej
Informacje o zastawach na akcjach Emitenta otrzymane w trybie art.19 ust.1 Rozporządzenia MAR
Informacje o zastawach na akcjach Emitenta otrzymane w trybie art.19 ust.1 Rozporządzenia MAR
Otrzymanie pisma dotyczącego umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAM S.A. zwołanego na dzień 10 stycznia 2018 r.
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Zawarcie umowy przyrzeczonej sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa - Oddziału Ocynkownia w Opolu
Przekazanie do publicznej wiadomości opóźnionej informacji poufnej dotyczącej zawarcia umowy zmieniającej do umowy kredytu z dnia 15 maja 2017 r.
Przekazanie do publicznej wiadomości opóźnionej informacji poufnej dotyczącej złożenia wiążącej oferty zakupu Oddziału Ocynkownia w Opolu oraz zawarcia przedwstępnej umowy sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.