1,8000 zł
11,11% 0,1800 zł
FAM SA (FAM)

Akcjonariat - FAM

Dane ogólne

Kapitalizacja: 57 389 347,8 Liczba dużych akcjonariuszy: 2
Liczba akcji: 31 882 971 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 26 061 850
Liczba głosów na WZA: 31 882 971 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 81,74%
Kapitał akcyjny: 9 246 061,59 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 26 061 850
Cena nominalna akcji: 0,29 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 81,74%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 18,26%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Copernicus Capital TFI SA poprzez Fulcrum FIZ i Napoleon FIZ (THC SPW10 sp. z o.o.); porozumienie 17 901 283 (56,14%) 17 901 283 (56,14%) 2017-07-10 NEM, SKH, LKS
Maumee Bay, LLC porozumienie 8 160 567 (25,59%) 8 160 567 (25,59%) 2016-08-04 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
wykluczenie akcji z obrotu

KDPW:
KRS:
GPW:


2018-02-20
seria A - przekształcenie PP w SA 1994-08-16 398 000
3 980 000,00
10,00 10,00 398 000
3 980 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2004-08-10
1994-10-01
2004-11-03
obniżenie kapitału 1995-09-21
2,03 398 000
807 940,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1995-10-02
split 1:7 2004-04-16
0,29 2 786 000
807 940,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2004-04-30
seria B - subskrypcja publiczna 2004-04-16 993 219
16 884 723,00
0,29 17,00 3 501 319
1 015 382,51
KDPW:
KRS:
GPW:
2004-08-10
2004-10-18
2004-11-03
umorzenie akcji 2004-06-21 -277 900
0,29 2 508 100
727 349,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2004-06-25
umorzenie akcji 2005-01-10 -142 100
0,29 3 359 219
974 173,51
KDPW:
KRS:
GPW:

2005-06-24
seria D - prawo poboru 1:2 2006-05-18 6 718 438
9 741 735,10
0,29 1,45 10 077 657
2 922 520,53
KDPW:
KRS:
GPW:

2006-09-18
2006-11-15
seria C - za obligacje zamienne zmiana uchwały nr. 11 z dnia 2007-05-17 2006-06-30 3 006 000
1 653 300,00
0,29 0,55
KDPW:
KRS:
GPW:


seria E - prawo poboru 1:2 2006-12-22 20 155 314
20 155 314,00
0,29 1,00 30 232 971
8 767 561,59
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-04-16
2007-04-30
seria F - subskrypcja prywatna Tar Heel Capital, South Bay Ltd 2007-08-21 1 650 000
15 312 000,00
0,29 9,28 31 882 971
9 246 061,59
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-10-10
2007-11-14
połączenie z FAM Cynkowanie Ogniowe SA bez podwyższania kapitału 2011-09-15

KDPW:
KRS:
GPW:

2011-10-17
połączenie z Cynkownia Wieluń sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2015-09-16

KDPW:
KRS:
GPW:

2015-10-30
zmiana firmy z FAM Grupa Kapitałowa SA na FAM SA 2016-08-08

KDPW:
KRS:
GPW:

2016-09-16

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Copernicus Capital TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne; porozumienie 14 788 713 (364 757) 46,38 (1,14) 14 788 713 (364 757) 46,38 (1,14) 2017-01-13
Copernicus Capital TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne; porozumienie 14 423 956 (29 544) 45,24 (0,09) 14 423 956 (29 544) 45,24 (0,09) 2016-12-06
Copernicus Capital TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 14 394 412 (289 507) 45,15 (0,91) 14 394 412 (289 507) 45,15 (0,91) 2016-10-26
Maumee Bay, LLC 8 160 567 25,60 8 160 567 25,60 2016-08-04
Copernicus Capital TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne; WZA 14 104 905 (398 729) 44,24 (1,26) 14 104 905 (398 729) 44,24 (1,26) 2016-01-26
Copernicus Capital TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne; WZA 13 706 176 (266 307) 42,98 (0,83) 13 706 176 (266 307) 42,98 (0,83) 2015-12-03
Copernicus Capital TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 13 439 869 (339 693) 42,15 (1,07) 13 439 869 (339 693) 42,15 (1,07) 2015-11-03
Bielowicki Grzegorz poprzez Maumee Bay, LLC 8 160 567 25,00 (25,00) 8 160 567 25,00 (25,00) 2015-08-25
Bielowicki Grzegorz 0 (-7 812 117) 0,00 (-24,50) 0 (-7 812 117) 0,00 (-24,50) 2015-08-11
Bielowicki Grzegorz poprzez Maumee Bay, LLC 7 812 117 24,50 7 812 117 24,50 2015-08-11
Bielowicki Grzegorz 7 812 117 (-9 072 621) 24,50 (-28,45) 7 812 117 (-9 072 621) 24,50 (-28,45) 2015-07-20
Bielowicki Grzegorz 16 884 738 (3 150 000) 52,95 (9,88) 16 884 738 (3 150 000) 52,95 (9,88) 2015-06-15
Copernicus Capital TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 13 100 176 (6 763 053) 41,08 (21,21) 13 100 176 (6 763 053) 41,08 (21,21) 2015-06-12
Copernicus Capital TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 6 337 123 (3 180 709) 19,87 (9,97) 6 337 123 (3 180 709) 19,87 (9,97) 2015-06-09
Bielowicki Grzegorz 13 734 738 (-3 150 000) 43,07 (-9,88) 13 734 738 (-3 150 000) 43,07 (-9,88) 2015-06-01
Copernicus Capital TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 3 156 414 9,90 3 156 414 9,90 2015-03-30
Bielowicki Grzegorz 16 884 738 (-1 242 150) 52,95 (-3,90) 16 884 738 (-1 242 150) 52,95 (-3,90) 2015-03-26
Różycki Andrzej 1 035 385 3,24 (3,24) 1 035 385 3,24 (3,24) 2015-03-23
Firczyk Tomasz 878 879 2,75 (2,75) 878 879 2,75 (2,75) 2015-03-23
Bielowicki Grzegorz 18 126 888 56,85 18 126 888 56,85 2015-03-23
AgioFunds TFI SA 3 180 578 9,97 (9,97) 3 180 578 9,97 (9,97) 2015-01-29
AgioFunds TFI SA 0 0,00 0 0,00 2015-01-27
Sanwil SA 0 (-1 594 422) 0,00 (-5,00) 0 (-1 594 422) 0,00 (-5,00) 2015-01-26
FAM SA zakup akcji własnych 0 (-1 118 059) 0,00 (-3,50) 0 (-1 118 059) 0,00 2015-01-19
Sanwil SA 1 594 422 5,00 1 594 422 5,00 2014-12-22
porozumienie akcjonariuszy Gremi Solution SA i Jupiter NFI SA 1 920 000 6,02 (6,02) 1 920 000 6,02 (6,02) 2014-12-18
porozumienie akcjonariuszy Gremi Solution SA i Jupiter NFI SA 0 (-5 425 000) 0,00 (-17,00) 0 (-5 425 000) 0,00 (-17,00) 2014-12-18
Tar Heel Capital R LLC wraz z THC Fund Management Ltd., Andrzej Różycki, Tomasz Firczyk 10 134 718 (7 400) 30,99 (-0,77) 10 134 718 (7 400) 30,99 (-1,59) 2014-12-08
FAM SA zakup akcji własnych 1 118 059 (130 129) 3,50 (0,41) 1 118 059 (130 129) 0,00 2013-12-18
FAM SA zakup akcji własnych 987 930 (188 685) 3,09 (0,59) 987 930 (188 685) 0,00 2013-09-09
Tar Heel Capital R LLC wraz z THC Fund Management Ltd., Andrzej Różycki, Tomasz Firczyk 10 127 318 (45 939) 31,76 (0,15) 10 127 318 (45 939) 32,58 (0,15) 2013-05-31
Tar Heel Capital R LLC wraz z THC Fund Management Ltd., Andrzej Różycki, Tomasz Firczyk 10 081 379 (48 009) 31,61 (0,15) 10 081 379 (48 009) 32,43 (0,16) 2013-05-23
Tar Heel Capital R LLC wraz z THC Fund Management Ltd., Andrzej Różycki, Tomasz Firczyk 10 033 370 (17 500) 31,46 (0,05) 10 033 370 (17 500) 32,27 (0,05) 2013-05-17
Tar Heel Capital R LLC wraz z THC Fund Management Ltd., Andrzej Różycki, Tomasz Firczyk 10 015 870 (38 775) 31,41 (0,12) 10 015 870 (38 775) 32,22 (0,13) 2013-05-16
Tar Heel Capital R LLC wraz z THC Fund Management Ltd., Andrzej Różycki, Tomasz Firczyk 9 977 095 (10 014) 31,29 (0,03) 9 977 095 (10 014) 32,09 (0,03) 2013-05-08
Tar Heel Capital R LLC wraz z THC Fund Management Ltd., Andrzej Różycki, Tomasz Firczyk 9 967 081 (4 000) 31,26 (0,02) 9 967 081 (4 000) 32,06 (0,01) 2013-05-07
Tar Heel Capital R LLC wraz z THC Fund Management Ltd., Andrzej Różycki, Tomasz Firczyk 9 963 081 (20 803) 31,24 (0,06) 9 963 081 (20 803) 32,05 (0,07) 2013-04-29
Tar Heel Capital R LLC wraz z THC Fund Management Ltd., Andrzej Różycki, Tomasz Firczyk 9 942 278 (3 962) 31,18 (0,01) 9 942 278 (3 962) 31,98 (0,10) 2013-04-12
FAM SA zakup akcji własnych 799 245 (81 832) 2,50 (0,25) 799 245 (81 832) 0,00 2013-04-05
Tar Heel Capital R LLC wraz z THC Fund Management Ltd., Andrzej Różycki, Tomasz Firczyk 9 938 316 (22 000) 31,17 (0,07) 9 938 316 (22 000) 31,88 (0,45) 2013-03-28
FAM SA zakup akcji własnych 717 413 (74 805) 2,25 (0,24) 717 413 (74 805) 0,00 2013-03-15
FAM SA zakup akcji własnych 642 608 (77 866) 2,01 (0,24) 642 608 (77 866) 0,00 2013-02-05
FAM SA zakup akcji własnych 564 742 (79 191) 1,77 (0,25) 564 742 (79 191) 0,00 2013-01-10
FAM SA zakup akcji własnych 485 551 (66 750) 1,52 (0,21) 485 551 (66 750) 0,00 2012-12-17
FAM SA zakup akcji własnych 418 801 (76 423) 1,31 (0,24) 418 801 (76 423) 0,00 2012-12-03
Tar Heel Capital R LLC wraz z THC Fund Management Ltd., Andrzej Różycki, Tomasz Firczyk 9 916 316 (-19 620) 31,10 (-0,06) 9 916 316 (-19 620) 31,43 (0,08) 2012-11-28
FAM SA zakup akcji własnych 342 378 (76 636) 1,07 (0,24) 342 378 (76 636) 0,00 2012-11-12
FAM SA zakup akcji własnych 265 742 (74 736) 0,83 (0,24) 265 742 (74 736) 0,00 2012-09-26
Tar Heel Capital R LLC wraz z THC Fund Management Ltd., Andrzej Różycki, Tomasz Firczyk 9 935 936 (25 383) 31,16 (0,08) 9 935 936 (25 383) 31,35 (0,08) 2012-09-14
Tar Heel Capital R LLC wraz z THC Fund Management Ltd., Andrzej Różycki, Tomasz Firczyk 9 910 553 (34 712) 31,08 (0,11) 9 910 553 (34 712) 31,27 (0,11) 2012-09-13
Tar Heel Capital R LLC wraz z THC Fund Management Ltd., Andrzej Różycki, Tomasz Firczyk 9 875 841 (22 612) 30,97 (0,07) 9 875 841 (22 612) 31,16 (0,18) 2012-09-07
FAM SA zakup akcji własnych 191 006 (103 844) 0,59 (0,32) 191 006 (103 844) 0,00 2012-09-03
Tar Heel Capital R LLC wraz z THC Fund Management Ltd., Andrzej Różycki, Tomasz Firczyk 9 853 229 (5 000) 30,90 (0,02) 9 853 229 (5 000) 30,98 (0,01) 2012-07-30
Tar Heel Capital R LLC wraz z THC Fund Management Ltd., Andrzej Różycki, Tomasz Firczyk 9 848 229 (60 585) 30,88 (0,19) 9 848 229 (60 585) 30,97 (0,19) 2012-07-30
Tar Heel Capital R LLC wraz z THC Fund Management Ltd., Andrzej Różycki, Tomasz Firczyk 9 787 644 (10 324) 30,69 (0,03) 9 787 644 (10 324) 30,78 (0,03) 2012-07-26
Tar Heel Capital R LLC wraz z THC Fund Management Ltd., Andrzej Różycki, Tomasz Firczyk 9 777 320 (93 600) 30,66 (0,29) 9 777 320 (93 600) 30,75 (0,30) 2012-07-25
Tar Heel Capital R LLC wraz z THC Fund Management Ltd., Andrzej Różycki, Tomasz Firczyk 9 683 720 (34 500) 30,37 (0,11) 9 683 720 (34 500) 30,45 (0,11) 2012-07-19
FAM SA zakup akcji własnych 87 162 0,27 (0,27) 87 162 0,00 2012-07-11
Tar Heel Capital R LLC wraz z THC Fund Management Ltd., Andrzej Różycki, Tomasz Firczyk 9 649 220 (40 564) 30,26 (0,13) 9 649 220 (40 564) 30,34 (0,21) 2012-06-21
Tar Heel Capital R LLC wraz z THC Fund Management Ltd., Andrzej Różycki, Tomasz Firczyk 9 608 656 (-25 000) 30,13 (-0,08) 9 608 656 (-25 000) 30,13 (-0,08) 2012-05-24
Tar Heel Capital R LLC wraz z THC Fund Management Ltd., Andrzej Różycki, Tomasz Firczyk 9 633 656 (90 414) 30,21 (0,28) 9 633 656 (90 414) 30,21 (0,28) 2012-05-24
Tar Heel Capital R LLC wraz z THC Fund Management Ltd., Andrzej Różycki, Tomasz Firczyk 9 543 242 (8 968) 29,93 (0,03) 9 543 242 (8 968) 29,93 (0,03) 2012-05-21
Tar Heel Capital R LLC wraz z THC Fund Management Ltd., Andrzej Różycki, Tomasz Firczyk 9 534 274 (392 579) 29,90 (1,23) 9 534 274 (392 579) 29,90 (1,23) 2012-05-18
Różycki Andrzej 0 0 (-294 499) 0,00 0 (-294 499) 0,00 2012-05-18
Firczyk Tomasz 0 (-43 640) 0,00 0 (-43 640) 0,00 2012-05-18
Tar Heel Capital R LLC wraz z THC Fund Management Ltd., prawo głosu wykonuje Bielowicki Grzegorz 9 141 695 (56 553) 28,67 (0,18) 9 141 695 (56 553) 28,67 (0,18) 2012-05-17
Różycki Andrzej wraz z Inner Corp sp. z o.o i Inner Investment Ltd. 294 499 (36 759) 0,00 (-0,80) 294 499 (36 759) 0,00 (-0,80) 2012-05-17
Firczyk Tomasz poprzez TF Assets Management Ltd. 43 640 (22 640) 0,00 (-0,06) 43 640 (22 640) 0,00 (-0,06) 2012-05-17
Różycki Andrzej wraz z podmiotem powiązanym 257 740 (127 499) 0,80 (0,40) 257 740 (127 499) 0,80 (0,40) 2012-05-15
Firczyk Tomasz 21 000 0,06 21 000 0,06 2012-05-15
Różycki Andrzej 130 241 (-127 499) 0,40 (-0,40) 130 241 (-127 499) 0,40 (-0,40) 2012-01-05
Tar Heel Capital R LLC wraz z THC Fund Management Ltd., prawo głosu wykonuje Bielowicki Grzegorz 9 085 142 (33 491) 28,49 (0,10) 9 085 142 (33 491) 28,49 (0,10) 2011-12-16
Tar Heel Capital R LLC wraz z THC Fund Management Ltd., prawo głosu wykonuje Bielowicki Grzegorz 9 051 651 (100 098) 28,39 (0,32) 9 051 651 (100 098) 28,39 (0,32) 2011-12-08
Tar Heel Capital R LLC wraz z THC Fund Management Ltd., prawo głosu wykonuje Bielowicki Grzegorz 8 951 553 (20 586) 28,07 (0,07) 8 951 553 (20 586) 28,07 (0,07) 2011-11-25
Różycki Andrzej 257 740 0,80 257 740 0,80 2011-11-14
Tar Heel Capital R LLC wraz z THC Fund Management Ltd., prawo głosu wykonuje Bielowicki Grzegorz 8 930 967 (25 500) 28,00 (0,07) 8 930 967 (25 500) 28,00 (0,07) 2011-10-28
Tar Heel Capital R LLC wraz z GJB Assets Management, prawo głosu wykonuje Bielowicki Grzegorz 8 905 467 (25 800) 27,93 (0,08) 8 905 467 (25 800) 27,93 (0,08) 2011-10-20
Tar Heel Capital R LLC wraz z GJB Assets Management, prawo głosu wykonuje Bielowicki Grzegorz 8 879 667 (10 974) 27,85 (0,04) 8 879 667 (10 974) 27,85 (0,04) 2011-10-14
Tar Heel Capital R LLC wraz z GJB Assets Management, prawo głosu wykonuje Bielowicki Grzegorz 8 868 693 (18 865) 27,81 (0,06) 8 868 693 (18 865) 27,81 (0,06) 2011-10-05
Tar Heel Capital R LLC wraz z GJB Assets Management, prawo głosu wykonuje Bielowicki Grzegorz 8 849 828 (13 940) 27,75 (0,04) 8 849 828 (13 940) 27,75 (0,04) 2011-09-26
Tar Heel Capital R LLC wraz z GJB Assets Management, prawo głosu wykonuje Bielowicki Grzegorz 8 835 888 (48 737) 27,71 (0,15) 8 835 888 (48 737) 27,71 (0,15) 2011-09-23
porozumienie akcjonariuszy Gremi Solution SA, KCI SA i Jupiter NFI SA 5 425 000 17,00 5 425 000 17,00 2011-09-21
KCI SA 3 505 000 10,00 (-0,99) 3 505 000 11,00 2011-09-21
Tar Heel Capital R LLC wraz z GJB Assets Management, prawo głosu wykonuje Bielowicki Grzegorz 8 787 151 (32 656) 27,56 (0,11) 8 787 151 (32 656) 27,56 (0,11) 2011-09-15
Tar Heel Capital R LLC wraz z GJB Assets Management, prawo głosu wykonuje Bielowicki Grzegorz 8 754 495 (33 245) 27,45 (0,10) 8 754 495 (33 245) 27,45 (0,10) 2011-09-02
Tar Heel Capital R LLC wraz z GJB Assets Management, prawo głosu wykonuje Bielowicki Grzegorz 8 721 250 (31 038) 27,35 (0,10) 8 721 250 (31 038) 27,35 (0,10) 2011-07-29
Tar Heel Capital R LLC wraz z GJB Assets Management, prawo głosu wykonuje Bielowicki Grzegorz 8 690 212 (100 687) 27,25 (0,31) 8 690 212 (100 687) 27,25 (0,31) 2011-07-12
Tar Heel Capital R LLC wraz z GJB Assets Management, prawo głosu wykonuje Bielowicki Grzegorz 8 589 525 (271 189) 26,94 (0,85) 8 589 525 (271 189) 26,94 (0,85) 2011-07-08
Tar Heel Capital R LLC wraz z GJB Assets Management, prawo głosu wykonuje Bielowicki Grzegorz 8 318 336 (-152 744) 26,09 (-0,47) 8 318 336 (-152 744) 26,09 (-0,47) 2011-07-03
Tar Heel Capital R LLC wraz z podmiotami zależnymi, prawo głosu wykonuje Bielowicki Grzegorz 8 471 080 (152 744) 26,56 (0,47) 8 471 080 (152 744) 26,56 (0,47) 2011-06-24
Tar Heel Capital R LLC wraz z podmiotami zależnymi, prawo głosu wykonuje Bielowicki Grzegorz 8 318 336 (2 035 739) 26,09 (6,39) 8 318 336 (2 035 739) 26,09 (6,37) 2011-06-20
Investors TFI SA 0 (-1 913 934) 0,00 (-6,00) 0 (-1 913 934) 0,00 (-6,00) 2011-06-20
Investors TFI SA 1 913 934 (-870 698) 6,00 (-2,73) 1 913 934 (-870 698) 6,00 (-2,97) 2011-06-19
FAM SA 0 (-26 480) 0,00 (-0,08) 0 (-26 480) 0,00 2010-06-24
KCI SA 3 505 000 (50 000) 10,99 (0,16) 3 505 000 (50 000) 11,00 (-0,13) 2010-05-28
Tar Heel Capital R LLC wraz z podmiotami zależnymi, prawo głosu wykonuje Bielowicki Grzegorz 6 282 597 (933 015) 19,70 (2,93) 6 282 597 (933 015) 19,72 (2,49) 2010-05-26
FAM SA 26 480 (-826 480) 0,08 (-2,59) 26 480 (-826 480) 0,00 2010-05-26
KCI SA 3 455 000 (350 000) 10,83 (1,10) 3 455 000 (350 000) 11,13 (1,13) 2010-01-11
KCI SA 3 105 000 (-1 920 000) 9,73 (-6,03) 3 105 000 (-1 920 000) 10,00 (-6,19) 2010-01-11
Kalicki Mirosław z MK&Partners sp. z o.o. i Bystalen Investments 1 423 000 (-1 256 422) 4,00 (-4,40) 1 423 000 (-1 256 422) 4,00 (-4,55) 2009-12-15
Tar Heel Capital R LLC wraz z podmiotami zależnymi, prawo głosu wykonuje Bielowicki Grzegorz 5 349 582 (300 000) 16,77 (0,94) 5 349 582 (300 000) 17,23 (0,96) 2009-11-23
Kalicki Wiesław 0 (-86 896) 0,00 (-0,27) 0 (-86 896) 0,00 (-0,27) 2009-05-15
Janczewski Piotr z KOT Inwestycje sp. z o.o. 0 (-518 070) 0,00 (-1,62) 0 (-518 070) 0,00 (-1,64) 2009-05-15
Grot Aleksander 0 (-608 000) 0,00 (-1,90) 0 (-608 000) 0,00 (-1,90) 2009-05-15
Firczyk Tomasz 21 000 0,06 21 000 0,06 2009-05-15
Adamczyk Maciej z podmiotem zależnym 0 (-128 785) 0,00 (-0,40) 0 (-128 785) 0,00 (-0,40) 2009-05-15
Tar Heel Capital R LLC wraz z podmiotami zależnymi, prawo głosu wykonuje Bielowicki Grzegorz 5 049 582 (800 000) 15,83 (2,51) 5 049 582 (800 000) 16,27 (2,58) 2009-04-03
Tar Heel Capital R LLC prawo głosu wykonuje Bielowicki Grzegorz 4 249 582 (-8 850) 13,32 (-0,03) 4 249 582 (-8 850) 13,69 (-0,03) 2009-03-31
Tar Heel Capital R LLC prawo głosu wykonuje Bielowicki Grzegorz 4 258 432 (857 313) 13,35 (2,69) 4 258 432 (857 313) 13,72 (2,77) 2009-03-17
KCI SA 5 025 000 15,76 5 025 000 16,19 (0,23) 2009-02-27
FAM SA 852 960 (4 316) 2,67 (0,01) 852 960 (4 316) 0,00 2009-02-26
FAM SA 848 644 (13 426) 2,66 (0,05) 848 644 (13 426) 0,00 2009-02-25
Investors TFI SA 2 784 632 8,73 2 784 632 8,97 2009-02-24
Tar Heel Capital R LLC prawo głosu wykonuje Bielowicki Grzegorz 3 401 119 (-674 875) 10,66 (-2,12) 3 401 119 (-674 875) 10,95 (-2,17) 2009-02-11
Tar Heel Capital R LLC prawo głosu wykonuje Bielowicki Grzegorz 4 075 994 (615 359) 12,78 (1,93) 4 075 994 (615 359) 13,12 (2,03) 2009-02-10
FAM SA 835 218 (8 087) 2,61 (0,02) 835 218 (8 087) 0,00 2009-02-06
FAM SA 827 131 (5 218) 2,59 (0,02) 827 131 (5 218) 0,00 2009-02-03
FAM SA 821 913 (4 317) 2,57 (0,01) 821 913 (4 317) 0,00 2009-01-30
FAM SA 817 596 (4 655) 2,56 (0,02) 817 596 (4 655) 0,00 2009-01-29
FAM SA 812 941 (5 427) 2,54 (0,01) 812 941 (5 427) 0,00 2009-01-27
FAM SA 807 514 (5 789) 2,53 (0,02) 807 514 (5 789) 0,00 2009-01-23
FAM SA 801 725 (11 365) 2,51 (0,04) 801 725 (11 365) 0,00 2009-01-22
FAM SA 790 360 (14 633) 2,47 (0,04) 790 360 (14 633) 0,00 2009-01-20
FAM SA 775 727 (8 316) 2,43 (0,03) 775 727 (8 316) 0,00 2009-01-16
FAM SA 767 411 (13 540) 2,40 (0,04) 767 411 (13 540) 0,00 2009-01-15
FAM SA 753 871 (13 181) 2,36 (0,04) 753 871 (13 181) 0,00 2009-01-13
FAM SA 740 690 (7 520) 2,32 (0,03) 740 690 (7 520) 0,00 2009-01-09
FAM SA 733 170 (15 757) 2,29 (0,04) 733 170 (15 757) 0,00 2009-01-08
FAM SA 717 413 (15 105) 2,25 (0,05) 717 413 (15 105) 0,00 2009-01-06
Tar Heel Capital R LLC prawo głosu wykonuje Bielowicki Grzegorz 3 460 635 (270 339) 10,85 (0,85) 3 460 635 (270 339) 11,09 (0,88) 2008-12-31
FAM SA 702 308 (7 838) 2,20 (0,03) 702 308 (7 838) 0,00 2008-12-31
FAM SA 694 470 (10 652) 2,17 (0,03) 694 470 (10 652) 0,00 2008-12-30
FAM SA 683 818 (16 451) 2,14 (0,05) 683 818 (16 451) 0,00 2008-12-23
FAM SA 667 367 (7 623) 2,09 (0,03) 667 367 (7 623) 0,00 2008-12-19
FAM SA 659 744 (11 731) 2,06 (0,03) 659 744 (11 731) 0,00 2008-12-18
FAM SA 648 013 (13 065) 2,03 (0,04) 648 013 (13 065) 0,00 2008-12-16
Tar Heel Capital R LLC prawo głosu wykonuje Bielowicki Grzegorz 3 190 296 (2 000) 10,00 3 190 296 (2 000) 10,21 (0,01) 2008-12-12
FAM SA 634 948 (6 442) 1,99 (0,02) 634 948 (6 442) 0,00 2008-12-12
Tar Heel Capital R LLC prawo głosu wykonuje Bielowicki Grzegorz 3 188 296 (142 048) 10,00 (0,45) 3 188 296 (142 048) 10,20 (0,48) 2008-12-11
FAM SA 628 506 (15 050) 1,97 (0,05) 628 506 (15 050) 0,00 2008-12-11
FAM SA 613 456 (12 031) 1,92 (0,04) 613 456 (12 031) 0,00 2008-12-09
FAM SA 601 425 (8 109) 1,88 (0,02) 601 425 (8 109) 0,00 2008-12-05
FAM SA 593 316 (17 040) 1,86 (0,06) 593 316 (17 040) 0,00 2008-12-04
FAM SA 576 276 (13 287) 1,80 (0,04) 576 276 (13 287) 0,00 2008-12-02
Tar Heel Capital R LLC prawo głosu wykonuje Bielowicki Grzegorz 3 046 248 9,55 (9,55) 3 046 248 9,72 (9,72) 2008-11-28
Kalicki Mirosław z MK&Partners sp. z o.o. i Bystalen Investments 2 679 422 (-1 000 000) 8,40 (-3,14) 2 679 422 (-1 000 000) 8,55 (-3,18) 2008-11-28
FAM SA 562 989 (7 560) 1,76 (0,02) 562 989 (7 560) 0,00 2008-11-28
FAM SA 555 429 (17 420) 1,74 (0,06) 555 429 (17 420) 0,00 2008-11-27
FAM SA 538 009 (15 599) 1,68 (0,05) 538 009 (15 599) 0,00 2008-11-25
FAM SA 522 410 (7 837) 1,63 (0,02) 522 410 (7 837) 0,00 2008-11-21
FAM SA 514 573 (16 308) 1,61 (0,05) 514 573 (16 308) 0,00 2008-11-20
Kalicki Mirosław z MK&Partners sp. z o.o. i Bystalen Investments 3 679 422 (-540 000) 11,54 (-1,69) 3 679 422 (-540 000) 11,73 (-1,52) 2008-11-18
FAM SA 498 265 (14 286) 1,56 (0,05) 498 265 (14 286) 0,00 2008-11-18
Deutsche Bank AG przez DWS Polska TFI SA 2 890 000 (56 411) 9,06 (0,18) 2 890 000 (56 411) 9,22 (0,34) 2008-11-18
FAM SA 483 979 (20 498) 1,51 (0,06) 483 979 (20 498) 0,00 2008-10-30
FAM SA 463 481 (12 845) 1,45 (0,04) 463 481 (12 845) 0,00 2008-10-28
FAM SA 450 636 (7 056) 1,41 (0,02) 450 636 (7 056) 0,00 2008-10-24
FAM SA 443 580 (12 322) 1,39 (0,04) 443 580 (12 322) 0,00 2008-10-23
FAM SA 431 258 (10 887) 1,35 (0,04) 431 258 (10 887) 0,00 2008-10-21
FAM SA 420 371 (6 222) 1,31 (0,02) 420 371 (6 222) 0,00 2008-10-17
FAM SA 414 149 (10 401) 1,29 (0,03) 414 149 (10 401) 0,00 2008-10-16
FAM SA 403 748 (13 865) 1,26 (0,04) 403 748 (13 865) 0,00 2008-10-14
FAM SA 389 883 (10 667) 1,22 (0,04) 389 883 (10 667) 0,00 2008-10-10
FAM SA 379 216 (28 365) 1,18 (0,08) 379 216 (28 365) 0,00 2008-10-09
FAM SA 350 851 (9 739) 1,10 (0,04) 350 851 (9 739) 0,00 2008-10-03
FAM SA 341 112 (15 871) 1,06 (0,04) 341 112 (15 871) 0,00 2008-10-01
FAM SA 325 241 (8 129) 1,02 (0,03) 325 241 (8 129) 0,00 2008-08-29
FAM SA 317 112 (18 895) 0,99 (0,06) 317 112 (18 895) 0,00 2008-08-28
FAM SA 298 217 (10 034) 0,93 (0,03) 298 217 (10 034) 0,00 2008-08-26
FAM SA 288 183 (7 015) 0,90 (0,02) 288 183 (7 015) 0,00 2008-08-22
FAM SA 281 168 (12 701) 0,88 (0,04) 281 168 (12 701) 0,00 2008-08-21
FAM SA 268 467 (16 349) 0,84 (0,05) 268 467 (16 349) 0,00 2008-08-19
FAM SA 252 118 (8 771) 0,79 (0,03) 252 118 (8 771) 0,00 2008-07-30
FAM SA 243 347 (17 200) 0,76 (0,06) 243 347 (17 200) 0,00 2008-07-29
FAM SA 226 147 (9 823) 0,70 (0,03) 226 147 (9 823) 0,00 2008-07-25
FAM SA 216 324 (14 300) 0,67 (0,04) 216 324 (14 300) 0,00 2008-07-24
FAM SA 202 024 (14 848) 0,63 (0,05) 202 024 (14 848) 0,00 2008-07-22
FAM SA 187 176 (7 040) 0,58 (0,02) 187 176 (7 040) 0,00 2008-07-18
FAM SA 180 136 (11 201) 0,56 (0,04) 180 136 (11 201) 0,00 2008-07-17
FAM SA 168 935 (13 099) 0,52 (0,04) 168 935 (13 099) 0,00 2008-07-15
FAM SA 155 836 (6 369) 0,48 (0,02) 155 836 (6 369) 0,00 2008-07-11
FAM SA 149 467 (16 067) 0,46 (0,05) 149 467 (16 067) 0,00 2008-07-10
FAM SA 133 400 (13 050) 0,41 (0,04) 133 400 (13 050) 0,00 2008-07-08
FAM SA 120 350 (8 735) 0,37 (0,02) 120 350 (8 735) 0,00 2008-07-04
FAM SA 111 615 (13 874) 0,35 (0,05) 111 615 (13 874) 0,00 2008-07-03
FAM SA 97 741 (15 157) 0,30 (0,05) 97 741 (15 157) 0,00 2008-07-01
Wróblewski Andrzej 0 (-23 508) 0,00 (-0,07) 0 (-23 508) 0,00 (-0,07) 2008-06-30
Tar Heel Capital R LLC 0 (-1 650 000) 0,00 (-5,17) 0 (-1 650 000) 0,00 (-5,19) 2008-06-30
Janczewski Piotr z KOT Inwestycje sp. z o.o. 518 070 (70) 1,62 518 070 (70) 1,64 (0,02) 2008-06-30
FAM SA 82 584 (6 739) 0,25 (0,02) 82 584 (6 739) 0,00 2008-06-27
FAM SA 75 845 (13 522) 0,23 (0,04) 75 845 (13 522) 0,00 2008-06-26
FAM SA 62 323 (13 844) 0,19 (0,04) 62 323 (13 844) 0,00 2008-06-24
KCI SA prawo głosu wykonuje Mirosław Kalicki 5 025 000 15,76 5 025 000 15,96 (0,20) 2008-06-23
Kalicki Mirosław z MK&Partners sp. z o.o. i Bystalen Investments 4 219 422 13,23 4 219 422 (-5 025 000) 13,25 (-15,74) 2008-06-23
FAM SA 48 479 (9 294) 0,15 (0,03) 48 479 (9 294) 0,00 2008-06-20
FAM SA 39 185 (18 845) 0,12 (0,06) 39 185 (18 845) 0,00 2008-06-19
Adamczyk Maciej z podmiotem zależnym 128 785 (10 700) 0,40 (0,03) 128 785 (10 700) 0,40 (0,03) 2008-06-19
FAM SA 20 340 0,06 (0,06) 20 340 0,00 2008-06-17
Janczewski Piotr z KOT Inwestycje sp. z o.o. 518 000 (15 870) 1,62 (-0,04) 518 000 (15 870) 1,62 (-0,04) 2008-06-13
Kalicki Mirosław z MK&Partners sp. z o.o. i Bystalen Investments 4 219 422 13,23 9 244 422 28,99 2008-04-03
Deutsche Bank AG przez DWS Polska TFI SA 2 833 589 (48 393) 8,88 (0,15) 2 833 589 (48 393) 8,88 (0,15) 2008-03-31
KCI SA 5 025 000 (2 400 000) 15,76 (7,53) 5 025 000 (2 400 000) 15,76 (7,53) 2008-03-20
Kalicki Mirosław z MK&Partners sp. z o.o. 4 219 422 (-2 390 000) 13,23 (-7,50) 9 244 422 (35 000) 28,99 (0,11) 2008-03-20
KCI SA 2 625 000 (475 000) 8,23 (1,49) 2 625 000 (475 000) 8,23 (1,49) 2008-03-19
Kalicki Mirosław z MK&Partners sp. z o.o. 6 609 422 (19 000) 20,73 (0,06) 9 209 422 (19 000) 28,88 (0,06) 2008-03-05
Grot Aleksander 608 000 (-19 000) 1,90 (-0,06) 608 000 (-19 000) 1,90 (-0,07) 2008-03-05
Kalicki Mirosław z MK&Partners sp. z o.o. 6 590 422 20,67 9 190 422 (2 600 000) 28,82 (8,15) 2008-03-01
Kalicki Mirosław z MK&Partners sp. z o.o. 6 590 422 (-2 702) 20,67 6 590 422 (-2 702) 20,67 2008-02-29
Kalicki Mirosław z MK&Partners sp. z o.o. 6 593 124 (2 702) 20,67 6 593 124 (2 702) 20,67 2008-01-25
Kalicki Mirosław z MK&Partners sp. z o.o. 6 590 422 (990 000) 20,67 (3,11) 6 590 422 (990 000) 20,67 (3,05) 2008-01-18
KCI SA 2 150 000 (525 000) 6,74 (1,65) 2 150 000 (525 000) 6,74 (1,65) 2007-12-31
Kalicki Wiesław 86 896 (2 702) 0,27 86 896 (2 702) 0,27 2007-12-31
Deutsche Bank AG przez DWS Polska TFI SA 2 785 196 (1 088 276) 8,73 (3,41) 2 785 196 (1 088 276) 8,73 (3,40) 2007-12-31
FAM SA w celu umorzenia 0 (-104 135) 0,00 (-3,09) 0 (-104 135) 0,00 2007-12-14
KCI SA 1 625 000 (111 599) 5,09 (0,35) 1 625 000 (111 599) 5,09 (0,35) 2007-12-11
KCI SA 1 513 401 4,74 1 513 401 4,74 2007-12-10
Kalicki Mirosław z MK&Partners sp. z o.o. 5 600 422 (-930 020) 17,56 (-2,92) 5 600 422 (-930 020) 17,62 (-2,92) 2007-11-27
Kalicki Mirosław z MK&Partners sp. z o.o. 6 530 442 (42 000) 20,48 (0,13) 6 530 442 (42 000) 20,54 (0,13) 2007-11-26
Grot Aleksander 627 000 (-660 000) 1,96 (-2,29) 627 000 (-660 000) 1,97 (-2,30) 2007-11-21
Kalicki Mirosław z MK&Partners sp. z o.o. 6 488 442 (56 135) 20,35 (0,18) 6 488 442 (56 135) 20,41 (0,17) 2007-11-19
Kalicki Mirosław z MK&Partners sp. z o.o. 6 432 307 (-21 135) 20,17 (-0,07) 6 432 307 (-21 135) 20,24 (-0,06) 2007-11-16
Kalicki Mirosław z MK&Partners sp. z o.o. 6 453 442 (200 389) 20,24 (0,63) 6 453 442 (200 389) 20,30 (0,63) 2007-11-16
Kalicki Mirosław z MK&Partners sp. z o.o. 6 253 053 (65 616) 19,61 (-0,85) 6 253 053 (65 616) 19,67 (-0,86) 2007-10-29
Deutsche Bank AG przez DWS Polska TFI SA 1 696 920 (200 000) 5,32 (0,63) 1 696 920 (200 000) 5,33 (0,62) 2007-10-22
Deutsche Bank AG przez DWS Polska TFI SA 1 496 920 4,69 1 496 920 4,71 2007-10-21
Tar Heel Capital R LLC 1 650 000 5,17 1 650 000 5,19 2007-10-10
Kalicki Wiesław 84 194 0,27 (0,01) 84 194 0,27 (0,01) 2007-10-10
Kalicki Wiesław 84 194 (4 198) 0,26 84 194 (4 198) 0,26 2007-10-10
Wiaderek Piotr 1 286 391 (-230 000) 4,25 (-0,76) 1 286 391 (-230 000) 4,26 (-0,77) 2007-10-03
Kalicki Mirosław z MK&Partners sp. z o.o. 6 187 437 20,46 (1,06) 6 187 437 20,53 (1,06) 2007-10-03
Kalicki Mirosław z MK&Partners sp. z o.o. 6 187 437 (525 779) 19,40 (0,68) 6 187 437 (525 779) 19,47 (0,68) 2007-10-03
Wiaderek Piotr 1 516 391 (-644 537) 5,01 (-2,13) 1 516 391 (-644 537) 5,03 (-2,14) 2007-10-01
Kalicki Mirosław z MK&Partners sp. z o.o. 5 661 658 (-97 802) 18,72 (-0,33) 5 661 658 (-97 802) 18,79 (-0,32) 2007-08-30
Kalicki Mirosław z MK&Partners sp. z o.o. 5 759 460 (100 000) 19,05 (0,34) 5 759 460 (100 000) 19,11 (0,33) 2007-08-30
Grot Aleksander 1 287 000 4,25 (0,22) 1 287 000 4,27 (0,23) 2007-08-27
Grot Aleksander 1 287 000 (5 409) 4,03 (-0,20) 1 287 000 (5 409) 4,04 (-0,21) 2007-08-27
Kalicki Mirosław z MK&Partners sp. z o.o. 5 659 460 (110 038) 18,71 (0,36) 5 659 460 (110 038) 18,78 (0,37) 2007-08-24
Kalicki Mirosław z MK&Partners sp. z o.o. 5 549 422 (308 462) 18,35 (1,02) 5 549 422 (308 462) 18,41 (1,02) 2007-08-20
Millennium TFI SA 1 736 715 (924 000) 5,74 (3,06) 1 736 715 (924 000) 5,74 (3,05) 2007-08-16
Janczewski Piotr z KOT Inwestycje sp. z o.o. 502 130 1,66 (0,09) 502 130 1,66 (0,08) 2007-08-14
Janczewski Piotr z KOT Inwestycje sp. z o.o. 502 130 (1 001) 1,57 (-3,40) 502 130 (1 001) 1,58 (-3,44) 2007-08-14
Millennium TFI SA 812 715 (-700 000) 2,68 (-2,32) 812 715 (-700 000) 2,69 (-2,33) 2007-08-13
Millennium TFI SA 1 512 715 (988 936) 5,00 (-0,19) 1 512 715 (988 936) 5,02 (-0,17) 2007-08-12
Wiaderek Piotr 2 160 928 (8) 7,14 2 160 928 (8) 7,17 2007-07-30
Wiaderek Piotr 2 160 920 (657 126) 7,14 (2,17) 2 160 920 (657 126) 7,17 (2,18) 2007-07-30
Wiaderek Piotr 1 503 794 4,97 1 503 794 4,99 2007-07-29
Kalicki Mirosław z MK&Partners sp. z o.o. 5 240 960 (-151 500) 17,33 (-0,50) 5 240 960 (-151 500) 17,39 (-0,50) 2007-07-19
Kalicki Mirosław z MK&Partners sp. z o.o. 5 392 460 (51 500) 17,83 (0,17) 5 392 460 (51 500) 17,89 (0,17) 2007-07-17
Kalicki Mirosław z MK&Partners sp. z o.o. 5 340 960 (3 440 840) 17,66 (-1,19) 5 340 960 (3 440 840) 17,72 (-1,13) 2007-07-02
Michalak Janusz 555 000 1,00 (-0,83) 555 000 1,00 (-0,84) 2007-06-30
Michalak Janusz 555 000 (160 832) 1,83 (-2,08) 555 000 (160 832) 1,84 (-2,07) 2007-06-30
Kalicki Wiesław 79 996 (6 300) 0,26 (0,02) 79 996 (6 300) 0,26 (0,02) 2007-06-14
Wróblewski Andrzej 23 508 0,07 23 508 0,07 2007-03-27
Wróblewski Andrzej 23 508 (15 672) 0,07 23 508 (15 672) 0,07 2007-03-27
Kalicki Wiesław 73 696 (49 205) 0,24 73 696 (49 205) 0,24 2007-03-27
Janczewski Piotr z KOT Inwestycje sp. z o.o. 501 129 (480 797) 4,97 (4,77) 501 129 (480 797) 5,02 (4,82) 2007-03-27
Grot Aleksander 1 281 591 (855 596) 4,23 (0,01) 1 281 591 (855 596) 4,25 (0,03) 2007-03-27
Adamczyk Maciej z podmiotem zależnym 118 085 0,37 (-0,02) 118 085 0,37 (-0,02) 2007-03-27
Adamczyk Maciej z podmiotem zależnym 118 085 (113 147) 0,39 (0,35) 118 085 (113 147) 0,39 (0,35) 2007-03-27
Wróblewski Andrzej 7 836 (5 224) 0,07 (0,05) 7 836 (5 224) 0,07 (0,05) 2007-03-01
Adamczyk Maciej wraz z podmiotem zależnym 4 938 0,04 4 938 0,04 2007-03-01
Janczewski Piotr z KOT Inwestycje sp. z o.o. 20 332 (-210 000) 0,20 (-2,08) 20 332 (-210 000) 0,20 (-2,08) 2007-01-31
Kalicki Mirosław z MK&Partners sp. z o.o. 1 900 120 (261 000) 18,85 (2,59) 1 900 120 (261 000) 18,85 (2,59) 2007-01-29
Michalak Janusz 394 168 (-67 455) 3,91 (-0,67) 394 168 (-67 455) 3,91 (-0,67) 2007-01-17
Kalicki Mirosław z MK&Partners sp. z o.o. 1 639 120 (-400 000) 16,26 (-3,97) 1 639 120 (-400 000) 16,26 (-3,97) 2006-12-29
Grot Aleksander 425 995 (400 000) 4,22 (3,97) 425 995 (400 000) 4,22 (3,97) 2006-12-29
Zientara Maciej 0 (-890 000) 0,00 (-8,83) 0 (-890 000) 0,00 (-8,83) 2006-12-22
Kalicki Mirosław z MK&Partners sp. z o.o. 2 039 120 (510 000) 20,23 (5,06) 2 039 120 (510 000) 20,23 (5,06) 2006-12-22
Kalicki Mirosław z MK&Partners sp. z o.o. 1 529 120 (-600 000) 15,17 (-5,95) 1 529 120 (-600 000) 15,17 (-5,95) 2006-10-30
Millennium TFI SA 523 779 5,19 523 779 5,19 2006-10-20
Zientara Maciej 890 000 (747 938) 8,83 (4,61) 890 000 (747 938) 8,83 (4,61) 2006-10-06
Kalicki Mirosław z MK&Partners sp. z o.o. 2 129 120 (-890 000) 21,12 (-8,83) 2 129 120 (-890 000) 21,12 (-8,83) 2006-10-05
Michalak Janusz 461 623 (343 302) 4,58 (-0,13) 461 623 (343 302) 4,58 (-0,13) 2006-08-30
Kalicki Wiesław 24 491 0,24 24 491 0,24 2006-08-30
Kalicki Mirosław z MK&Partners sp. z o.o. 3 019 120 (2 042 598) 29,95 (0,89) 3 019 120 (2 042 598) 29,95 (0,89) 2006-08-30
Janczewski Piotr z KOT Inwestycje sp. z o.o. 230 332 2,28 230 332 2,28 2006-08-30
Grot Aleksander 25 995 0,25 25 995 0,25 2006-08-30
Wróblewski Andrzej 2 612 0,02 2 612 0,02 2006-08-08
Kalicki Mirosław z MK&Partners sp. z o.o. 976 522 29,06 (19,37) 976 522 29,06 (19,37) 2006-07-04
Kalicki Mirosław z MK&Partners sp. z o.o. 976 522 (-102 193) 9,69 (-22,42) 976 522 (-102 193) 9,69 (-22,42) 2006-07-04
Zientara Maciej z Constal sp. z o.o. 142 062 (-80 430) 4,22 (-2,40) 142 062 (-80 430) 4,22 (-2,40) 2006-05-15
Zientara Maciej z Constal sp. z o.o. 222 492 (-64 728) 6,62 (-1,93) 222 492 (-64 728) 6,62 (-1,93) 2006-05-14
IDM SA 85 475 (-237 629) 2,54 (-7,07) 85 475 (-237 629) 2,54 (-7,07) 2006-05-02
Kalicki Mirosław z MK&Partners sp. z o.o. 1 078 715 (21 331) 32,11 (0,64) 1 078 715 (21 331) 32,11 (0,64) 2006-03-28
Kalicki Mirosław z MK&Partners sp. z o.o. 1 057 384 (2 443) 31,47 (0,07) 1 057 384 (2 443) 31,47 (0,07) 2006-02-13
Kalicki Mirosław z MK&Partners sp. z o.o. 1 054 941 (60 000) 31,40 (1,79) 1 054 941 (60 000) 31,40 (1,79) 2006-02-09
IDM SA 323 104 (71 673) 9,61 (2,43) 323 104 (71 673) 9,61 (2,43) 2005-11-28
Zientara Maciej z Constal sp. z o.o. 287 220 (-287 221) 8,55 (-7,85) 287 220 (-287 221) 8,55 (-7,85) 2005-11-14
TFI PZU SA przez PZU FIOA Krakowiak i PZU FIOSW Mazurek 166 237 4,94 166 237 4,94 2005-11-04
Zientara Anita 42 221 (-245 000) 1,25 (-7,30) 42 221 (-245 000) 1,25 (-7,30) 2005-06-30
Kalicki Mirosław z MK&Partners sp. z o.o. 994 941 (228 000) 29,61 (7,71) 994 941 (228 000) 29,61 (7,71) 2005-06-30
FAM SA w celu umorzenia 104 135 3,09 (2,06) 104 135 0,00 2005-06-27
FAM SA w celu umorzenia 104 135 1,03 (0,71) 104 135 0,00 2005-06-27
FAM SA w celu umorzenia 104 135 (8 500) 0,32 (-2,52) 104 135 (8 500) 0,00 2005-06-27
Zientara Anita 287 221 8,55 287 221 8,55 2005-06-24
FAM SA w celu umorzenia 95 635 (-72 509) 2,84 (-1,96) 95 635 (-72 509) 0,00 2005-06-24
Zientara Maciej z Constal sp. z o.o. 574 441 16,40 (-0,70) 574 441 16,40 (-0,70) 2005-04-25
Zientara Maciej z Constal sp. z o.o. 574 441 (99 500) 17,10 (3,54) 574 441 (99 500) 17,10 (3,54) 2005-04-25
Kalicki Mirosław 766 941 21,90 (-0,93) 766 941 21,90 (-0,93) 2005-04-25
Kalicki Mirosław 766 941 (5 000) 22,83 (1,07) 766 941 (5 000) 22,83 (1,07) 2005-04-25
FAM SA w celu umorzenia 168 144 (4 016) 4,80 (0,12) 168 144 (4 016) 0,00 2005-03-24
Kalicki Mirosław 761 941 (2 000) 21,76 (-8,53) 761 941 (2 000) 21,76 (-8,53) 2005-03-18
FAM SA w celu umorzenia 164 128 (5 860) 4,68 (0,16) 164 128 (5 860) 0,00 2005-03-18
FAM SA w celu umorzenia 158 268 (4 440) 4,52 (0,13) 158 268 (4 440) 0,00 2005-03-14
FAM SA w celu umorzenia 153 828 4,39 153 828 0,00 2005-03-07
IDM SA 251 431 7,18 (-0,30) 251 431 7,18 (-0,30) 2005-01-12
IDM SA 251 431 7,48 251 431 7,48 2005-01-12
Zientara Maciej z Constal sp. z o.o. 474 941 (-285 000) 13,56 (-16,73) 474 941 (-285 000) 13,56 (-16,73) 2004-12-13
Zientara Maciej z Constal sp. z o.o. 759 941 30,29 759 941 30,29 2004-06-25
Michalak Janusz z MK & Partners sp. z o.o. 118 321 4,71 118 321 4,71 2004-06-25
Kalicki Mirosław 759 941 30,29 759 941 30,29 2004-06-25

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2016-10-25 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,29 zł
2016-10-18 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,29 zł
2016-05-12 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,29 zł
2016-04-27 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,29 zł
2007-01-31 Prawo poboru 1:2
2006-07-07 Prawo poboru 1:2
2005-09-30 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
2005-05-16 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.