30,8800 zł
0,03% 0,0100 zł
Bank BPH SA (BPH)

Komunikaty spółki - BANKBPH

Wykluczenie akcji spółki Banku BPH S.A. z obrotu na rynku regulowanym
Zniesienie dematerializacji akcji spółki Bank BPH S.A.
Zmiany ocen ratingowych Banku
Akcjonariusze obecni na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku BPH
Wejście w życie warunkowych rezygnacji Prezesa oraz członków Zarządu Banku BPH S.A. i powołań Prezesa oraz członków Zarządu Banku BPH S.A.
Rejestracja podziału Banku BPH S.A.
Wyniki finansowe
Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za 3 kwartał 2016 roku
Korekta związana z wartością początkową wybranych środków trwałych
Zalecenie nadzorcze w sprawie dodatkowego wymogu kapitałowego związanego z portfelem walutowych kredytów hipotecznych
Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Banku BPH
Rejestracja obniżenia kapitału zakładowego Banku BPH S.A.
Zgoda KNF na powołanie Grzegorza Jurczyka na stanowisko Prezesa Zarządu Banku BPH – spełnienie się jednego z warunków powołania nowego Prezesa Zarządu Banku BPH
Akcjonariusze obecni na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.