30,8800 zł
0,03% 0,0100 zł
Bank BPH SA (BPH)

Komunikaty spółki - BANKBPH

Warunkowe powołanie członków Zarządu Banku BPH S.A.
Dokonane zmiany w Statucie Banku BPH S.A.
Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku BPH
Zawarcie znaczących umów
Zawiadomienia od Alior Banku i Podmiotów GE Capital o wygaśnięciu porozumienia między Alior Bank S.A. a GE Investments Poland sp. z o.o., Selective American Financial Enterprises LLC oraz DRB Holdings B.V.
Zawieszenie obrotu akcjami Banku BPH S.A.
Zawiadomienie od podmiotów z Grupy General Electric Company o zmianie stanu posiadania akcji Banku BPH oraz podpisanie porozumienia pomiędzy akcjonariuszami Banku BPH
Zawiadomienie od Alior Banku S.A. o przekroczeniu progu 50% ogólnej liczby głosów w Banku BPH z oraz o liczbie akcji Banku BPH nabytych w wezwaniu
Warunkowa rezygnacja Prezesa Zarządu Banku BPH oraz niektórych członków Zarządu Banku BPH oraz warunkowe powołanie nowego Prezesa Zarządu Banku BPH
Wyniki finansowe
Informacja o uzyskaniu decyzji Komisji Nadzoru Finansowego w związku z podziałem Banku BPH
Informacja o podjęciu przez nadzwyczajne walne zgromadzenie Alior Banku S.A. uchwały dotyczącej podziału Banku BPH S.A.
Stanowisko Zarządu Banku BPH S.A. dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji zwykłych Banku BPH
Informacja o uzyskaniu decyzji Komisji Nadzoru Finansowego w związku z podziałem Banku BPH
Decyzje Komisji Nadzoru Finansowego związane z przejęciem Banku BPH przez Alior Bank i z podziałem Banku BPH
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.