1,4280 zł
0,00% 0,0000 zł
ABC Data SA (ABC)

Komunikaty spółki - ABCDATA

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 04 października 2019 roku
Wyniki finansowe
Wpis zastawu rejestrowego na certyfikatach inwestycyjnych Spółki
Pismo Audytora w związku z rozwiązaniem umowy z podmiotem uprawnionym do badania i przeglądu sprawozdań finansowych
Wybór podmiotu do przeglądu sprawozdań finansowych Spółki i grupy kapitałowej Spółki i zawarcie z nim umowy
Rozwiązanie umowy z podmiotem uprawnionym do badania i przeglądu sprawozdań finansowych Spółki
Zawarcie umowy zastawu na certyfikatach
Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 9 września 2019 r.
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 9 września 2019 r.
Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu okresowego za I półrocze 2019 roku
Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 2 września 2019 r.
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 2 września 2019 r.
Rejestracja certyfikatów inwestycyjnych MCI.CreditVentures 2.0 FIZ na rachunku papierów wartościowych Spółki
Nabycie certyfikatów inwestycyjnych MCI.CreditVentures 2.0 FIZ
Zgoda Rady Nadzorczej Spółki na nabycie certyfikatów inwestycyjnych MCI.CreditVentures 2.0 FIZ oraz innych zbywalnych instrumentów finansowych
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.