1,4280 zł
0,00% 0,0000 zł
ABC Data SA (ABC)

Komunikaty spółki - ABCDATA

Zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki
Złożenie wniosku do GPW o wykluczenie akcji Spółki z obrotu giełdowego
Złożenie wniosku o zniesienie dematerializacji akcji Spółki
Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 8 sierpnia 2019 r.
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 8 sierpnia 2019 r.
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Vicis New Investments S.A.
Złożenie wniosku o zwołanie WZA Vicis New Investments S.A. i umieszczenie w porządku obrad sprawy podjęcia uchwały o zniesieniu dematerializacji akcji Vicis New Investments S.A.
Zawiadomienie w trybie art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
Informacja o transakcji nabycia akcji VICIS New Investments S.A. przez MCI Venture Projects sp. z.o.o. VI S.K.A.
Rejestracja zmian Statutu Spółki, zmiana nazwy Spółki
Zawarcie umowy zastawu na wierzytelnościach z rachunku bankowego oraz złożenie oświadczenia o ustanowieniu tytułu egzekucyjnego przez ABC Data S.A.
Zmiana adresu siedziby i zmiana adresu strony internetowej ABC Data S.A.
Powołanie Prezesa Zarządu ABC Data S.A.
Rezygnacja członków Zarządu ABC Data S.A.
Sprzedaż przedsiębiorstwa spółki ABC Data S.A. oraz przedsiębiorstwa spółki zależnej - ABC Data Marketing sp. z o.o.
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.